Wednesday, May 27, 2015

MLM ဋီကာ (သို႔မဟုတ္) ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ျခင္း
ပိရမစ္ေရာင္းခ်မႈ အစီအစဥ္ ေရရွည္တြင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ ပုံကို ပုံတြင္ ျပသထားသည္။

ညခင္းပိုင္းအိမ္တြင္ နားနားေနေန တီဗီၾကည့္ေနခိုက္ သင့္အလုပ္ထဲမွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္စြာ
ထုပ္ပိုးထားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားပါ၀င္သည့္ အိတ္တစ္လံုးကိုဆြဲကာ သင့္ထံသို႔အေရာက္လာၿပီး ‘‘ဒီ
ပစၥည္းေတြက အရမ္းေကာင္းတယ္။ ကိုယ္ေတြ႔ေနာ္။ ဒါေလးသံုးၾကည့္ပါဦး။ လစဥ္အပိုေငြရခ်င္ရင္ ဒီမွာ မန္ဘာ
၀င္လိုက္ပါလား။ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္လည္းမပ်က္ဘူး။ မန္ဘာ၀င္အသစ္ရွာႏိုင္ရင္ သူတို႔ဆီကေန ေကာ္မရွင္
လည္း လတိုင္းပံုမွန္ရမယ္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ကိုယ့္ႀကိဳးစားမႈေပၚမူတည္ၿပီး သိန္းဂဏန္း၀င္ေငြကို ေအးေအး
ေဆးေဆးထိုင္ယူ႐ုံပဲ။ ကဲ..ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးျမန္မာျပည္မွာရွိေသးလား’’ဟု ေျပာဆိုစည္း႐ုံးေနသံ
မ်ား၊ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးေနသူမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ ႀကံဳဖူး၊ ၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ သူ
တို႔ေျပာေနသည္မွာ ဘာလုပ္ငန္းလဲ၊ ဘယ္လို လုပ္ရတာလဲ တကယ္ေကာဟုတ္ရဲ႕လားဟု သင္ သံသယ ၀င္မိ
လွ်င္ေတာ့ ဤေဆာင္းပါးကို အဆံုးထိဖတ္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ ဤလုပ္ငန္း၏ အမည္နာမ မ်ဳိးစံုပါသည္။

လူသိ အမ်ားဆံုး နာမည္ မ်ားကို ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ အခ်ိန္တို အတြင္း သူေဌး ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္း (၀ါ)
Pyramid Scheme (၀ါ) ဆင့္ပြားစီးပြားေရးစနစ္ (၀ါ) Multi-Level Marketing စနစ္ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ယင္းစနစ္ျဖင့္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေလ့ရွိသူမ်ား အမ်ားဆံုးဆြဲေဆာင္သည့္အခ်က္မွာ မန္ဘာ၀င္မည့္သူအေနျဖင့္
ကုမၸဏီထုတ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ အလွကုန္မ်ားကို ကုိယ္တိုင္သံုးစြဲႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္
ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေကာ္မရွင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မန္ဘာ၀င္ အသစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ပါက လစဥ္မည္သည့္လုပ္
ငန္းမွ လုပ္စရာမလိုဘဲ မိမိ ရွာေဖြ ထားသည့္ မန္ဘာ၀င္မ်ား ၀ယ္ယူသည့္ ပမာဏ အလိုက္ လစဥ္အျမတ္ေငြ
ထိုင္ယူေနရမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ လြန္စြာ မ်ားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို
စည္း႐ုံးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မန္ဘာ၀င္ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေၾကး တစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းခြဲ၀န္းက်င္ ကုန္က်ၿပီး မန္ဘာမ်ားကို
လည္း Level မ်ား ခြဲျခားထားသည္။ ပထမတန္းမန္ဘာျဖစ္ရန္အတြက္ ယင္းကုမၸဏီထုတ္ကုန္စည္မ်ားအား
ဆယ္သိန္းဖိုး အနည္းဆံုး ၀ယ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဒုတိယ တန္းစား မန္ဘာ အတြက္မူ သံုးသိန္းခြဲမွ ေလးသိန္း၀န္း
က်င္၀ယ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တတိယတန္းစားမန္ဘာအတြက္မူ တစ္သိန္းခြဲမွ ႏွစ္သိန္းဖိုး၀န္းက်င္၀ယ္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဆင့္ အတန္းျဖင့္ ခြဲျခား သကဲ့သို႔ အမွတ္ျဖင့္
လည္း သတ္မွတ္ သည္မ်ား ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တူညီသည့္ အခ်က္မွာ မန္ဘာ၀င္ရန္ အတြက္ သင့္
အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးေငြ သိန္းဂဏန္း စတင္အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီဘက္ကမူ အဆိုပါေငြကို အခ်ိန္တို
အတြင္း ျပန္ရ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လစဥ္အျမတ္ေငြမွာလည္း သင့္အရင္းေငြနီးပါးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္လံုးတြင္
တြင္ေျပာ၍ စည္း႐ုံးေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိသူမ်ားမွာလူလတ္တန္းစားအိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်
သည့္ ကုန္စည္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးထု အၾကား ေရပန္းစားေသာ ပိန္ေဆး၊ အဆီခ်ေဆး၊ အသားအေရလိမ္း
ေဆး၊ အားျဖည့္ေဆး စသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အလွကုန္စည္ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ သက္ႀကီးပိုင္းအိမ္
ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ကာမအားတိုးေဆး စသည့္အထူးေဆး၀ါးမ်ားကိုလည္း လက္သိပ္ထိုးေရာင္းခ်ေလ့
ရွိၿပီး ကုန္စည္တစ္ခုလွ်င္ သိန္းဂဏန္းအနည္းဆံုး ေပး၀ယ္ရေလ့ရွိပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကသည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား ဆယ္ခု ၀န္းက်င္ရွိသည္။ ၎တို႔အ
နက္ ထင္ရွားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Unicity, Healthy-Shop, ႐ိႈင္းဟုတ္၊ Aim Star, ပိုင္ၿဖိဳးသီဟ၊ Tiens စ
သည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မန္ဘာ၀င္ဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕၌သာမ
က ျမင္းၿခံ၊ မိတၱီလာ စသည့္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပါ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည္။

မန္ဘာ ၀င္ရသည့္ ပံုစံမွာလည္း အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက မန္ဘာ၀င္ေၾကး သီး
သန္႔ေပးကာ၀င္ရသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မန္ဘာ၀င္ေၾကးမေတာင္းဘဲ ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာ
ဏျပည့္မီေအာင္ ၀ယ္ယူလွ်င္ မန္ဘာ၀င္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထို႔ အတူပင္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက
ရာထူးသတ္မွတ္မထားဘဲ မန္ဘာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ မန္ဘာအသစ္မ်ားရွာခိုင္းၿပီး
မန္ဘာ၀င္ဦးေရေပၚမူတည္၍ ေကာ္မရွင္ျပန္ခြဲေ၀ေပးသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ရာထူးသတ္မွတ္ထားၿပီး ရာထူး
ေပၚမူတည္၍ ေကာ္မရွင္ျပန္လည္ရမည့္ မန္ဘာ၀င္ဦးေရကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ဘံုတူညီသည့္အခ်က္
မွာ ကုမၸဏီမ်ားေရာင္းခ်သည့္ ကုန္စည္မ်ားကို မန္ဘာ၀င္မ်ားအား ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းသာ ျဖစ္
သည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွမဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
စု၊ မန္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္၊ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်ားလ္စ္ပြန္ဇီ (Charles Ponzi)က ၁၉ ရာစုအစပိုင္းတြင္ စ
တင္တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပြန္ဇီက ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားကို ၎၏စာတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
နွံရန္ စည္း႐ုံးခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေငြေၾကးပမာဏတစ္၀က္ကို အျမတ္ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ဟု အာ
မခံသည္ မူလအစရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း
မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြကို ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပြန္ဇီစီးပြားေရးစနစ္မွာ
ၿပိဳလဲခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပြန္ဇီစီးပြားေရး စနစ္မွာ ကမၻာ တစ္လႊားရွိ စီးပြားေရး သမားႀကီးမ်ားၾကား လြန္စြာေအာင္ျမင္
ခဲ့ၿပီး ယင္း စနစ္ကို အေျခ ခံကာ Pyramid Scheme, Multi-Level Marketing စသည္ျဖင့္ စနစ္ မ်ဳိးစံု တီ
ထြင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာေပါင္းစံုလည္း တက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုအခါ ယင္းပံုစံ၊ (သို႔မဟုတ္) ယင္းပံုစံႏွင့္ ဆင္
တူ ယိုးမွား ပံုစံ စီးပြားေရး စနစ္ မ်ားအား အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊
ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္ စသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၅ ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒ အရ တရားမ၀င္သတ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္မ
ျပဳေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းစျပဳလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အစျပဳလာသည့္ အဆိုပါစီးပြားေရးစနစ္မွာ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား
သာမက နယ္ၿမိဳ႕မ်ားအထိပါ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွင္သန္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အဆိုပါ စီးပြားေရး စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားမွာ လြန္စြာ အေျပာအေဟာ
ေကာင္း သူမ်ားကို ခန္႔ထားေလ့ ရွိသည့္ အတြက္ ထိုသူ မ်ား၏ မစားရ ၀ခမန္း ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကို နား
ေယာင္သည့္ သူမ်ားအဖို႔ လြယ္လြယ္ ကူကူပင္ မန္ဘာ၀င္ၾကေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျပာတစ္မ်ဳိး၊
အလုပ္တစ္မ်ဳိး လုပ္ရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိလာသည့္အခါ မန္ဘာ၀င္မ်ားမွာ စိတ္ပ်က္ၿပီး ဆက္လက္မလုပ္ကိုင္
ၾကေတာ့ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆိုပါ စည္း႐ုံးေရး သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားကို ပထမဦး
စြာ မန္ဘာ၀င္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မန္ဘာ၀င္အသစ္ႏွစ္ဦးရွာေဖြရန္ လိုအပ္ၿပီး မူလမန္ဘာ၀င္ထားသူအေန
ျဖင့္ အဆိုပါ မန္ဘာ၀င္အသစ္ႏွစ္ဦး ၀ယ္ယူသည့္ ပမာဏအလိုက္ လစဥ္ေကာ္မရွင္ရေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆိုစည္း႐ုံးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိက ျပႆနာမွာ ယင္း မူလမန္ဘာ ၀င္အေနျဖင့္ လစဥ္မန္ဘာ
၀င္အသစ္ႏွစ္ဦး ထပ္မံရွာေဖြေပးႏိုင္မွသာ ယင္းေကာ္မရွင္ကိုရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါမန္ဘာ၀င္ႏွစ္ဦး
အေနျဖင့္လည္း ေငြေၾကးသိန္းဂဏန္းအထက္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ မန္
ဘာ၀င္ႏွစ္ဦး မရွာေဖြႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) မိမိကလည္း လစဥ္ ၎တို႔၏ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ သိန္းဂဏန္း
၀ယ္ယူ သံုးစြဲျခင္း မျပဳလွ်င္ ၎ကုမၸဏီ မ်ားက အသက္ မ၀င္ေတာ့သည့္ မန္ဘာ(၀ါ) သစ္ေျခာက္ပင္ႀကီး
အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ယင္း မန္ဘာ၀င္မွာ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွ ခံစားခြင့္မရွိေတာ့သည့္
အခ်က္ ျဖစ္သည္။ မိမိကလည္း လစဥ္မန္ဘာ၀င္ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေနသကဲ့သို႔ မိမိေအာက္က မန္ဘာ၀င္
နွစ္ဦး ကလည္း လစဥ္ ေနာက္ထပ္ မန္ဘာ၀င္ အသစ္မ်ား ရွာေဖြေပး ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ အတြက္
ေအာက္က ဇယားကို တစ္ခ်က္ ၾကည့္ရန္ လိုပါၿပီ။ အထက္ပါ ဇယားအား တစ္ခ်က္မွ် အခ်ိန္ေပးၾကည့္ပါ။
Level 13 ကို ေရာက္သည့္ အခါ မန္ဘာ၀င္ ဦးေရမွာ ကမၻာ့ လူဦးေရထက္ မ်ားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ
ယင္း ကုန္စည္ေရာင္းခ် ရေငြမွ အခ်ဳိးက်ရရွိမည့္ ေကာ္မရွင္ကို မည္သို႔မည္ပံု ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးႏိုင္မည္
လဲ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။


စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အဓိကေထာက္ျပသည့္အခ်က္မွာ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးတြင္
အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ေစ၊ အသံုး၀င္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း
မ်ဳိး လုပ္ေလ့မရွိဘဲ မန္ဘာ၀င္အသစ္မ်ား အမ်ားအျပားစုေဆာင္းေစျခင္းျဖင့္သာ ပင္မ၀င္ေငြကို ရွာေဖြေလ့
ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ မန္ဘာ၀င္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ မန္ဘာ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီကို ျပန္ေပးႏိုင္မည့္ ၀င္
ေငြဖန္တီးႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ၿပိဳလဲေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းစီးပြားေရးစနစ္အား ႏွင္းခဲေရေပ်ာ္စီးပြား
ေရး၊ သံႀကိဳးဆက္စီးပြားေရး၊ ပိုက္ဆံကစားပြဲ စသည့္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ကာ ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အဆိုပါ စီးပြားေရးစနစ္ အေျခခံကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းကိစၥမ်ား ေရွ႕
တြင္မ်ားစြာရွိပါသည္။

အဆိုပါစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားကမူ ၎တို႔ကုန္စည္မ်ားသည္ အလုပ္သမားစ
ရိတ္၊ ဆိုင္ခန္း စရိတ္မ်ား လံုး၀ကုန္က်ျခင္း မရွိဘဲ လူအခ်င္းခ်င္း ဆင့္ပြားေရာင္းခ်သည့္ စနစ္သာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အဆိုပါ ကုန္က် စရိတ္မ်ားကို ရွယ္ယာေငြ အျဖစ္ မန္ဘာ၀င္မ်ားထံ ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ျခင္းသာ
ျဖစ္ၿပီး လြန္စြာခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရး စနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။ ယင္း အခ်က္ ကိုလည္း
ေသခ်ာ ေတြးၾကည့္ပါ မိတ္ေဆြ။ နယ္လွည့္ အေရာင္း၀န္ထမ္း တစ္ဦးငွားလွ်င္ တစ္လလွ်င္ အနည္း ဆံုး၀န္
ထမ္းစရိတ္ ႏွစ္သိန္းက်ပ္ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္အား က်ခံျခင္းမရွိဘဲ မန္ဘာ၀င္မ်ားအား
နယ္တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ စသည့္ နာမည္လွလွေလး မ်ားေပးၿပီး တစ္ဖက္
လွည့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ လစဥ္ျပန္လည္ရရွိသည့္ ေကာ္မရွင္တစ္သိန္းခြဲ၊ ႏွစ္သိန္းဆိုသည္မွာ
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ၎တို႔ကုန္စည္ေရာင္းအား ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ နယ္လွည့္ အေရာင္း၀န္ထမ္းတစ္
ဦးကို ငွားရမ္းလိုက္သည့္ ပမာဏသာရွိပါသည္။ မိမိမွာသာ မန္ဘာ၀င္ဆိုၿပီး မိမိကဲ့သို႔ နယ္လွည့္အေရာင္း
၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးကို လစဥ္ႀကိဳးစားရွာေဖြေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ငါးၾကင္းဆီျဖင့္ ငါးၾကင္း
ျပန္ေၾကာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဆင့္ပြားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကေတာ့ လူရည္ လည္လွသည္။
ၿမဳိ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဇာႀကီးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိႀကီး မ်ားအား အထူး ေကာ္မရွင္ေပးကာ
အေရာင္း တာ၀န္ေပးၾကသည္။ ထို ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား ကလည္း ေကာ္မရွင္ ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ မိမိလက္
ေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္း မ်ား၊ ဒကာ၊ ဒကာမ မ်ားအား ၀ယ္ယူခိုင္းေလ့ ရွိရာ ထိုစနစ္ မွာလည္း ေအာင္ျမင္လွေပ
သည္။ ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ မန္ဘာအသစ္ရွာႏိုင္သည့္ မန္ဘာ၀င္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံျခား
ခရီးစဥ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေလရာ ယခုမွစတင္လုပ္ကိုင္မည့္ မန္ဘာ၀င္မ်ားအတြက္လည္း ႀကီးစြာေသာ
မက္လံုးျဖစ္ေစသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၏ အဆို အရ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား တစ္သိန္း ေျခာက္ ေသာင္း (၁၆၀,၀၀၀)
သည္ အဆိုပါ ဆင့္ပြားေရာင္းခ်ျခင္း စနစ္ အေျခခံ ကုမၸဏီရွစ္ခု၏ သားေကာင္ အျဖစ္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး
အေထြေထြ ဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးမွာ (US$ 300 Million) ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အေမရိကန္ FBI အဖြဲ႕ႀကီးမွ ယင္း စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအား သတိေပး
ထားခ်က္ မ်ားကို လက္ေဆာင္ ပါးလိုက္ ခ်င္ပါသည္။ ယင္း အခ်က္မ်ားမွာ Multi-Level Marketing စနစ္ျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေန သည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကာ မန္ဘာ၀င္မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ ကုမၸဏီအား
မည္သို႔မည္ပံုဖြဲ႔စည္းထားသည္။ မည္သည့္ပံုစံ ခရီးဆက္ေနသည္ စသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာပါ။

ကုမၸဏီထုတ္ကုန္မ်ားကို ေလ့လာပါ။ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ ပါေစ။ အျခားေသာ
ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္စကားစျမည္ေျပာကာ တီးေခါက္ၾကည့္ပါ။ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္
မႈမရွိသည့္ အျပင္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မစခင္ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားပါ။ မိမိလုပ္ေဆာင္ ရမည့္
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ၊ သင့္
အိမ္သို႔ လာေရာက္ ကာ မန္ဘာ ၀င္ရန္ စည္း႐ုံးေန သူကို အားမနာပါႏွင့္။ မန္ဘာ၀င္ရန္ တစ္ထိုင္တည္း ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မခ်ပါႏွင့္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အခ်ိန္ယူပါဟုသာ သတိေပးလိုပါေၾကာင္း။


ကိုးကား

http://www.fbi.gov/scams-safety/fraud
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing
http://www.aic.gov.au/media_library/publications/proceedings/27/ota.pdf

၇ ရက္ ေန႔ စဥ္ သ တင္း စာ မွ ကူး ယူ မွ် ေဝ သည္ ။
http://www.7daydaily.com/story/20815#.VBk7WVdrraq

No comments: