Friday, November 2, 2018

"ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးအစား (၁) ဆီးခ်ိဳ"ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

သင့္ကေလးတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေနျပီဟု ဆရာ၀န္ကေျပာလုိုက္ေသာအခါ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႕။ သင့္ကေလးတေယာက္တည္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါဆိုသည္မွာ ဂရုတစိုက္ျပဳရမည့္ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သင္သည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဗဟုသုတအခ်ိဳ႕ကို သိထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးအား အေကာင္းဆံုးကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေပးနိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ။

ဆီးခ်ိဳသည္ လူမ်ားတြင္ ျဖစ္နိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ သင္စားလိုက္ေသာ အစားအစာမ်ားသည္ သင့္ကိုယ္ထဲတြင္ သႀကားဓာတ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ထိုအခါ မုန္႕ခ်ိဳအိတ္သည္ ထိုသႀကားဓာတ္မ်ားကို စုပ္ယူနိုင္ရန္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးပါဆံုးေဟာ္မုန္းျဖစ္သည့္ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းတမ်ိဳးကို ထုတ္ေပးပါသည္။ ကၽြနုပ္တို႕စားျပီးေသာအခါ အင္ဆူလင္သည္ ကိုယ္ထဲရွိ ဆဲလ္မ်ားအတြင္းသို႕ စြမ္းအင္မ်ားရရွိေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈမမွန္ကန္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို မကုဘဲထားပါက ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္လာေစပါသည္။

အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ မုန္႕ခ်ိဳအိတ္မွ အင္ဆူလင္လံုး၀မထုတ္ျခင္းေႀကာင့္ ေသြးတြင္း သႀကားဓာတ္မ်ားလွ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အင္ဆူလင္ထုတ္ေပးေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ျပန္တိုက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ျပီး အင္ဆူလင္ဓာတ္မ်ားမရွိေတာ့ျခင္းေႀကာင့္ ျပင္ပမွ အင္ဆူလင္ထိုးေဆးမ်ားထိုးေပးရန္လိုအပ္သည္။ ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္ ေသြးတြင္းသႀကားဓာတ္မ်ား အလြန္ျမင့္တက္လာျပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနနွင့္ မ်က္လံုးမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္မ်ား၊ အာရံုေႀကာမ်ား နွင့္ နွလံုးကို ထိခိုက္ကာ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းတို႕အထိျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။


အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမျပဘဲ ကာလႀကာရွည္စြာ ျဖစ္ေနတတ္သည္။  အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေျဖးေျဖးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ခ်က္ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း သိရနိုင္ပါသည္။

အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေသာ ကေလးမ်ားတြင္ မိခင္မ်ားသတိထားမိေစနိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ

ဆီးမႀကာခဏသြားျခင္း

ထိုကေလးမ်ားတြင္ ေသြးထဲတြင္ သႀကားဓာတ္မ်ား မ်ားျပားေနျခင္းေႀကာင့္ ထိုပိုလွ်ံေနေသာ သႀကားဓာတ္မ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မွ စြန္႕ထုတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ ဆီးသြားလွ်င္သာမန္ကေလးမ်ားထက္ အႀကိမ္အေရအတြက္မ်ားျပီး ပမာဏလည္း မ်ားပါသည္။

ေရအလြန္ဆာျခင္း

ကေလးငယ္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္ေႀကာင့္ ဆီးအသြားမ်ားေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဓာတ္မ်ားဆံုးရံႈးျခင္းေႀကာင့္ ေရအလြန္ဆာျခင္းျဖစ္ရသည္။ ထိုအခါ ကေလးသည္ သာမန္ကေလးမ်ားထက္ ေရေသာက္မ်ားပါသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း

အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ အစားေကာင္းေကာင္းစားေသာ္လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေနေႀကာင္းေတနြ႕ရသည္။ အေႀကာင္းမွ ခႏၶာကိုယ္တြင္ စြမ္းအင္လိုအပ္ေနေသာ ဆဲလ္မ်ားကို ႀကြက္သားမ်ား အဆီတစ္မ်ားမွတဆင့္ ယူသံုးရျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေႀကာင့္ အေႀကာင္းမဲ့သက္သက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ တခုအေနနွင့္ ဂရုျပဳနိုင္ပါသည္။

ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္ရွိဆဲလ္မ်ားသည္ စြမ္းအင္ကုိ လံုလာက္စြာမရရွိျခင္းေႀကာင့္  ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းျဖစ္ရသည္။

အျမင္မႈန္၀ါးျခင္း

သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားလြန္ကဲေနမႈေႀကာင့္ မ်က္လံုးထဲရွိ မွန္ဘီလူးကို ထိခိုက္ေစေသာေႀကာင့္ မ်က္စိမႈန္လာရျခင္းျဖစ္သည္။


အမ်ိဳးအစား ၁ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သင့္ေသာ ပံုစံမ်ား

ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕၏ ေသြးတြင္းသႀကားဓာတ္ကို မွန္မွန္ စစ္ေဆးေပးရန္လိုအပ္သည္။ ေအာက္ပါတို႕ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

·       ကေလးမ်ား၏ေသြးတြင္းသႀကားဓာတ္ကို တေန႕လွ်င္ အႀကိမ္အနည္းငယ္ မွန္မွန္စစ္ေဆးျခင္း

·       ကေလးမ်ားကို အင္ဆူလင္ထိုးေဆးမ်ားမွန္မွန္ထိုးေပးျခင္း၊ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ထိုးေစျခင္းနွင့္ ထိုးစက္မ်ားကို အသံုးျပဳေစျခင္း

·       က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္မွ်တေသာ အစားအစာမ်ားကို စားျခင္း၊ အစားအစာမ်ားတြင္ သႀကားဓာတ္လြန္ကဲမႈ မရွိေစရန္ ခ်င့္ခ်ိန္စားျခင္း နွင့္ အစားစားခ်ိန္မွန္မွန္စားျခင္း

·       ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေသြးတြင္းသႀကားဓာတ္မ်ားကို မွန္ေစျခင္း နွင့္ နွလံုးေရာဂါနွင့္ ေလျဖတ္ျခင္း တို႕ကိုမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ ေရရွည္ က်န္းမာေရးဆုိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း

·       ဆီးခ်ိဳထိန္းနိုင္ရန္ ဆရာ၀န္၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား နွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကို သိထားျခင္း

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ သင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း သင့္ကေလးကို ဆီးခ်ိဳေရာဂါနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာျပထားသင့္သည္။ သင့္အေပၚမူတည္ျပီး သင့္ကေလးခံစားေနရသည့္ ေရာဂါ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာမ်ား အတန္အသင့္ သက္သာလာမည္ျဖစ္သည္။အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးကို စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေပလိမ့္မည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ အျခားေသာ သတိျပဳစရာတခုမွာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘ၀တြင္ တစိတ္တေဒသအေနမွ်သာျဖစ္္ေႀကာင္းသိထားရမည္။ ကေလးမ်ား၏ ဘ၀တြင္ ေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္း နွင့္ အျခားေသာ လူမႈေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား အစရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ား လစ္ဟင္းသြားျခင္းမျဖစ္ေစရန္ မိဘမ်ားက စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးရန္ လိ္ုအပ္ပါသည္။


 မူရင္း ~ Hello ဆရာ၀န္​ 

No comments: