Saturday, July 18, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ကလာပ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္႔ ခုတင္၊ ေခါင္းတလားမွမွန္တို႔ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသည္႔ ဘုရားခန္းမ်ားရွိရာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္ကလာပ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္႔ ခုတင္၊ ေခါင္းတလားမွမွန္တို႔ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသည္႔ ဘုရားခန္းမ်ားရွိရာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာသနာ့ေဝပုလႅ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က အမ်ားျပည္သူတို႕အား အာဇာနည္ေန႔တြင္ လာေရာက္ေလ့လာရန္ ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚ

 ေန႔ရက္က ဇူလိုင္ ၁၆ရက္ေန႕ အခ်ိန္က နံနက္ ၉ နာရီခန္႔၊ ေနရာ ကား လိႈင္ယာသာအဝိုင္းထိပ္၊ ထိုမွ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီငွား၍ တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္၊ မေငး၊ အလယ္ရြာသို႕သြား ေရာက္ၾကမည့္ လူငယ္ႏွစ္ဦးက ဆိုင္ ကယ္သမားမ်ားကို မိမိတို႔သြားေရာက္ လိုသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစံုစမ္းေနၾက သည္။

ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ တြံေတး ၿမိဳ႕နယ္၊ မေငး၊ အလယ္ရြာမွ သာ သနာ့ေဝပုလႅဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆံုးပါးခဲ့စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ကလာပ္ထားသည့္ ခုတင္ ႏွင့္ေခါင္းတလားမွ မွန္ခ်ပ္မ်ားအျပင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အေျမာက္အမ်ားလည္း ရွိ ေနသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါသာသနာ့ေဝပုလႅ ေက်ာင္းတည္ရွိရာေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အ နည္းငယ္အလွမ္းေဝးသည့္အျပင္ ျပည္သူ မ်ားလည္း မသိရွိၾကသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသို႔ တကူးတကသြားေရာက္ၾကည့္ ရႈသူမ်ားမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးလွသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ရာ မေငး၊ အလယ္ရြာမွာ ႏွစ္နာရီခရီးခန္႕သာ ေဝးေသာ္လည္း ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ ႐ုပ္ကလာပ္ထည့္ခဲ့သည့္ အေခါင္းတ လားမွ မွန္ခ်ပ္မ်ားတည္ရွိရာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏႐ုပ္ကလာပ္ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ ခုတင္ႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ေရွးေဟာင္းပစၥည္း မ်ားတည္ရွိရာ ထိုေနရာေလးကို လူေတြသိပ္မသိၾကသည္မွာ ထူးဆန္းေနသလို ထင္ရသည္။

အာဇာနည္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့ အပ္သင့္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္လည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈသင့္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ကလာပ္ထား သည့္ ခုတင္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေခါင္းမွ မွန္ခ်ပ္ မ်ားရွိေနသည့္ သာသနာ့ေဝပုလႅေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ဝရွိ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေက်ာင္းကို ေျခာက္ေပပတ္လည္ ကြၽန္းတိုင္လံုးေပါင္း ၂၄၆ တိုင္ကို သံျဖင့္လံုးဝမ႐ိုက္ဘဲ သစ္သား ဆို႔မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကာေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းႀကီး တစ္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔
------------------------------
ပုလႅေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း႐ုပ္ကလာပ္ထားသည့္ ခုတင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေခါင္းမွမွန္ခ်ပ္မ်ား ေရာက္ရွိလာပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍..

''ဂ်ဴဗလီေဟာကေန အာဇာနည္ကို ကုန္းကိုေျပာင္းတဲ့ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ကလာပ္ထားတဲ့ ခုတင္နဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေခါင္း ကိုဖ်က္ၿပီးေတာ့ အေခါင္းကမွန္ခ်ပ္ေတြကို ဒီေက်ာင္းက ယခင္ေက်ာင္းထိုင္သံုးဘဝ ဆရာေတာ္ကို လာလွဴတာပါ။ လာလွဴတဲ့သူ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစ်ာပနက်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးသန္းစိန္က မေငးရြာသားမို႔ ဘုန္းဘုန္းတို႔ေက်ာင္းကို လာေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့တာပါ''ဟု သာသနာ့ေဝပုလႅေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးမွ ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရကမိန္႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခုတင္ႏွင့္အေခါင္း မွမွန္မ်ားေရာက္လာသည့္အခ်ိန္က ဆရာေတာ္ မွာ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္သာ ရွိေသး ၿပီး ယခုအခါ ဆရာေတာ္မွာ သက္ေတာ္ ၈၅ ဝါ သိကၡာေတာ္ ၆၅ ဝါသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ သည္။
''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ကလာပ္ထား ခဲ့တဲ့ခုတင္ကိုေတာ့ ယခင္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္ႀကီးရဲ႕အခန္းထဲမွာ ထားထားပါတယ္။ ယခင္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးရွိစဥ္က ဆရာေတာ္ႀကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္က လာပ္ထားခဲ့တဲ့ကုတင္မွာ က်ိန္းပါတယ္။ အခု ကေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူ သြားေတာ့ အဲဒီခုတင္ကဒီအတိုင္းပါပဲ။ ေရွး မူမပ်က္ေအာင္ ဘာမွကိုမျပင္မဆင္ပဲ ဒီအ တိုင္းထားပါတယ္။ ဖုန္ေတြကအစ ရွင္းလင္း ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေခါင္းက မွန္ခ်ပ္ေတြကိုေတာ့ ဘုရားခန္း မွန္အေနနဲ႔ကာထားပါတယ္''ဟု ဆရာေတာ္ မွ ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ခုတင္ေျခရင္း ေအာက္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားအိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂဆိုင္၊ အမွတ္ (၁၈၇) ဘားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟု အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာ ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္တံဆိပ္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး အဆိုပါ ခုတင္မွာယခုအခါ (၆၈)ႏွစ္သက္ တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မူလလက္ရာအ တိုင္းလံုးဝမပ်က္မစီးရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ ရသည္။

ေေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားလည္း ေလ့လာႏိုင္
----------------------------------------------------

မေငး၊ အလယ္ ရြာသာသနာ့ေဝပုလႅ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ပါက ကြၽန္းတိုင္လံုးမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းနာရီႀကီး မ်ားကို ကြၽန္းတိုင္လံုးတစ္လံုးလွ်င္ နာရီတစ္ လံုးကို တိုင္တြင္ကပ္ထားလ်က္ရွိၿပီး နာရီမ်ား မွာ အိုေဟာင္းလ်က္ရွိေနေပမဲ့ ခန္႔ညားထည္ ဝါလ်က္ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရေပ သည္။
''ဒီေက်ာင္းမွာ ပထမဆရာေတာ္လက္ ထက္ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ပန္းကန္တစ္ရာေက်ာ္ကို လဲ ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းနာရီ ေတြကိုလည္း ကြၽန္းတိုင္လံုးေတြမွာ ေရွးမူ မပ်က္ထိန္းသိမ္းထားတာကို ေက်ာင္းေပၚ တက္လာတဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမတိုင္းေတြ႕ျမင္ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဆရာေတာ္မွ မိန္႔ သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ဝ သက္တမ္းရွိသည့္ ကြၽန္း တိုင္လံုးႀကီးမ်ားတြင္ ေၾကးေဖာင္းၾ<ြကဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းပန္းခ်ီကားႏွင့္ ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္းႀကီး ကိုးဦးအေခါင္း မ်ားထားရွိသည့္ ရွားပါးဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲထားေပသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ ဘုရားခန္းကိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အေခါင္းမွမွန္ခ်ပ္ မ်ားျဖင့္ ကာရံထားၿပီး ဘုရားခန္းထဲတြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းအေျမာက္အမ်ားကို ေရွး မူမပ်က္ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္းသိရ သည္။

ဘုရားခန္းထဲသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ ႐ႈပါက ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိ သည့္ ေရွးေဟာင္းပရပိုက္၊ ေပစာ၊ ေရွး ေဟာင္းစာအုပ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေရွး ေဟာင္းစာအုပ္မ်ားမွာ ဖုန္မ်ားပင္တက္၍ အနည္းငယ္စုတ္ၿပဲေနလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေဖာင္းၾ<ြက႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားကာ သံျဖင့္လံုးဝမ႐ိုက္ဘဲ သစ္သားဆို႔ မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္း ဗီ႐ိုႀကီးမ်ားလည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေပသည္။

''ဒီဘုရားခန္းထဲမွာ ယခင္သံုးဘဝျပန္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဦးအရိယအား မင္း တုန္းမင္းတရားႀကီးက ေပးအပ္ခဲ့တဲ့သာသ နာ့ပိုင္ဘြဲ႕ ေရႊေပလႊာလဲထားရွိထားပါတယ္။ အဲဒီေရႊေပလြာကလဲ လူတစ္ရပ္စာအရွည္ ရွိပါတယ္''ဟု သာသနာ့ေဝပုလႅေက်ာင္း မွဦးဇင္းက ေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းကမၼဝါ၊ ေရွးေဟာင္းအ႐ုပ္ မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယပ္ေတာင္အရွည္မ်ားသာမက မည္သည့္ ေခတ္ကဟု အမ်ိဳးအမည္ပင္ေျပာ ျပ၍မရႏိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္းမီးအိမ္မ်ိဳးစံု လဲရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးကမိန္႔သည္။

''ထူးထူးျခားျခားကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ေလးရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ႏွီးဘုရားလဲ ရွိပါတယ္။ အရင္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ႀကီးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရတာပါ။ အဲဒီ ႏွီးဘုရားက ဘုန္းဘုန္းဒီေက်ာင္းကုိေရာက္ ကတည္းကရွိေနတာပါ။ ဘုန္းဘုန္းတို႔ ေက်ာင္း က မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တည္းက လက္ ထက္ကတည္ရွိခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးပါ။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ကလဲ မီးဖြင့္စရာမလိုပဲ သဘာဝအလင္း ေရာင္ရရွိပါတယ္''ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

ေက်ာင္း၏ေအာက္ဖက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း ေလွ ခုနစ္စင္းကိုလည္း ေရွးမူမပ်က္အ ေကာင္းပကတိအတိုင္း ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

''ေက်ာင္းေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ေလွခုနစ္စင္းရွိပါ တယ္။ ၿပိဳင္ေလွက ေလးစင္းရွိပါတယ္။ ေအာင္ စႀကၤာ ေလွတစ္စင္းတည္းသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ ရာမေက်ာ္ေသးတာပါ။ ေရွးေဟာင္းေလွ ေတြကို ယခင္သံုးဘဝကူးေက်ာင္းထိုင္ဆရာ ေတာ္ဦးအရိယကေန ထြင္းလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေလွ ေလးစင္းမွာ ေပ ၄ဝနီးပါးခန္႔အရွည္ရွိၿပီး ေလွသုံးစင္းကေတာ့ ေပ ၃ဝ နီးပါးအရွည္ရွိ ပါတယ္''ဟု ဆရာေတာ္ကဆက္လက္မိန္႔သည္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွမလွဴဘဲ ေက်ာင္းတြင္ပင္ ေရွးမူမပ်က္ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
''ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိ သည့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို အစိုးရက ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ လာေရာက္ အလွဴခံရင္လဲမေပးပါဘူး။ အရွိ ကအရွိအတိုင္းျဖစ္ရမယ္။ ဘုန္းဘုန္းတို႔လဲ မ သံုးစြဲပါဘူး''ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးကမိန္႔သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ကလာပ္ထား သည့္ ခုတင္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေခါင္းကိုဖ်က္ ထားသည့္ မွန္ခ်ပ္မ်ားအျပင္ ႏွစ္ေပါင္းေလး ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိသည့္ ႏွီးဘုရား၊ ႏွစ္ ေပါင္း ၁၆ဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိသည့္ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အရွိကိုအရွိအ တိုင္း မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ မလွဴဘဲ ေက်ာင္းတြင္ပင္ ေရွးမူမပ်က္ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူမ်ားအခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္
---------------------------------------------------------

''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ကလာပ္ထား တဲ့ခုတင္နဲ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေခါင္းကိုဖ်က္ထားတဲ့ မွန္ခ်ပ္ေတြ ဘုန္းဘုန္းတို႔ေက်ာင္းမွာရွိတာ ကို ဘုန္းဘုန္းတို႔ရြာက လူေတြကလြဲလို႔ က်န္ တဲ့ျပည္သူေတြ သိပ္မသိၾကပါဘူး။ သီးသန္႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈတာေတာ့မရွိပါဘူး။ ျပည္ သူေတြအေနနဲ႕မသိၾကေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ကိုလာတဲ့သူေတြေလာက္ပဲ ႀကံဳမွပဲလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈၾကတာပါ''ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကား သည္။

''အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ကလာပ္ျပင္တဲ့ခုတင္နဲ႕ဗိုလ္ ခ်ဳပ္အေခါင္းကိုဖ်က္ထားတဲ့ မွန္ခ်ပ္ေတြအ ျပင္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး၊ ေန႔ရက္မေရြးလာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈဖို႔လဲ ဘုန္းဘုန္းတို႔က ဖိတ္ ေခၚပါတယ္''ဟု ဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ သည္။

ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ၿပီး စာသင္တုိက္ဖြင့္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ
---------------------------------------------------------------------------------------
''ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ျဖစ္ရင္ စာသင္တိုက္ဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဘုန္း ဘုန္းပ်ံလြန္ေတာ္မမူခင္ေတာ့ ဒီေက်ာင္းမွာ စာသင္တိုက္ဖြင့္သြားမဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာက စာသင္သားအပါး ၁ဝဝ ေလာက္ေတာ့ ထိန္းႏိုင္ပါတယ္''ဟု ဆရာ ေတာ္မွ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေျပာျပသည္။

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ကုန္းရြာမွ ကိုဝင္းဘိုက
--------------------------------------------------------
''ဒီေက်ာင္းႀကီးက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျဖစ္ ရင္ ေက်ာင္းႀကီးက အရမ္းေကာင္းတဲ့အတြက္ စာသင္တိုက္ျဖစ္ဖို႔ အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ဖြင့္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ တကယ္စာတတ္ေပတတ္ေတြ ထားမွာပါ။ ဒီရြာမွာက ဆြမ္း၊ ဟင္းကိစၥက လဲစိတ္မပူရပါဘူး။ ဒီေက်ာင္းကေရွးေဟာင္း ပစၥည္း ေရရွည္တည့္တံ့ဖို႔အတြက္ အားလံုး ကဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ မေငး၊ အလယ္ရြာ သာ သနာ့ေဝပုလႅေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားအေျမာက္အမ်ားရွိလ်က္ရွိကာ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွာ ယခုအခါအနည္း ငယ္ပ်က္စီးလ်က္ရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္လွေပ သည္။

သက္သွ်ိဳင္းသူ(မုဒုံ) - ‪‎DemocracyToday

No comments: