Saturday, October 11, 2014

ေသမင္းတမန္ အီဘိုလာ ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအာဖရိကႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕တြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားလ်က္ရွိေသာ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္သည္ ေသဆုံးမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေနၿပီး ကမၻာ့ ျပည္သူ မ်ား အၾကားတြင္ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေရာဂါႀကီးတခုသဖြယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ကူးစက္လာမည္ကို စုိးရိမ္လာ ၾက သည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး နယ္စပ္၀င္ေပါက္ႏွင့္ ေလဆိပ္ ၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး လ်က္ရွိသည္။ လူေပါင္း မ်ားစြာ ကူးစက္ ေသဆုံးေစေသာ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္အေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ The New York Time အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈကို ဘာသာျပန္ဆုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။ အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ ဘယ္ကလာတာလဲ။
ေျဖ။ ။ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး မူလဇစ္ျမစ္မွာ ေမ်ာက္၀ံမ်ားျဖစ္သည္ဟု မူလက ယူဆခဲ့ၾက သည္။ လူသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈသည္ လူမ်ားက ေမ်ာက္၀ံသား စားၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚ ေပါက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက လင္းႏို႔မ်ားသည္ အီဗိုလာဗိုင္းရပ္စ္ကို သဘာ၀ အေလ်ာက္ သယ္ေဆာင္ေနသူမ်ား အျဖစ္ ယူဆေနၾကသည္။ ေမ်ာက္၀ံမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားက စားသံုးရန္ ဖမ္းဆီးသည့္အခါ လင္းႏို႕မ်ား၏ သြားရည္ သို႔မဟုတ္ အညစ္အေၾကး သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရွိေနသည့္ လင္းႏို႔ျပဳတ္က်သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးႏွင့္ပါးစပ္မ်ားကို ထိေတြ႔ မိသူ တို႔ကို ကူးစက္ႏိုင္သည္။ လက္ရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ လင္းႏို႔မ်ား ဖမ္းဆီးသည့္ အေလ့အထရွိေသာ ဂီနီ ႏိုင္ငံ Guéckédou အနီးရွိ ေက်းရြာတရြာမွ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္ မ်ား အဖြဲ႕ကဆိုသည္။

ေမး။ ။ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး မည္သို႔ ကူးစက္သနည္း။
ေျဖ။ ။ အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ တုပ္ေကြးႏွင့္ အသက္႐ႈလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္သည့္ SARS တို႔ကဲ့သို႔ ေလထုမွ တဆင့္ ပ်ံ႕ပြားျခင္း မရွိပါ။ ကိုယ္ခႏၶာမွ ထြက္သည့္ အရည္မ်ားမွ တဆင့္သာ ပ်ံ႕ပြားသည္။ ေရာဂါပိုးရွိေနသူ၏ ေသြး၊ သို႔မဟုတ္ ေအာ့အံလိုက္ေသာ အရည္ စသည္တို႔သည္ အျခားသူတဦး၏ မ်က္လံုး၊ ႏွာေခါင္း သို႔မဟုတ္ ပါးစပ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းမွတဆင့္ ေရာဂါကူး စက္သည္။ ယခု ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာကိစၥတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈအမ်ားစုမွာ ေရာဂါရွိသူ မ်ားကို ျပဳစုေပးေနသည့္ ေဆြ မ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားကို ေျမျမွဳပ္ သၿဂိဳလ္ ေပးသူမ်ားသို႔ ကူးစက္ျခင္းက အမ်ားစု ျဖစ္ ေနသည္။ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီး မားေန သည္။
အထူးသျဖင့္ အကာအကြယ္ ပစၥည္း ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ၀တ္ ဆင္ထားျခင္း မရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရေသာ လူနာကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ထားေသာ ရာဘာလက္အိတ္ သို႔မဟုတ္ လူနာ၏ အေရျပားအတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းအသုံးျပဳထား သည့္ ေဆး ထိုးအပ္မ်ားမွတဆင့္လည္း ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ႏုိင္သည္။

ေမး။ ။ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လတ္တေလာ လူဘယ္ေလာက္ေသ ဆံုးခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။
ေျဖ။ ။ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဂီနီ၊ လိုက္ေဘးရီးယား ႏွင့္ ဆီရာလီယြန္တို႔တြင္ မတ္လမွ စ၍ လူ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ကူးစက္ခံရၿပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ အဆိုအရသိရသည္။ ေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အႀကီးမား ဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံကလည္း အီဘုိလာ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ ႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္ကိစၥတခု ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏို္င္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ လိုက္ေဘးရီးယား ႏိုင္ငံ သား တဦး ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို စတင္ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ရပ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူေသေပ်ာက္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ အီဘိုလာကို ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္ခက္ခဲရသနည္း။
ေျဖ။ ။ အာဖရိက အေနာက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အီဘုိလာ ဆိုသည့္အမည္ကို က်ယ္က်ယ္ေျပာလိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ ေရာဂါ ေပၚေပါက္ လာႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အဆိုပါ ယံုၾကည္မႈမ်ားက ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို တြန္းလွန္ေနၾကေသာ နယ္စည္း မထားဆရာ၀န္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဆးပညာရွင္ အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါပိုး ျပန္႔ပြားရသည္ဟု လူအခ်ိဳ႕က အျပစ္ဆိုၾကၿပီး ႐ိုးရာ ေပ်ာက္ေစ ဆရာမ်ားႏွင့္သာ ကုသမႈ ခံယူၾကသည့္ အျဖစ္မ်ားပင္ရွိေနသည္။ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္း စနစ္တက် ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေရာ ဂါ ပ်ံ႕ပြားရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေမး။ ။ အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီဆုိလွ်င္ မည္သည့္လကၡဏာမ်ား ခံစားရသနည္း။
ေျဖ။ ။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ကူးစက္ခံရၿပီး ၈ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာသည္ဟု ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စန္တာ၏ အဆိုအရသိရသည္။ အစပိုင္းတြင္ တုပ္ေကြးႏွင့္ ဆင္တူၿပီး ေခါင္းကိုက္ ျခင္း ၊ ဖ်ား ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းမ်ား စတင္ခံစားရသည္။ တခါတရံတြင္ ေရာဂါ အလွ်င္အျမန္တိုးလာၿပီး ၀မ္းေလွ်ာ ျခင္း ႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပါလာသည္။
ထို႔ေနာက္ (ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ တ၀က္ေလာက္တြင္) ပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားကိုယ္ခႏၶာမွ အလြန္အကၽြံ ေသြးယို စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ ေသြးအန္ျခင္း၊ ဆီးတြင္ ေသြးပါျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရျပားေအာက္ သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးမ်ား၊ ပါးစပ္မ်ားမွ ေသြးယိုစီးျခင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္အားျဖင့္ ေသြးယို စီးျခင္းေၾကာင့္ လူနာ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းမွ ေသြးေၾကာမ်ားမွ အရည္မ်ားယိုစီးထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ ခ်ိန္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားကာ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အသည္းႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစ သည္။

ေမး။ ။ အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ကို မည္သို႔ ကုသႏိုင္သနည္း။
ေျဖ။ ။ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္အတြက္ ကာကြယ္ရန္ သို႔ မဟုတ္ ကုသရန္ ေဆးမရွိပါ။ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားတြင္ အသက္ ေသဆံုးမႈ ၆၀မွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္မ်ား လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားကို သက္သာမႈ ရရွိေစျပဳစုေပး ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆးရည္မ်ားသြင္းေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အင္အား နည္း ေစသည့္ ကိုယ္ခႏၶာကို အျခားကူးစက္မႈမ်ား မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ ကုသမႈေပးျခင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ မွ်ေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသာ အီဘုိလာဗိုင္းရပ္စ္ကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အသြင္ျပခဲ့ေပသည္

The New York Time

Ref & Credit : Express Times

No comments: