Thursday, July 9, 2015

“အမိႈက္”(၁)
မလိုအပ္၍ စြန္႔ပစ္သင့္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္၊ စြန္႔ပစ္ရန္ စုပံုထားရေသာ အရာကို “အမိႈက္” ဟုေခၚသည္။ ဘုရားခန္းႏွင့္ ဧည့္ခန္းေဆာင္တို႔၌ တြယ္ၿငိရစ္ေထြးေနေသာ ပိုးမွ်င္မ်ား၊ ဖြင့္ထားေသာ တံခါးခ်ပ္မ်ားမွ တိုးေ၀ွ႔၀င္ေရာက္လာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္၌ ႐ႈပ္ပြညစ္ေပေနေသာ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား၊ အိမ္ဥပစာ, ေက်ာင္းဥပစာတို႔၌ ေၾကြသက္လြင့္၀ဲလာေသာ သစ္ရြက္ေၾကြႏွင့္ အိပ္ခြံ,ဘူးခြံမ်ား စသည္ျဖင့္ အမိႈက္ေတြက အေရအတြက္ မ်ားလွသည္။

အိမ္တစ္အိမ္ေရာက္လွ်င္ ဘုရားခန္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို ၾကည့္ၿပီး အိမ္ရွင္မ၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲခတ္ႏိုင္သည့္ နည္းတူ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းေရာက္လွ်င္လည္း သံဃာအမ်ား အသံုးျပဳသည့္ ကုဋိကိုၾကည့္ၿပီး ထုိေက်ာင္းတိုက္၏ စည္းကမ္းေကာင္း,မေကာင္းကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အကဲခတ္၍ ရစေကာင္း၏ဟု ဆရာတို႔ ဆုိဖူးသည္။

သင္ေနထုိင္ရာ အေဆာက္အအံုသည္ တဲျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မည္၊ တုိက္ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မည္။ တဲႏွင့္တုိက္သည္ သင့္ဥစၥာဓနကို တိုင္းတာရာ၌ အေျခခံ အခ်က္အလက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္အဇၥ်တၱႏွင့္ သင့္အမူ အက်င့္ကို တုိင္းတာရာ၌ အခါခပ္သိမ္း မွန္ကန္ေသာ အရာမ်ား မျဖစ္ႏိုင္။ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား ဟုိတစ္စသည္ တစ္စ႐ႈပ္ ေထြးျပန္႔က်ဲေနေသာ တုိက္ခံအိမ္ တစ္လံုးထက္ ရွိသမွ် ပစၥည္းကေလးမ်ားကို ေနရာတက် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ထားရွိေသာ တဲအိမ္တစ္လံုး၏ အခင္းအက်င္းက ျမင္သူတကာ၏ ရင္ႏွလံုးကို ေအးခ်မ္းေစပါလိမ္႔မည္။
 
(၂)
အိမ္တစ္အိမ္၊ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ထိုအိမ္, ထုိေက်ာင္း၏ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈကို ၾကည့္ၿပီး အကဲခတ္၍ ရႏိုင္သည့္ နည္းတူ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူေနမႈ အဆင့္ကိုလည္း ထိုၿမိဳ႕၊ ထုိႏုိင္ငံ၏ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈကို ၾကည့္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ ရစေကာင္း၏ဟု ထင္သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးတို႔၌ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ ရွိသည္။ လူစည္ကားရာ ဌာနတို႔၌ အမိႈက္ပံုးမ်ား ထားေပးရျခင္း အေလ့ရွိသည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ၿမိဳ႕ျပမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ ကိစၥအတြက္ စည္ပင္သာယာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားၾကရစၿမဲ။ သို႔ေသာ္၊ လူအၾကည့္ ခံႏိုင္သည့္ ေတာ္၀င္,တန္း၀င္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာေရးသည္ စည္ပင္သာယာ၏ကိစၥ သက္သက္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အမူအက်င့္ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္လည္း အမ်ားႀကီး ဆုိင္ပါသည္။

“အေၾကြမ်ားကို စုေဆာင္းထားပါ၊ ရာတန္ေတြ သင့္ဆီ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္” ဟု အဆိုရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က တစ္ဦးခ်င္း, တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ အရည္အေသြးေကာင္း မ်ားစြာကို လုိအပ္ေနသည္။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းက သန္႔ရွင္းမႈကို အေလးထားၾကဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ၊ တစ္ဦးခ်င္းမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား သန္႔ရွင္းလွပႏုိင္မည္။ သုိ႔မွသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္က သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္လာမည္။ မ်က္ႏွာပန္း လွလာမည္။ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ားစြာတို႔၏ အထင္ေသး, အျမင္ေသးျခင္း ေဘးမွလည္း ကင္းေ၀းပါလိမ့္မည္။

ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ျပည္ပေန မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ျမန္မာျပည္ကို အလည္အပတ္ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိကာလ၌ပင္ မိမိတုိ႔ ရပ္ရြာ၌ အေမေန႔ ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပသည္။ “ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္သခုိက္ ျပည္ပအေတြ႕အၾကံဳေလးေတြ ေဟာေပးေျပာေပးပါဦး” ဆိုၿပီး မိမိ၏ညီေတာ္ေမာင္ ဦးဇင္းတစ္ပါးက ျပည္ေတာ္ျပန္ မိတ္ေဆြကို လွမ္းဖိတ္သည္။

သူ မံုရြာေရာက္ေနသည္။ မံုရြာမွတစ္ဆင့္ စစ္ကိုင္းကို လာရမည္။ ေဟာေျပာပြဲလုပ္မည့္ မိမိတို႔ရြာကို သူမေရာက္စဖူး။ သို႔ေသာ္၊ ကိစၥမရွိ၊ “ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္၊ ခ႐ုိင္ခ်င္းဆက္ လမ္းထိပ္က ေစာင့္ေန၊ ရြာက ဆုိင္ကယ္လႊတ္လုိက္မည္” ဟု ဖုန္းခ်င္း အဆက္အသြယ္ လုပ္ထားၾကသည္မို႔ အဆင္ေျပပါသည္။ သူေရာက္လာၿပီ။ မံုရြာကားေပၚမွ ဆင္းလုိက္သည္။ ခ႐ုိင္ခ်င္းဆက္ လမ္းကိုလည္း ေတြ႕ၿပီ။ ဒီေနရာက ေစာင့္ေနလုိက္႐ံုပါပဲ။ ဆိုင္ကယ္ေစာင္႔ရင္း ပါလာေသာ ကိုကာကိုလာ သံဘူးကို ေဖာက္ေသာက္လုိက္သည္။ သံဘူးကို စြန္႔ပစ္လုိက္မည္ဆိုေတာ့ ပစ္စရာ အမိႈက္ပံုးကို ရွာမေတြ႕။
ထုိစဥ္၊ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ လာႀကိဳေသာ ေကာင္ေလးေတြ ေရာက္လာသည္။ လက္ထဲ သံဘူးတစ္ဘူးကိုင္ၿပီး ရပ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕သည္။ ပံုပန္းဖမ္းၿပီး အေမးအျမန္း လုပ္ၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ႀကိဳဆိုရမည့္ သူဆိုတာ ေသခ်ာခဲ့ၿပီ။ “ကဲ၊ အာစရိ အဆင္သင့္ျဖစ္ရင္ သြားၾကမယ္ေလ” ဆိုေတာ့ “ေနဦးကြ၊ ဒါႀကီးကို ဘယ္ပစ္ရမွန္း မသိလို႔” ဟုဆိုသည္။ ‘ဘာလဲ’ လုိ႔ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အေစာႀကီးကတည္းက သူတို႔ျမင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ သံဗူးခြံႀကီး ျဖစ္ေနသည္။

ရြာကေကာင္ေလးေတြ တအံ့တၾသ ျဖစ္သြားသည္။ “အာစရိကလည္းဗ်ာ၊ အဲဒီ ဘူးခြံကိုမ်ား ဘယ္ေနရာ ပစ္လိုက္ပစ္လုိက္၊ ရတာပဲဟာကို” ဆိုေတာ့မွ၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ မိတ္ေဆြလည္း မူရင္းျမန္မာဓေလ့ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္မိသြားကာ လမ္းေဘးခ်ဳံပုတ္ထဲ လွမ္းပစ္လုိက္ရသည္တဲ့။
 
(၃)
ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ျဖစ္သြားသည္။ တစ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းပါပဲ။ တစ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ အေတာ္ေလး အလွမ္းကြာဟေနတာကို သတိျပဳမိခဲ႔သည္။

လူေတြအမ်ားႀကီး၊ ကားေတြအမ်ားႀကီး၊ အမိႈက္ေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူကလူ၊ ကားကကား၊ အမိႈက္ကအမိႈက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ တစ္ကန္႔စီ ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔ဆီမွာေတာ့ အမိႈက္က အမိႈက္ေနရာမွာ ရွိေနသည္။ ထုိယဥ္ေက်းမႈက ထုိႏိုင္ငံ၌ အျမစ္တြယ္ၿပီး ျဖစ္ေနပံုလည္း ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပြဲေတာ္ က်င္းပရာ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ျဖစ္သည္။ လူေတြက အမ်ားႀကီး၊ ကားေတြက အမ်ားႀကီး၊ အမိႈက္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ သီးျခားစီ ရွိေနၾကျခင္း မဟုတ္၊ ေရာေထြးၿပီး ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုပြဲေတာ္၌ ထုိကိစၥကို ႀကိဳျမင္ထားဟန္တူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက လူငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အမိႈက္ေကာက္အဖြဲ႕။ အမိႈက္ထည့္စရာ အိတ္တစ္လံုးစီကို ပခံုး၌ ခ်ိတ္ထားသည္။ အဖ်ား၌ ညႇပ္ကေလး တပ္ဆင္ထားေသာ အမိႈက္ေကာက္ တုတ္ေခ်ာင္းတစ္ခုစီကို ကိုင္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္၊ လူတကာတို႔ အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္ခဲ့သမွ် အမိႈက္မ်ားကို ေကာက္ၿပီး အိတ္ထဲထည့္ၾကသည္။

ထုိျမင္ကြင္းကို ျမင္ရသည့္ ခဏ၌ ခံစားခ်က္ႏွစ္မ်ဳိး တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္ေလးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေက်နပ္အားရ ျဖစ္မိျခင္းက တစ္မ်ဳိး၊ အမိႈက္ကို ေတြ႕ကရာေနရာ စြန္႔ပစ္ျခင္း ဓေလ့ကို မစြန္႔ပစ္ႏိုင္ေသးသည့္ မိမိတုိ႔ လူမ်ဳိး၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္မိျခင္းက တစ္မ်ဳိး။

ဘုရားျမတ္စြာ သာသနာေတာ္၌ ဘုရားၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေနရာ၌တည္ေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အေလ့အထ တစ္ခုကို ေျပာျပလိုပါသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ သံဃာမ်ား ဆြမ္းခံၾကြခ်ိန္၌ အမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါမသြားေသးဘဲ ေနာက္ခ်န္ေနရစ္ၿမဲ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ထုိထိုဤဤ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ၍ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား ႐ႈပ္ေပြေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ ကိုယ္တုိင္လွည္းက်င္းၿပီး ကိုယ္တိုင္စြန္႔ပစ္သည္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေနရာတက် ရွိမေနခဲ့လွ်င္လည္း ေနရာတက်ျဖစ္ေအာင္ ထားေပးလုိက္ေသးသည္။ ၿပီးမွ ဆြမ္းခံထြက္သည္။ မည္မွ် ၾကည္ညိဳဖြယ္ ေကာင္းလိုက္ပါသနည္း၊ မည္မွ်အားက်, အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလုိက္ပါသနည္း။
 
(၄)
ေလာက၌၊ သူ႕အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးမရွိ၊ မည္သူ႔အတြက္မွ အက်ဳိးမရွိ။ လူပိုႀကီးသက္သက္ပမာ ျဖစ္ေနသူမ်ိဳးကို ‘ဆန္ကုန္ေျမေလး’ ဟု ဆိုတတ္ၾကသည္။ ထုိစကားသည္ ပိႆာ ေလးျဖင့္ နံေဘးကို အပစ္ခံလုိက္ရသည့္အလား အခံရခက္လွစြာ၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးအတြက္ တင္စားေျပာဆုိၾကေသာ ေနာက္ထပ္ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ ‘အမိႈက္’ တဲ့။

အမိႈက္လွည္းက်င္း စြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား (၅) ပါး ရႏိုင္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္တို႔၌ ျပဆုိထားသည္။ အဆိုပါ အက်ိဳးတရားတို႔သည္ကား -

၁။    မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္ၾကည္လင္ရျခင္း။
၂။    သူတစ္ပါးတုိ႔လည္း စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း။
၃။    နတ္အမ်ားက ႏွစ္သက္ၾကျခင္း။
၄။    ၾကည္ညိဳျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကုသိုလ္ကံကို ဆည္းပူးၿပီးျဖစ္ျခင္း။
၅။    ေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
 
(၅)
ငါ႔ရွင္၊ သင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ခံယူထုိက္ေသာ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သင့္အခြင့္အေရးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္းငွာ မသင့္ပါ။ သင္ႀကိဳက္သည္ကို စား၍ သင္ႀကိဳက္သည္ကို ေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ကိစၥ ျဖစ္ပါ၏။ သင္၏ အစားအေသာက္ကိစၥကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အခြင့္အေရး မရွိပါ။ သို႔ေသာ္၊ သင့္အမိႈက္ကိုေတာ့ သင္တာ၀န္ယူရပါလိမ္႔မည္။ သင့္လက္မွ အလြယ္တကူ လြတ္က်ခဲ့ေသာ အမိႈက္တစ္စက သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစပါ၏။ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနပါ၏။ ထုိအခ်က္ကို သင္သတိမူမိပါစ။ “လူသည္ အမိႈက္မဟုတ္” ဟုလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ယံုၾကည္ထားခ်င္ပါသည္။

က်မ္းကိုး
-၀ိ၊ ၅၊ ၂၃၁။
-သံ၊ ႒၊ ၂။ ၂၃၆။

Writer: 
အရွင္သုမဂၤလ (စစ္ကုိင္း)

No comments: