Thursday, July 16, 2009

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ

ကိုယ္သိပ္ခ်စ္တဲ့ တူတူမေလးေတြ ညီညီမေလးေတြေရာ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က ကေလးေတြ ဖ်ားတဲ့အခါ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးျဖစ္ေနသလားလို႔ စူးစမ္းမိတတ္ပါတယ္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေျခအေနအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့သတိထားမိတာေပါ့ေလ ကေလးေတြေရာဂါအဆင့္ျမင့္လာရင္ ခႏၶာကိုယ္အေရျပားမွာ အနီစက္ေလးေတြေပၚလာတာမ်ိဳး၊ ခဏခဏ ပ်ိဳ႕တာအန္တာမ်ိဳးေတြေပါ့ေလ။ ျခင္ဆိုတဲ့အေကာင္ က ငွက္ဖ်ားေရာဂါသာ မက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါလို၊ ဆင္ေျခေထာက္လုိေရာဂါမ်ိဳးေတြေတာင္ ျဖစ္ေစေသးေတာ့တာ။

ဒီေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္ျပီးစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ျဖစ္တဲ့အခါ ကိုယ္သိတာေလးေတြကို သူငယ္ခ်င္းတို႔ကိုျပန္ေျပာျပခ်င္တာနဲ႔ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
ဖတ္ျပီးတဲ့အခါ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ျပဳမူၾကရင္ ေရာဂါဆိုတာကို ကာကြယ္ျပီး သားေရာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းသိသြားႏိုင္ပါတယ္ေလ။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး
ေသြးလြန္တုပ္ေကြး
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးရွိေသာ ျခင္က်ားကိုက္ခံရမႈမွရေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္သာျဖစ္သည္။ အသက္(၃)ႏွစ္မွ (၈)ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိုးရာသီျဖစ္ေသာ ဇြန္၊ဇူလိုင္၊ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္တတ္ေသာ မိုးရာသီတြင္ ကေလးဖ်ားလွ်င္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ စတင္ဖ်ားသည့္ေန႔မွ တတိယေန႔ႏွင့္ ပဥၥမေန႔အတြင္း ကေလးဖ်ားသည့္အေျခအေန ဆိုးတတ္သျဖင့္ လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပသပါ။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
- ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအဖ်ားသည္ နာတာရွည္အဖ်ားမဟုတ္ပါ။
- ကေလးမ်ား ဖ်ားေနစဥ္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊အန္ျခင္းရွိႏိုင္သည္။
- ဖ်ား၍ သံုးရက္မွ ငါးရက္ၾကာလွ်င္ေသြးလန္႔ျပီး အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါဟု ထင္ပါက ဘာစပရို၊ေအပီစီ၊အနက္ဂ်က္ဆင္ မတိုက္ရပါ။ ပါရာစီတေမာေဆးေပးႏိုင္ပါသည္။

ျခင္ေလာက္လမ္း ႏွိမ္နင္းေရး

ဖုံး - ေရစည္ေရအိုးမ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားပါ။
သြန္ – ေရစည္ေရအိုးမ်ားအတြင္းမွ ေရမ်ားကို မၾကာခဏ သြန္လဲေပးပါ။
ခပ္ – ေရစည္ေရအိုးမ်ားရွိ ပိုးေလာက္လမ္းမ်ားကို ခပ္ပစ္ပါ။
စစ္ – ပိုးေလာက္လန္းမ်ား ကင္းရွင္းေစရန္ စစ္၍ထည့္ပါ။
ေလာင္း - ေၾကာင္အိမ္ေအာက္ခံခြက္မ်ားထဲသို႔ စက္ဆီ၊ဒီဇယ္ဆီ၊ ေရနံဆီႏွင့္ ဆားတစ္ခုခုေလာင္းပါ။
ေထာင္- ကေလးမ်ား ေန႔လည္အိပ္ခ်ိန္တြင္ ျခင္ေထာင္ျဖင့္သိပ္ပါ။
လဲ – ပိုးေလာက္လန္းမ်ား မရွိေစရန္ ေရသန္႔ကိုလဲလွယ္ပါ။
ဖြင့္ – အလင္းေရာင္ရရွိေစရန္ တံခါးမ်ားကို ေန႔ပိုင္းတြင္ ဖြင့္ထားပါ။
ျမႇဳပ္ – မိုးေရတင္ေနေသာ ခြက္၊ တာယာစုတ္၊အိုးျခမ္းပဲ့၊ အုန္းမႈတ္ခြက္ စသည္တို႔ကို ေျမျမႇဳပ္ပစ္ပါ။
ရွင္း - အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။
မႈတ္ – ေဆးဖ်န္း၊ ေဆးမႈတ္အဖြဲ႕ကို ကူညီပါ။
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ပါ။

(၁) မိုးရာသီအတြင္း အသက္(၃)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အထိ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား အသက္ဆံုးပါးရသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးမ်ား ေရာဂါဘယကင္းေ၀းေစရန္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၂) ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေရၾကည္ေရသန္႔တြင္ ေပါက္ပြားေသာ ျခင္ပုန္း ျခင္က်ား အကိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျခင္ပုန္းျခင္က်ား မေပါက္ပြားေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ရင္ေသြးမ်ား ျခင္ကိုက္မခံရေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား-
- ေရစည္ေရအိုးမ်ားကို လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ထားပါ။
- ေရအိုး၊ေညာင္ေရအိုးတို႔မွ ေရကိုေန႔စဥ္လဲလွယ္ေပးပါ။
- ေရစည္ ေရအိုးမ်ားရွိ ပိုးေလာက္လန္းမ်ားအား ေရစစ္ျဖင့္ ခပ္ထုတ္ပစ္ပါ။
- မိုးေရတင္ႏိုင္ေသာ ဘူးခြံ၊ ပံုးခြံ၊တာယာစုတ္၊အိုးျခမ္းပဲ့ စသည္တို႔ကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပါ။
- မိမိတို႔ အိမ္ေရွ႕ အိမ္ေနာက္တို႔မွ ေရေျမာင္းမ်ားအား ေရစီးေရလာေကာင္းေအာင္ ရွင္းလင္းပါ။ လိုအပ္ပါက စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ အကူအညီကိုယူပါ။
- အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရ၀ပ္ႏိုင္ေသာ ေျမနိမ့္မ်ားကို ဖို႔ပါ။
- အလင္းရရွိရန္ တံခါးမ်ားကို ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ဖြင့္ထားပါ။
- အိမ္တြင္း၊အိမ္ျပင္သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။
- ကေလးမ်ား ေန႔လည္အိပ္ခ်ိန္တြင္ ျခင္ေထာင္ျဖင့္ သိပ္ပါ။(အက်ႌလက္ရွည္၊ ေဘာင္းဘီရွည္၊ထမီ၊ပုဆိုးစသည္တို႔ ၀တ္ဆင္ထားေပးပါ။)

(၃) က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ျခင္မ်ားမေပါက္ပြားေစရန္ ေဆးဖ်န္းျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

စာၾကြင္း။ ။ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနထုတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ပါအခ်က္မ်ားကို မွီးျငမ္းထားပါသည္။

No comments: