Sunday, January 17, 2010

ဂေရဟမ္ဘဲလ္ မ်က္ႏွာမပ်က္ရေအာင္

တယ္လီဖုန္းကို တီထြင္ခဲ့သူဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေပမယ့္ ဒီပုိ႔စ္မွာေတာ့ ဂေရဟမ္ဘဲလ္ကိုပဲအတည္ယူ လိုက္ပါတယ္။ သူတီထြင္ခဲ့တဲ့တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဟာ မ်ိဳးဆက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မရွိမျဖစ္ပစၥည္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႕ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္သူအတြက္ အထင္မွား၊အျမင္မွား၊ေဘးလူအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကအစ ဖုန္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ ရန္ဆက္သြယ္နည္းယဥ္ေက်းမႈေတြကို သုတပြားစရာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အသံက်ယ္ျခင္း

တခ်ိဳ႕လူေတြရွိပါတယ္။ ဖုန္းနဲ႕စကားေျပာတာ ဟိုဘက္ရပ္ကြက္၊ ဒီဘက္ရပ္ကြက္က ၾကားရေလာက္ေအာင္ အသံက်ယ္ က်ယ္နဲ႕ေျပာေနတဲ့သူေတြပါ။ အသံဆိုတာ တစ္ဖက္သူနဲ႕ၾကားခံဆက္သြယ္တဲ့အရာ တစ္ခုပါ။ လိုအပ္သည္ထက္ပိုက်ယ္ မယ္ဆိုရင္ ေဘးလူကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အသံက်ယ္ က်ယ္နဲ႕ဖုန္းေျပာျခင္းဟာ အင္တာနက္ဆိုင္မွာ Pfingo နဲ႔ႏိုင္ငံျခားဖုန္းေခၚဆိုသူေတြအတြက္ေရာ၊ Vzo နဲ႕ေျပာသူေတြ အတြက္ေရာ အက်ံဳး၀င္ပါတယ္။ အမ်ားသူငွာ လာေရာက္သံုးစြဲေနၾကတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ မိမိအသံေၾကာင့္ တျခားသူအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာ မေကာင္းပါဘူး။ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိုပါ

ရုပ္ပံုပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ဟာ စကားလံုးေထာင္နဲ႕ခ်ီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕အသံပဲ ၾကားရျပီး ရုပ္ကိုမျမင္၊ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈကိုမျမင္ရတဲ့ ဖုန္းနဲ႕ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ သင့္ရဲ႕စကားေျပာသံဟာ ပီသရွင္းလင္း ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း သင့္ဆိုလိုခ်က္ကိုအမိဖမ္းဖို႔ သင့္ရဲ႕ ရုပ္သြင္၊ ကိုယ္ဟန္အမူအယာတို႔ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ တဲ့အတြက္ ဖုန္းေျပာတာ ပီသရွင္းလင္းပါေစ။

ေလသံတည္ျငိမ္ပါေစ

တခ်ိဳ႕ Reception ကဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားသူေတြဟာ ဖုန္းလက္ခံစကားေျပာတာ ေလသံပိုင္းဆိုင္ရာတည္ျငိမ္မႈ မရွိပါဘူး။ ကလက္ တက္တက္ ခြၽဲခြၽဲပစ္ပစ္ေလသံေတြရွိသလို၊ သတၴဳသံအလားေအာက္ေမ့ရတဲ့ ကြၽတ္ဆတ္ ဆတ္အသံေတြလည္းရွိ ေလရဲ႕။ တိုးတိုးေလးနဲ႕ မၾကားတၾကားေျပသလို ေျပာေနတာလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖုန္းနဲ႕အလုပ္လုပ္ေနရသူ ေတြအ တြက္ ေလသံပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ပေရာက္ဖက္ရွင္နယ္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တိုးျခင္း၊ က်ယ္ျခင္း အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကား လြတ္ ေအာင္ၾကိဳး စားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဖုန္းတစ္ဖက္ မုန္႔တစ္ဖက္

Customer ဆီကဖုန္းလာေနခ်ိန္မွာ ပါးစပ္က ပလုပ္ပေလာင္းစားျပီး ဖုန္းေျပာတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႕။ ဖုန္းေျပာေနရင္လည္း ပါးစပ္ထဲတစြပ္ စြပ္သြင္းျပီး စားသံုးျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ရွားေပးရပါမယ္။ အစားအစာစားျပီး မေျပာသင့္သလို အေဖ်ာ္ရည္၊ ေရ ေသာက္ေနစဥ္မွာ လည္း တစ္ဖက္လူကို ဖုန္းလက္ခံစကားမေျပာသင့္ပါဘူး။ ရိုင္းရာက်ပါတယ္။

အသံုးအႏႈန္း

Reception ကဖုန္းလက္ခံေျပာၾကားတဲ့သူဟာ လမ္းသရဲစကား၊ဘန္းစကား စသည္တို႔ကို သံုးႏႈန္းေျပာဆိုျခင္း ေရွာင္ရွား ရပါမယ္။ ဒီလိုသံုးႏႈန္းေျပာဆိုျခင္းဟာ မိမိအတြက္လည္း တန္ဖိုးေလွ်ာ့က်ေစသလို မိမိလုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္း ဟာလည္း တစ္နည္းတဖံုသြယ္၀ိုက္ေသာနည္းနဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဖုန္းေျပာတဲ့အခါ ဘန္းစကား၊ လမ္းသရဲစကား ၊ ညစ္ညမ္းစကား၊ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။

စိတ္ရွည္သည္းခံနားေထာင္

စိတ္ရွည္သည္းခံေပးျပီးနားေထာင္တတ္ဖို႔ဟာလည္း Reception က၀န္ထမ္းေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရည္ အခ်င္းတစ္ခုပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေဆးရုံက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ တျခားလူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းက ၀န္ထမ္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Customer ဆီကတက္လာတဲ့ Complain ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သေဘာထားပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာဂရုျပဳျပီး နားေထာင္ေပးပါ။ ဒီလိုစိတ္ ရွည္သည္းခံျပီး ေသခ်ာစြာနားေထာင္ေပးတတ္ျခင္းဟာ လူမႈဆက္ဆံေရး ၀န္းက်င္မွာ အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပါ။ Customer ဆီကထားခဲ့တဲ့ message ကိုလည္းနား ေထာင္ျပီး ျပန္လည္ရြတ္ဆိုျပျခင္း ဟာလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ရွည္ကူညီ

ဘာေၾကာင့္စိတ္ရွည္ေပးဖို႔ထပ္မံတိုက္တြန္းရသလဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕Customer ေတြဟာ စိတ္ဆိုးေနတဲ့အခါ၊ စိတ္ပ်က္ေန တဲ့အခါေတြရွိပါတယ္။ ဒီလို စိတ္ဆိုး၊ ကြၽဲျမီးတိုေနတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႕ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာ မိမိဘက္က အထူးသျဖင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႕ သူေျပာတဲ့စကားကို ဂရုျပဳျပီးနားေထာင္ေပးဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးလို႔ ထပ္မံေဖာ္ျပရျခင္း ပဲျဖစ္ တယ္။ ေဖာက္သည္ဘက္က စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနတာကို မိမိက သူ႕အတိုင္းတံု႔ျပန္ျပန္လည္ေျပာဆိုဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ေဒါသတၾကီး ျပန္လည္ေျပာဆိုျခင္းဟာ ရိုင္းရာက်သလို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လည္း မက်ပါဘူး။ မိမိသာမက မိမိလုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ Image လည္းမ်ားစြာညႇိဳးႏြမ္းသြားပါတယ္။

ခဏကိုင္ေပးထားလို႔ရမလား

ဖုန္းလက္ခံေျပာၾကားတဲ့သူေတြ အေနနဲ႕တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ျပိဳင္တည္းမွာ ဖုန္းေပါင္းမ်ားစြာ၀င္လာတတ္ ပါတယ္။ ေရွာင္ လို႔မရတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။ ဒီလိုဖုန္းအ၀င္မ်ားလာရင္ တစ္ဖက္လူကို ခဏကိုင္ထားေပး လို႔ ရ မရေမးၾကည့္ပါ။ ရတယ္ ဆိုရင္ ခဏတာမွ်ေစာင့္ခိုင္းေပးပါ။ ေစာင့္ခိုင္းတဲ့အခါမွာလည္း မိနစ္အ နည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ပါေစ။ ခဏကိုင္ထားခိုင္းျပီး ေမ့သြားတာမ်ိဳးလည္းမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တစ္ဖက္လူစိတ္ ဆိုးေဒါသထြက္လာတဲ့အထိေစာင့္ခိုင္းထားျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ သင့္ပါဘူး။

ဖုန္းကိုပဲအာရုံစိုက္

တခ်ိဳ႕၀န္ထမ္းေတြရွိပါတယ္။ ေဖာက္သည္နဲ႕ဖုန္းေျပာေနရင္း ေဘးနားကလူ၊ မ်က္စိေရွ႕ကလူကို အာရံုစိုက္ျပီး လွမ္းစကား ေျပာတာတို႔ဟာ မိမိနဲ႕ေျပာေနတဲ့ေဖာက္သည္ကို အင္မတန္မွေအာင့္သက္ သက္ျဖစ္ေစပါတယ္။မယဥ္ေက်းတဲ့ အျပဳအမူ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ မိမိနဲ႕ေျပာေနတဲ့ေဖာက္သည္ကိုလည္း ဂရုမျပဳရာ၊ အေလးမထားရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက ဖုန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနရတဲ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႕ (ဖုန္းကိုင္ျပီး လက္ခံစကားေျပာ သူ) မိမိရဲ႕အျပဳအမူဟာ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီအတြက္ဂုဏ္တက္ေစႏိုင္သလို၊ မ်ားစြာ လည္း က်ဆင္းေစႏိုင္တဲ့ ေရွ႕တန္း ကမ်က္ႏွာဖံုးေတြျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာဆိုရင္း ဒီမွ်သာ...။


Ref: 8 Days a week Journal Vol.1, No.43, 8-15 Jan 2010


No comments: