Saturday, September 26, 2015

ဖိတ္ၾကားျခင္း
HIV/AIDS ဆိုင္ရာ သတင္းေရးသား တင္ျပျခင္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ Internews မွ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ HIV/AIDS ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကေရးသားေနၾကသည့္ သတင္းသမားမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ HIV/AIDS ကာကြယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ HIV/AIDS သတင္းမ်ားေရးသားေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ HIV/AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝသြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ -
မျမတ္စုမြန္၊ လက္ေထာက္သင္တန္းနည္းျပ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၉၇ ၂၇၈၈ ၅၁၀ သို႔ လည္းေကာင္း မ၀င့္သဥၨာေက်ာ္၊ Grant and Admin Officer၊၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၃၀ ၈၀ ၆၇၄ သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။


(ေနရာအခင္းအက်င္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေကာက္ ယူရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စာရင္းေပးသူမ်ားအား တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားဟု မွတ္ယူပါမည္)


က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ - ၃၀၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၅ (ဗုဒၶဟူးေန႔)
က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ - ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ - ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) ရံုးခန္း၊
ဒုတိယထပ္ (ဘယ္)၊ အမွတ္ (၁၈၁)၊ ၃၆လမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။


Internews - ဖိတ္ၾကားျခင္း

သေႏၶတားနည္းနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ

ကုိယ္ဝန္တားျခင္းနဲ႔ လိင္ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ၁၀၀% ထိေရာက္မႈရိွတဲ့ အခ်က္ တစ္ခုသာ ရိွပါတယ္။ အဲဒါ အေပ်ာ္အပါး လုိက္စားမႈ ေရွာင္ျခင္းပါပဲ။  လိင္ကိစၥ စိတ္အားထက္သန္သူ တစ္ကုိယ္ေရ တစ္ကာယ သမားေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံး သေႏၶတားနည္းက ဘာျဖစ္မလဲ။

ကိုယ္ဝန္ကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ တားႏိုင္ေပမယ့္ လိင္ေပ်ာ္ဖက္မ်ားရင္ ကြန္ဒုံးသုံးတာက ကူးစက္ေရာဂါေတြ ကာကြယ္ဖုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ဒုံးက အျမဲပင္ လူသိမ်ား ထင္ရွားပါတယ္။ ရာဘာေစးနဲ႔လုပ္ထားျပီး အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးသုံး ပုံသ႑ာန္မ်ားနဲ႔ ရႏုိင္တဲ့ ကြန္ဒုံးေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ၾကား ခႏၶာကိုယ္ အရည္ဖလွယ္မႈကို တားဆီးေပးတယ္။ အေျမာင္းအေျမာင္းေဖာ္ထားတာေတြကစ အလြန္အမင္းပါးလႊာတာ၊ အနံ႔အရသာသင္းျပီး ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ အေရာင္မ်ဳိးအထိပါ အမ်ဳိးအစား စုံလင္စြာရိွျပီး စိတ္ၾကဳိက္ အရြယ္အစားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။

Trend Myanmar - သေႏၶတားနည္းနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ

HIV-AIDS links in my new Blog

ဆရာ ကြၽန္ေတာ္ေသြးလႉေနက်ပါ။ ဟိုတေန႔ကေသြးလႉဘဏ္ကေခၚလို႔သြားေတာ့ HIV positive ႐ွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေရာဂါအေၾကာင္းနဲ႔ ႐ွ႕ဆက္ ဘာေတြ လုပ္သင့္တယ္ ဆိုတာေလး ေျပာျပခင္ဗ်ာ။

1. HIV is evolving ေႏွးလာေနျပီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hiv-is-evolving.html
2. HIV and AIDS by the Numbers http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-by-numbers_30.html
3. HIV Tests (2) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-2.html
4. HIV Tests (3) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-3.html
5. Pregnancy and HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hiv-hiv_15.html
6. HIV screening tests http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-screening-tests.html
7. HIV အတြက္ Truvada ေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-truvada.html
8. HIV and AIDS drugs (2) ခုခံအားက်ေရာဂါ ေဆးေတြ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-drugs-2.html
9. HIV/AIDS Myths and Facts http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hivaids-myths-and-facts.html
10. HIV Summary အတိုခ်ဳပ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
11. HIV, CD4, Viral load and ART အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-cd4-viral-load-and-art.html
12. HIV Tests (1) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-tests-1.html
13. Contraceptives for women with STI/HIV လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ HIV ရွိ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ကိုယ္ဝန္တားနည္းမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/contraceptives-for-women-with-stihiv-hiv.html
14. HIV Opportunistic infections အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-opportunistic-infections.html
15. HIV FAQ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-faq.html
16. HIV: How it spreads ဘယ္လိုကူးစက္လဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-how-it-spreads.html
17. HIV medicines Side effects (1) ART ေဆးေတြရဲ႕ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးမ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-medicines-side-effects-1-art.html
18. HIV-AIDS at glance http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-aids-at-glance.html
19. HIV ေဆးသစ္ Edurant ကို FDA က အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျပီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-edurant-fda.html
20. HIV Acute infection ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာေသာ ကူးစက္ေရာဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-acute-infection.html
21. HIV as a weapon http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hiv-as-weapon.html
22. HIV Sexual transmission လိင္ကတဆင့္ HIV ကူးစက္ျခင္း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-sexual-transmission-hiv.html
23. HIV and Oral practice ပါးစပ္သံုးျပီး ဆက္ဆံတာနဲ႔ HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-oral-practice.html
24. HIV vaccine ကာကြယ္ေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-vaccine.html
25. How to live with HIV-positive person အတူေနမယ္ မကူးေစရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/how-to-live-with-hiv-positive-person.html
26. HIV and AIDS http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids.html
27. HIV and AIDS drugs (1) ခုခံအားက်ေရာဂါ ေဆးေတြ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hiv-and-aids-drugs-1.html
28. HIV Prevention ကာကြယ္ေဆး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hiv-prevention.html
29. World AIDS Day ကမာၻ႔ (ေအ-အိုင္-ဒီ-အက္စ္) ေန႔ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/world-aids-day.html
30. How to live with HIV-positive person အတူေနမယ္ မကူးေစရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/how-to-live-with-hiv-positive-person.html
31. Pregnancy and HIV http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hiv-hiv_15.html
32. HIV-AIDS ရန္ကုန္ရွိ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးနိုင္ေသာ၊ ေသြးစစ္ႏိုင္ေသာ လိပ္စာနွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/hiv-aids.html


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ (၁၇-၉-၂ဝ၁၅)
 ေဒါက္တာတင့္ေဆြ - HIV-AIDS links in my new Blog

No comments: