Tuesday, March 12, 2013

အေၾကြး


‘အေၾကြး’ဆိုတဲ့အသံကို ၾကားရ႐ံုမွ်နဲ႔ နားေၾကာစိမ့္ေလာက္ ေအာင္ ေၾကာက္လန္႔စိုးရြံ႕တတ္ ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုတည္း မဟုတ္ ဘဲ ဘယ္အသိုင္းအဝိုင္းမွာမဆုိ’အေၾကြး’နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ထိတ္လန္႔တၾကားနဲ႔ လံုးဝလက္မခံလိုၾကတာဟာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ ေက်းဇူးျပဳရမယ့္ အေနအထားေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တင္ရွိလာတဲ့ ဘယ္လို’အေၾကြး’မ်ဳိးကိုမဆို သံသရာေဘး ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေရွာင္ေျပး ခ်င္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ထိပ္ဆံုးကပါ။

ဒါေပမဲ့ ”အေၾကြးရရင္ ဆင္ေတာင္သက္ေစ့ဝယ္စီးမယ္”၊ ”အေၾကြးတင္ရွင္ ဘုရင္ဆပ္လိမ့္မယ္” စတဲ့ စတဲ့စကားေတြကိုေတာ့ ေျပာဆိုတတ္ၾကၿပီး ”ေၾကြးတင္ ကြၽန္ ျဖစ္”ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အဆံုးသတ္ ၾကတာကိုပဲ ေတြ႕ရတာမ်ားပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ ေန႔က ဧရာဝတီတုိင္း ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ေတြ႕ ဆံုပြဲမွာ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြေတြ တြက္ ”အေၾကြး ေက်ေအာင္၊ လယ္သမားေတြအေနနဲ႔ ထမင္းတစ္နပ္သာစားၿပီး ဆပ္ၾကဖို႔၊ သံ သရာေၾကြးဆိုတာတင္ဖို႔မေကာင္း ႐ံုသာမက အေၾကြးမေက်ရင္ ေနာင္ဘဝမွာ ကြၽန္ျဖစ္လိမ့္မယ္”လို႔ လူႀကီးတစ္ေယာက္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးဟာဘယ္ေခတ္၊ဘယ္ကာလက ဘယ္လုိအေၾကြးေတြကိုမ်ား ေျပေက်ေအာင္ မဆပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ရဲ႕ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ရတာပါလိမ့္လုိ႔ စဥ္းစား မိၿပီး ကြၽန္ဘဝမွာလည္း နယ္ခ်ဲ႕ အေစအပါး၊ ခ်စ္တီးကုလားေတြရဲ႕ အေၾကြးကို မဆပ္ႏုိင္ၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ လယ္ယာ ေျမေတြ၊ လယ္လုပ္ကိရိယာ ထြန္ထယ္နဲ႔ႏြားေတြကို မတရားအသိမ္းဆည္းခံၾကရၿပီး အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ားပါ သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရတဲ့အျဖစ္ေတြကိုဆက္ လက္ေတြးေတာမိ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လယ္သမားေတြဟာ ခ်စ္တီးကုလားေတြထံက ေငြေခ်းၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္လုိ႔၊ လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္း၊ လူသိမ္းခံခဲ့ရတာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ခ႐ိုနီနဲ႔အေပါင္း အပါေတြထံကေငြလည္း မေခ်းရဘဲ ဟိုအေၾကာင္းျပ၊ဒီအေၾကာင္းျပၿပီး လယ္ေတြအသိမ္းခံရတာ။ ကိုယ့္လယ္ကြက္ထဲမွာ သူရင္းငွားျပန္လုပ္ရတာ စတဲ့အျဖစ္ေတြကိုပါ ဆက္လက္ေတြးေတာမိရာက အျခားေက်ာခ်မ္းစရာ အေၾကြးၿမီကိစၥေတြကိုလည္း ထပ္မံစဥ္းစားမိျပန္ပါတယ္။ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိတဲ့ အသံနဲ႔အတူ အ႐ႈပ္ထုပ္ေတြကို တျဖည္းျဖည္း ျဖည္ျပလာေတာ့ ဘယ္သူေတြကဘယ္အခ်ိန္တုန္းက ဘာေတြလုပ္ကိုင္ဖို႔ ေခ်းယူခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာမသိရေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္   ‘အေၾကြး’ေတြက တနင့္တပိုး ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိလာရပါေတာ့တယ္။ အေၾကြးရွင္ေတြကေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ပဲရစ္ကလပ္ဝင္ ၁၁ ႏုိင္ငံစတာေတြလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းဘဏ္ JBIC ရဲ႕ေပါင္းကူးေခ်းေငြဆိုတဲ့ အကူအညီနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ရဲ႕ ေၾကြးေဟာင္းေတြကိုဆပ္ၿပီး ေၾကြးသစ္ေတြ ထပ္ယူခဲ့ပါသတဲ့။ JBIC ထံက အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄၃ဝ ေခ်းယူၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ကို ဆပ္တယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၄ဝ အသစ္ထပ္ေခ်းၿပီး JBIC ကို အေၾကြးျပန္ဆပ္ပါသတဲ့။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔လည္း အလားတူပံုစံအတုိင္းေျဖရွင္းၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္း အသစ္ေခ်းခဲ့ပါသတဲ့။ ဒီေတာ့ အေၾကြး ေတြကတင္ဆဲ၊ ရွိၿမဲပဲေပါ့။ ပဲရစ္ကလပ္ဝင္ ႏုိင္ငံေတြကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီေတြထဲက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၉၂ ဘီလ်ံ ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရွိရၿပီး က်န္တဲ့အေၾကြး အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၄ ဒသမ ၁၃၈ ဘီလ်ံကို ဆုိင္းငံ့ကာလ ၇ ႏွစ္အပါအဝင္ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္းျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကဖို႔ လိုက္ေလ်ာ ခြင့္ျပဳတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့ အေၾကြးေတြက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ က်န္ေသးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီေတာ့ အထက္က ေဟာေျပာ ခ်က္အတိုင္းေျပာရရင္ ဒီေၾကြးေတြ ကို ျပန္မဆပ္ႏုိင္လုိ႔ကေတာ့ သံသရာေၾကြးအျဖစ္ အဲဒီ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ကြၽန္ဘဝကေနၿပီး လြတ္လမ္းကို မျမင္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြသာမကေတာ့ဘဲတစ္ႏုိင္ငံလံုး ဥပုသ္ေစာင့္ၾကတာ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ ရွိေသးတယ္ဗ်။ လယ္သမားေတြကို ထမင္းအငတ္ခံၿပီး အေၾကြးဆပ္ပါလုိ႔ ေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အျခား တစ္ဖက္မွာေတာ့ ထမင္းခ်က္က ဘယ္ႏွေယာက္၊ မာလီကဘယ္ႏွေယာက္၊ အိမ္ေဖာ္က ဘယ္ႏွေယာက္၊ အိမ္၊ ကားစတဲ့အေဆာင္ အေယာင္ေတြက ဘယ္လိုဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုေနၾကတာေတြ ၾကားသိ လာရျပန္ေတာ့ ၾကည့္လည္းလုပ္ၾက ပါဦးလုိ႔ ေအာ္ဟစ္ရမလိုျဖစ္ေနပါ ၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ေၾကြးရွင္ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အေၾကြးျပန္ဆပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွသာ အဆင္ေျပမယ္ ဆိုတာကိုသိရွိနားလည္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခ်းေငြေတြသာမက အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနနဲ႔ နည္းပညာ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မွ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္း ေထာက္ပံ့သြားမယ့္အေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေရး၊ စြမ္းအင္က႑၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ားက႑၊ ပညာေရးစီမံကိန္းေတြနဲ႔ အျခားက႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရရွိေအာင္ရည္ရြယ္ေခ်းငွားၾကမယ္လုိ႔သိရွိရပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ National Community Driven Development Project  အတြက္ ျမန္္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ဝ မွာ ေက်ာင္းေတြ၊ က်န္းမာေရးေဆး ေပးခန္းေတြ၊ လမ္းေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ၆ ႏွစ္ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ကို ကမၻာ့ဘဏ္ကေထာက္ပံ့ကူညီမယ္လုိ႔ သိရပါေသးတယ္။ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ ကလည္း ကေလးသူငယ္ႏွစ္သန္း ေက်ာ္အတြက္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ မူလတန္း ပညာသင္ ၾကားခြင့္ရေရး၊ လယ္သမားေတြ ဝင္ေငြတုိးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုတုိးတက္ေရး၊ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္လက္ေတြ႕က်တဲ့ စီးပြားေရး ေထာက္ပံ့မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးဌာန DFID နဲ႔ ၾသစေၾတး လ်ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ AUSAID တို႔မွတစ္ဆင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ပံ့ ပိုးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စိုက္ ပ်ဳိးေရးအပါအဝင္ အျခားဘ႑ာ ေငြေထာက္ပံ့ရမယ့္ဦးစားေပးနယ္ပယ္ေတြအတြက္ ႏွစ္ရွည္အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၅ သန္း ထပ္မံေခ်းေပမယ္လုိ႔သိရတဲ့ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ကို ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္မွာ အေသး စားေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ဖို႔ အေသးစားဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ ေရးအဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ၿပီး ACLEDA  ဘဏ္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္သန္း မတည္ ထားေၾကာင္းကို သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကလည္း ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အညာေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အပါအဝင္ စီးပြားေရးက႑အသီး သီးမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၅ဝ ထပ္မံထုတ္ေခ်း ေပးဦးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပဲရစ္ကလပ္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အသံုးစရိတ္လုိေငြ (Budget-Deficit) ျပသေနမႈ ကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ သူတို႔ ကလပ္ရဲ႕ ေၾကြးၿမီ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဒီလို အေၾကြးရွင္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေတြက ေငြထုတ္ေခ်းေပး႐ံုသာမက အေၾကြးေတြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ေအာင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္လည္း အကူအညီအေထာက္ အပံ့ေတြေပးၾကပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကသာ ႀကိဳးစားရင္အေၾကြးေတြကို ထပ္ေလွ်ာ့ေပးဦးမယ္ဆိုၿပီး ဝိုင္းဝန္းကူညီေနတာကို ေတြ႕ရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားဂုဏ္ အဂၤါတစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့ ႐ိုးသားႀကိဳးစားမႈကိုျပသဖို႔ လုိအပ္လာၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတႀကီးက မိဘျပည္သူေတြကို ဒုတိယအႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းထဲမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြ အကူအညီ ေတြကို ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအ တြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အသံုး ျပဳသြားပါမယ္လုိ႔ ကတိျပဳခဲ့တာကို ပထမဆံုးေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒုတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြအေနနဲ႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔ကစၿပီး လယ္ယာေျမေတြကို တရားဝင္ေပါင္ႏွံခြင့္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ လို႔ ႏုိင္ငံတကာေၾကြးၿမီကိစၥေတြမွာ JBIC က ဝင္ၿပီးေျဖရွင္း ေပးသလို လယ္ယာေျမေတြကို ေပါင္ႏွံလို႔ရတဲ့ ေငြနဲ႔စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ေခ်းေငြေတြ ျပန္ဆပ္ႏုိင္မွာလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းလမ္းဟာ လံုးဝဥႆံုအား ကိုးေလာက္တဲ့ နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေပါင္ထားရတဲ့လယ္ယာေျမေတြဟာ ျပန္လည္ၿပီး မေရြးႏိုင္ရင္ ဆံုး႐ႈံးရမွာပဲမဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္တစ္နပ္စား ကိုယ္ေတာ္ေျပာၾကားသလုိ ထမင္း တစ္နပ္အငတ္ခံၿပီး အေၾကြးဆပ္ ခုိင္းတဲ့ နည္းလမ္းထက္ ….စိုက္ပ်ဳိးရာသီတိုင္းမွာ ႀကံဳေတြ႕တတ္တဲ့ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြ၊ ဆားငန္ေရဝင္မႈေတြ၊ ဆည္ေျမာင္းတာ တမံစိတ္မခ်ရမႈေတြ၊ စပါးအထြက္ ႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈေတြ၊ အရည္အ ေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ မ်ဳိးစပါးေတြ ျဖန္႔ျဖဴးနုိင္ဖို႔၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္း ပညာသစ္ေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ပိုးသတ္ ေဆးေတြ ပံ့ပိုးႏုိင္ဖို႔၊ လယ္ယာလုပ္ ငန္းခြင္ကိုပစ္မထားဘဲ အၿမဲ ေစာင့္ ၾကည့္စစ္ေဆးကူညီႏုိင္ဖို႔ စတဲ့ စတဲ့ အခ်က္ေတြအတြက္ ကြၽမ္း က်င္သူေတြ အႀကံျပဳၾကတဲ့အတုိင္း Micro Plan, Master Plan ေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သီးႏွံေလ်ာ္ ေၾကးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သီးႏွံအာမခံထားႏိုင္ေရးဆိုင္ ရာသီးႏွံ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အျခားအ ႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အခိ်န္မဆြဲဘဲ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ၿပီး လယ္သမားေတြကို ကူညီသင့္ၿပီ လုိ႔ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ပါခင္ဗ်ား။

ဆီကိုေရခ်ဳိး၊ ေဆး႐ိုးမီးလႈံ၊ စပါးေတာင္လုိပံုၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြလည္း ေၾကြးကင္းပါေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးလည္း ေၾကြးရွင္းပါေစ။

ခင္ေမာင္ေအး(ေခ်ာက္)
Popular Myanmar News Journa
l

No comments: