Friday, February 24, 2017

၀င္းဦး ႏွင္း မန္းသၾကၤန္

၀င္းဦးႏွင္႔ မန္းသႀကၤန္
============


             
           ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာပြဲလမ္း မ်ားတြင္ 'သႀကၤန္' ပြဲေတာ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အထင္ကရအဓိက အမွတ္အသားစ႐ိုက္လကၡဏာႀကီး ျဖစ္သည္။ တစ္ေလွ်ာက္လံုး 'ျမန္မာ့ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအတာသႀကၤန္' ဟု ေလးနက္စြာ တခုတ္တရေျပာဆိုသံုး ႏႈန္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးကဲ့သို႔ေသာ က်န္ေကာင္း က်န္ရာျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိုက္လကၡဏာ အစုအေဝးတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕ႀကီး၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ထိုအေျပာ အဆို၊ ထိုအသံုးအႏႈန္း၊ ထိုအမူအ က်င့္တို႔ကို တစိုက္မတ္မတ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည္။

            ၿမိဳ႕လူထု သာမက(အထူးသျဖင့္) တာဝန္ရွိသူ မ်ားကလည္း (တာဝန္ရွိသည့္ပမာ) အထူးအေလးအနက္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တစ္လွ်ာက္လံုး  'ျမန္မာ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမႏၲေလးမဟာ သႀကၤန္' ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္။ သံုး ႏႈန္းသလိုလည္းလိုက္နာခဲ့ၾကသည္။  ထို႔ေၾကာင့္လည္း သႀကၤန္ေရာက္ သည္ႏွင့္ ျမန္မာဆန္ဆန္ယဥ္ေက်း စြာ ေရပက္ကစားျခင္း၊ ဂီတ၊ အက၊ အလွတို႔ကို တစ္ဝႀကီးခံစားလိုၾက ျခင္းျဖင့္ 'ျမန္မာသႀကၤန္'၏ အမွတ္ အသားတစ္ခုပမာ မႏၲေလးသႀကၤန္ ကို ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပမွပါ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 Xxxx     xxxxx

(က)

           အဆိုေတာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဝင္းဦးသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ဆယ့္တစ္ ႏွစ္ကာလမွ် မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ပါ ဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ဝင္းဦးသည္ ထို စဥ္က နံပါတ္(၁)မင္းသားဟု ေျပာ ရေလာက္ေအာင္လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေနေသာ ကာလလည္းျဖစ္ကာ မိန္း ကေလးပရိသတ္အမ်ားဆံုးရရွိထား သည္။ ဝင္းဦးသည္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား သာမက စာေရးဆရာလည္းျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ အဆို ေတာ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

            မႏၲေလးသႀကၤန္သို႔ ႐ုပ္ရွင္မင္း သားအဆိုေတာ္ဝင္းဦးဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာေရာက္ျခင္းမွာ သိန္းဘယ္ ႏွဆယ္ႏွင့္ငွားရမ္း၍သို႔မဟုတ္ဘယ္ သူဘယ္ဝါက စပြန္ဆာေပး၍ လာ ေရာက္ျခင္းမဟုတ္။ ကိုယ္ကိုယ္ႏိႈက္ ကအႏုပညာအေပၚႏွစ္ယူခံစားေလး စားျမတ္ႏုိးလြန္း၍ 'အႏုပညာ' မ်ား အေတာက္စား၊ အျမဴးတူးဆံုး မႏၲ ေလးသႀကၤန္တြင္ ကိုယ္စရိတ္ႏွင့္ ကိုယ္လာေရာက္ကာ ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ သည္။ သည္ေနရာတြင္ အေၾကာင္း တုိက္ဆိုင္၍ေျပာရလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္မင္း သားဝင္းဦးက မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ ကိုယ့္စရိတ္ႏွင့္ကိုယ္လာေရာက္ကာ 'ေဖ်ာ္ေျဖ' ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးႏႈန္း ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ဆိုလွ်င္ေလ်ာ္ကန္ သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္၏။ သို႔ေသာ္ မဟုတ္။

            တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္မင္း သားဝင္းဦးက လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ ျခင္းမဟုတ္။ မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလး သားတုိင္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အသီး သီး အသက အသက မိမိတို႔တတ္ ကြၽမ္းေသာ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အက၊ အဆို၊ အတီး၊ အႏုသုခုမပညာကိုယ္ စီျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္အမွီခိုကင္း စြာျဖင့္ သႀကၤန္တြင္ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ နည္းတူ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားဝင္းဦးက လည္း အမ်ားသူငါလိုဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ သည္။ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ ဟုတ္။

          ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားဝင္း ဦးသီဆိုသလို မႏၲေလးသူေလးေတြ ကျပသည္။ မႏၲေလးသားမ်ား အလွ ျပယာဥ္အသင္းအဖြဲ႕ေတြကလည္း ျပန္လည္သီဆိုတီးမႈတ္ၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားဝင္းဦးအပါအဝင္ သူ တို႔သူတို႔သီဆိုတီးမႈတ္ကျပၾကသည့္ သီခ်င္း၊ တီးလံုး၊ တီးကြက္တိုင္းက လည္း မႏၲေလးသားေတြအားလံုး၏ အႏုပညာပစၥည္းခ်ည္းပဲေလ။

          သႀကၤန္သည္မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကမွ် အေပၚဆီးျဖင့္ သိမ္း ပိုက္ကာ ခံစားျခင္းမဟုတ္။ အသား ယူျခင္းမဟုတ္။ ဇိမ္ခံျခင္းမဟုတ္။ အေဖ်ာ္ေျဖခံျခင္းလည္းမဟုတ္။ ထို႔ အတူ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းလည္းမဟုတ္။ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္မရွိ။ VIP Rool မရွိ။ အသင္းဝင္ကတ္မရွိ။ အေျ>ြခအရံမရွိ။ ဆိုဖာခံုမရွိ။ အေအးဗူး သစ္သီးလင္ ပန္းမရွိ။ သံဆူးႀကိဳးမရွိ၊ ေကာ္ေဇာနီ မရွိ။ အားလံုးတန္းတူရည္တူ အႏု ပညာေတာက္စားမႈ ...။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ။
သို႔ေသာ္ ...

Xxxxx     xxxxx

(ခ)

                 ရာခ်ီေသာ ဧည့္ခံအလွျပမ႑ပ္ေတြ ၿမိဳ႕လံုးပတ္လည္ရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လယ္လမ္းမႀကီး ေတြေပၚမွာမ႑ပ္ မ်ားဆီ ကူးသန္းၾကသည့္ အလွျပ ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ သႀကၤန္ေပ်ာ္ဂ်စ္ကား မ်ားက ပ်ားပန္းခတ္မွ် ဥဒဟိုသြား လာေနၾကသည္။လမ္းမႀကီးေတြေပၚ သာမက လမ္းသြယ္၊ လမ္းၾကားမ်ား ထိ လွ်ပ္စစ္မီးတထိန္ထိန္၊ မီးစက္ သံတညံညံႏွင့္အလွျပယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားၾကသလို ေဘာနက္ ဖံုးကို စည္းခ်က္က်က် ထု႐ိုက္သံႏွင့္ ဂ်စ္ကားမ်ားကလည္း ဆူညံစြာေအာ္ ဟစ္ရင္း အေျပးအလႊားေမာင္းႏွင္ သြားၾကသည္။

              အထူးသျဖင့္ ခ်စ္ပန္းႏြယ္၊ ေစ်း ခ်ိဳသူ၊ ဗဟိုမ႑ပ္၊ နဂါးမယ္၊ ေအာင္ေျမသူဇာစသည္ မ႑ပ္ႀကီးမ်ားတစ္ ဆက္တည္းရွိေနေသာ ၿမိဳ႕လယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမႀကီးႏွင့္ ေစ်းခ်ိဳသူ၊ မီးရထား၊ ေဆာက္လုပ္ ေရး၊ ငုေရႊဝါမ႑ပ္မ်ားသို႔ ဆက္စပ္ သြားလာႏုိင္သည့္ အာဇာနည္လမ္း၊ ၇၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃ဝ မွာလည္း အလွျပယာဥ္ေတြ၊ ဂ်စ္ကားေတြ အ ၾကားမလပ္မရွိ ေတးသံၿမိဳင္ၿမိဳင္ႏွင့္ ဆက္စပ္သြားလာလ်က္ရွိ၏။

             ညာဥ့္ ဦးယံ ၇ နာရီေက်ာ္သည္ႏွင့္ ဟို .. အေနာက္ဘက္ နာရီစင္ဆီမွ အာဇာ နည္လမ္းအတုိင္း အမိုးပြင့္ဂ်စ္ကား ႏွင့္လင့္႐ိုဗာကားအစီး ၂ဝ ခန္႔က ကားဦး၌ ေငြငန္း႐ုပ္မ်ားကိုဆင္ယင္ ထားၿပီး ၿမိဳ႕မေငြငန္းအလွျပယာဥ္ ႀကီးကို ဦးေဆာင္ကာအေရွ႕သို႔တက္ လာသည္။ မီးလံုးေရာင္စံုမ်ား၊ အလွ ဆင္မီးဆုိင္းမ်ားဆင္ယင္ထားေသာ ေငြငန္းယာဥ္ႀကီးေပၚမွာ ႐ုပ္ရွင္မင္း သားဝင္းဦးက မိုက္က႐ိုဖုန္းတုိင္ကို ကိုင္ရင္း သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို သီဆို လာသည္။ သီခ်င္းႏွင့္အတူ ဥေရာပ ဗံုခ်က္အသြားျဖင့္ေတးသံစံုကိုလည္း  ညက္ညက္ေညာေညာတီးမႈတ္လာလို႔ အလွျပယာဥ္ႀကီးမွာ စည္းခ်က္ႏွင့္ အတူ တၿငိမ့္ၿငိမ့္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေမာင္း ႏွင္လာ၏။

'ခါသႀကၤန္ေတးသံ ယဥ္ယဥ္
ၿငိမ့္ေညာင္းစြာ နားမွာခ်ိဳရႊင္
ေဗလုဝ ညင္းသြဲ႕သြဲ႕မို႔ပင္ ...
ႏွစ္ဦးေငြငန္းေမာင္ေပ်ာ္ရႊင္
တင့္ထူးစြာ အၿမဲသာဆင္ယင္
စိတ္ေရာကိုယ္
ခ်မ္းေျမ႕ၾကည္ၾကည္လင္ ...'

                ၿမိဳ႕မအလွျပယာဥ္ႀကီး၏ ေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ကားတန္း ႀကီးႏွစ္တန္းက လမ္းလံုးျပည့္ယွဥ္၍ လိုက္လာၾကသည္။ ကားေပၚပါလာ သူ ေရႊမန္းသူပ်ိဳပ်ိဳရြယ္ရြယ္အားလံုး ကလည္း ကားအမိုးကိုင္းကို ေက်ာ မီွၿပီး အကဲပိုလွစြာျဖင့္ အလွျပယာဥ္ ႀကီးေပၚက မင္းသားဆီ မ်က္ႏွာမူ ၾကသည္။ အလွျပယာဥ္ႀကီး၏ေဘး မွာ၊ ေနာက္မွာ အမိုးဖြင့္ထားေသာ ကားအမ်ိဳးအစားေပါင္းစံုက အစီး ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္ အနည္းဆံုးရွိ မွာေပါ့။

            ထိုယာဥ္တန္းႀကီးက အာဇာနည္လမ္းအတုိင္း မစိုးရိမ္မီးပြိဳင့္ကို ေက်ာ္သည္။ ၇၈ လမ္း ဓာတ္ဆီဆုိင္ေရာက္ေတာ့ ေတာင္ခ်ိဳးသည္။ မီးရ ထားမ႑ပ္မွာ ေခတၱခဏေဖ်ာ္ေျဖ သည္။ ထို႔ေနာက္ လမ္း ၃ဝ အတုိင္း အေရွ႕တက္ၿပီး ဗထူးကြင္းေတာင္ ဘက္က ေဆာက္လုပ္ေရးမ႑ပ္မွာ လည္း အျပန္အလွန္သီဆိုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အေရွ႕သို႔ဆက္တက္ကာ မႏၲေလးတြင္အကနာမည္ေက်ာ္ေသာ ငုေရႊဝါအမ်ိဳးသမီးအလွျပမ႑ပ္သို႔ ဝင္ေတာ့ ညသန္းေခါင္တိုင္လုၿပီ။ မႏၲေလးသႀကၤန္ေပ်ာ္ပရိသတ္ကလည္း ၿမိဳ႕မေငြငန္းအလွျပယာဥ္ႀကီးႏွင့္ နာ မည္ေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသားဝင္းဦး...။ ထို႔ျပင္ အစီး ၅ဝ ေက်ာ္နီးပါးကား မ်ားျဖင့္ က်ိတ္က်ိတ္ခဲအားေပးၾက သည့္ ေရႊမန္းသူသည္းသည္းလႈပ္ မ်ားကို နာမည္ေက်ာ္ 'ငုေရႊဝါ' မ႑ပ္မွာ မည္သို႔မည္ပုံဆံုၾကမလဲ ဆိုတာ အလြန္စိတ္ဝင္စားၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ငုေရႊဝါမ႑ပ္သို႔ ၿမိဳ႕မေရာက္ရွိမည့္ေန႔၊ အခ်ိန္ကို ေစာင့္စားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ....

xxxxx     xxxxxx

(ဂ)

'လမ္းသူရဲေယာင္
အေမာက္ေထာင္
ေမ်ာက္ေကာင္ အသံုးအေဆာင္
သူ႔ခမ်ာ ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္...
ေတာ့။
ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္
ျမန္မာမႈမဟုတ္ျပန္
နားမွာလည္း ဆံပင္အုပ္
ေယာက်္ားမပီေလျပန္၊
ေဘာင္းဘီက်ပ္ေမာင္တို႔
ဆင္ယင္မႈမပီသေလ ..ေတာ့
သူ႔အေဖက ဒက္ဒီ
သူ႔အေမက မာမီ
စကားမပီရွာသေလ ...
ပ်ိဳ႕ေမာင္ႀကီးေရ .. ေတာ့၊
ေခါင္းမွာလည္း
ေကာက္႐ိုးေတြပံု ...'

            ျမန္မာဆန္ဆန္ဆံေတာက္မ်ား ဖားလ်ားခ်ကာ ပိေတာက္ေတြေဝေန ေအာင္ပန္ၿပီး သနပ္ခါးပါးကြက္ က်ားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာဆန္ဆန္ ေခ်ာ ေမာလွေသာ 'ငုေရႊဝါ' ႏွမငယ္တို႔ က သီဆုိကျပေဖ်ာ္ေျဖသည္။

            က်ိတ္က်ိတ္ခဲမွ်အားေပးေနေသာ ပရိသတ္ႀကီးက သီခ်င္းတစ္ပိုဒ္ၿပီး တုိင္းၿပီးတုိင္း အားပါးတရလက္ခုပ္ တီးအားေပးၾကသည္။ စာသားသာမ က သံစဥ္ပါ ထူးျခားလွေသာ သီ ခ်င္းတြင္ 'ငုေရႊဝါ' တို႔က လွပညီ ညာစြာ ကျပအသံုးခံသည္။ ထို႔ ေနာက္ ေမာင္ႀကီးၿမိဳ႕မတို႔က ႏႈတ္ ဆက္သီခ်င္းသီဆိုၿပီး ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။ ပရိသတ္ႀကီးကလည္း ၿမိဳ႕မအလွျပယာဥ္ႀကီးေပၚမွ ႐ုပ္ရွင္ မင္းသားဝင္းဦးကို 'ဒီဘက္လွည့္ၿပီး သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖပါဦး' ဟု ေတာင္းဆို အားေပးၾကသည္။

         'ငုေရႊဝါ အမ်ိဳးသမီးေရသဘင္ အဖြဲ႕ႀကီး က်န္းမာပါေစ' ဟု သံုး ႀကိမ္သံုးခါႏႈတ္ဆက္ၿပီး ...

          '႐ုပ္ရွင္မင္းသားဝင္းဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕မ ေငြငန္းအလွျပယာဥ္ႀကီး က်န္းမာပါ ေစ' ဟု ငုေရႊဝါႏွမငယ္တို႔ကလည္း ျပန္လွန္ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕မက ႏႈတ္ဆက္ေတးသြားကိုခပ္ညက္ညက္  ေလးတီးမႈတ္ၿပီး ေစာေစာက ပရိ သတ္ႀကီးက သူတို႔ဘက္လွည့္ၿပီး သီဆိုပါဦးဟု ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ႐ုပ္ ရွင္မင္းသားဝင္းဦးက အလွျပယာဥ္ ေပၚမွ မတ္တပ္ရပ္၍ ေရွ႕တူ႐ႈရွိ ပရိ သတ္ႀကီးဘက္လွည့္ကာ ႏႈတ္ဆက္ သီခ်င္းကို သီဆိုရင္း ..အလွျပယာဥ္ ႀကီးကတေရြ႕ေရြ႕ထြက္ခြာသြားေတာ့ ၏။

Xxxxx     xxxxx    

(ဃ)

            ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ထုတ္ သတင္းစာ၌ ေဆာင္းပါး ရွင္တစ္ဦးက 'မ႑ပ္ေပၚမွ (ေဘာင္း ဘီဖင္က်ပ္အေၾကာင္း၊ ျမန္မာမဆန္ သူတို႔အေၾကာင္း၊ သတိေပး ပညာ ေပးသည့္သီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကရာ  ေဘာင္းဘီဝတ္လာသူကိုဝင္းဦးက သူ႔ကိုေစာင္းေျမာင္းသီဆိုရပါ့မလား ဟု မ်က္မာန္ရွကာ အလွျပယာဥ္အ ထြက္တြင္ မ႑ပ္ကိုႏႈတ္မဆက္ဘဲ တမင္ေက်ာေပးၿပီး ထြက္ခြာသြား ေၾကာင္း ဤအျပဳအမူမွာ အ႐ုပ္ဆိုး ႐ိုင္းစိုင္းလွပါေၾကာင္း' စသည့္ အ ဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေသာေဆာင္းပါး ကို ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

           ထိုအျဖစ္အပ်က္ကား ထိုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္ ပရိသတ္အၾကားအထူး အသားေပးေျပာၾကားျငင္းခုန္ျဖစ္ခဲ့ ၾကသည္။ ေဆာင္းပါးေရးတာမွန္ တယ္။ မႏၲေလးလို ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ ေတာ္မွာ ဒီလိုအျပဳအမူမ်ိဳးခြင့္မလႊတ္ ႏုိင္ဟူေသာ သံုးသပ္မႈမ်ိဳး။ ထိုကိစၥ မဟုတ္ပါ။ မင္းသားႀကီးက ပရိ သတ္အမ်ားစုဘက္လွည့္၍ သီခ်င္း သီဆိုသျဖင့္ မ႑ပ္ကိုေက်ာေပးသ လိုျဖစ္ရတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ ကိုယ္ တိုင္ျမင္ရတာပါ' ဟု အေတြ႕အႀကံဳ ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳး ... စသည္ျဖင့္ စီ စီညံခဲ့၏။

           မည္သို႔ဆိုေစ ႏုိင္ငံေက်ာ္႐ုပ္ရွင္ မင္းသားမို႔ သတင္းျဖစ္သြားတာ ေသခ်ာသည္။ မႏၲေလးကလည္း တာဝန္ရွိသူမွအစ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အားလံုးကလည္း 'ယဥ္ေက်းမႈ သႀကၤန္' ဟူေသာ အႏွစ္သာရကို မည္သို႔မွ် အပြန္းအပဲ့မခံတာလည္း ေသခ်ာသည္။ ထို႔အတူ အလြန္ယဥ္ ေက်းသိမ့္ေမြ႕ေသာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဝင္းဦးကလည္း ထိုကိစၥအတြက္ ေဆာင္းပါးရွင္၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ လည္း မမွားပါ။ မိမိဝတ္လာေသာ အဝတ္အစားႏွင့္မ႑ပ္မွ သီခ်င္းတို႔ တုိက္ဆုိင္မႈတြင္ မိမိစိတ္ကသိက ေအာက္ျဖစ္ကာ ဤသို႔ျပဳမူျခင္းျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေဆာင္းပါးရွင္က ယူဆ ေသာ္လည္း တကယ့္ ျဖစ္ရပ္မွာမ ဟုတ္ပါ။ မိမိမွာ ပရိသတ္အားလံုး ၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာလိုသျဖင့္ မိမိတို႔အလွျပယာဥ္အထြက္တြင္ အမ်ားစုပရိသတ္ႀကီးအား ေဖ်ာ္ေျဖ လို၍ မ်က္ႏွာမူမိရာမွ မ႑ပ္အား ေက်ာေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ရပါသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

                                                        ကိစၥမရွိ။
               ထိုစဥ္က ႐ုပ္ရွင္မင္းသားဝင္းဦး ႏွင့္ မႏၲေလးပရိသတ္မွာ အေဝး ေရာက္မိမိအိမ္သားတစ္ေယာက္ သႀကၤန္ျပန္လာခုိက္ ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုၾကသည့္ အမူအက်င့္ပဲျဖစ္ သည္။ ေနာက္ႏွစ္ကစ၍ မင္းသား ဝင္းဦးကလည္း ခ်ိတ္ပိုးလံုခ်ည္၊ တုိက္ပံုႏွင့္ ဝတ္စားသီဆိုသည္။ ပရိသတ္ကလည္း ေထြးေထြး ပိုက္ ပိုက္ ေစာင့္ေရွာက္အားေပးခဲ့၏။ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ဆယ့္တစ္ႏွစ္တုိင္။

Xxxxx     xxxxx

(င)

             မၾကာမီ သႀကၤန္က်ေတာ့မည္။ မနက္လင္းသည္မွ မိုးစုပ္စုပ္ခ်ဳပ္ သည္အထိ က်ံဳးေလးဘက္ေလးတန္ မွာ က်ံဳးေရေတြ ဂါလံသန္း ၄ဝ ေက်ာ္သံုးၿပီးမြန္းေအာင္ပက္ၾကမည္။  ၁ဝ ေပနီးပါးျမင့္ၿပီး ေပ ၁ဝဝ ေက်ာ္ က်ယ္ေသာ စင္ႀကီးေတြေပၚက နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ေတြ ေခတ္ အဆန္ဆံုးအဝတ္အစားမ်ားဝတ္ဆင္ ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သီခ်င္းေတြသီ ဆိုၾကမည္။ ဘယ္ပရိသတ္ကို ေက်ာ ေပးေပး ကိစၥမရွိ။ ပရိသတ္ေခါင္း ေပၚကစင္မွာ ေျခေထာက္တင္၊ ေျခ ေထာက္ေျမႇာက္လည္း ကိစၥမရွိ။ စင္ ေအာက္က ပရိသတ္ကလည္း သူတို႔ ႏွင့္အၿပိဳင္ ဝတ္စားၿပီး ခုန္ေပါက္ျမဴး တူးၾကဖို႔ပဲျဖစ္သည္။

စည္းခ်က္ကျမန္၊ ရင္ခုန္သံက ျမန္၊ ျမန္လြန္းမက ျမန္ေတာ့ ေပါက္ ကြဲ ...။
                                                               
                                                                     ဆူးငွက္

Credit: ဆရာဆူးငွက္ရဲ႕ Page

No comments: