Thursday, June 6, 2013

ဘာသာတရားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပာ ထိုအရိပ္ေအာက္တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာတြင္မွ မပါျပႆနာသည္ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ပြား သည္ဟု ဆိုရ ေလာက္ေအာင္  မဆန္းျပားဟု ထင္၏။ ထို႔အတူ သာမန္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈဟု ဆိုရ ေလာက္ေအာင္ ႐ိုးရွင္းေသာ ကိစၥလည္း မဟုတ္ဟု ထင္၏။ ျပႆနာသည္ ကံ ကံ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ အတုိင္းလည္း မဟုတ္ေပ။ ထုတည္ ႀကီးမားေသာ အမုန္း တရားေပၚ အေျခခံၿပီး လူကိုလူလို မျမင္ ႏိုင္ေသာ အတၱအမုန္း အစိုင္အခဲမ်ား ေၾကာင့္ သာ ျဖစ္သည္ဟု ထင္၏။ ယင္း အစိုင္အခဲသည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ ေဒသ၌ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအား အမ်ဳိးသား သုံးဦးက အဓမၼ ျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္မႈ မီးပြားတစ္စ က ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရြာေပါင္းမ်ား စြာကို မီးေလာင္ ျပာက် ေစခဲ့သည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕ ေစ်းအနီး ေရႊဆိုင္၌ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာေရႊ အေရာင္း အဝယ္ အျငင္းပြား မႈမီးစမွသည္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ႀကီး မီးဟုန္း ဟုန္းျဖင့္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့မ်ား စြာျဖစ္ ခဲ့ရျပန္ သည္။ ယင္းေနာက္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အေနာက္ ဘက္ျခမ္းေဒသမ်ား၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠံအစ ရွိေသာ ေဒသ မ်ားထိ မီးသည္ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ လားရႈိးထိ ကူး စက္ခဲ့သည္။ ယင္းမီးသည္ ရြာေပါင္း မ်ားစြာကို ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့သည္။ အရာ ဝတၴဳမ်ားတင္ မဟုတ္ ရြာသူရြာသား မ်ား၏ စိတ္ႏွလုံး ကိုပါ ကူးစက္ ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိမီးသည္ ရြာေပါင္း မ်ားစြာ၊လူေပါင္း မ်ားစြာ၊ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈ မ်ားစြာ၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ အမိအဖမဲ့မ်ားစြာ။ ကူကယ္ရာမဲ့ မ်ားစြာ၊ ယူက်ံဳးမရမႈမ်ားစြာ ကိုကမ္းစပ္၌ တင္က်န္ရစ္သည့္ အမႈိက္ မ်ားလို ခ်န္ထားရစ္ၿပီး ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ကမၻာေက်ာ္ ေမတၱာ က႐ုဏာရွင္ မာသာထရီဆာ ေျပာခဲ့ ေသာ စကားေလးတစ္ခြန္းကို သတိရမိ သည္ ။ မာသာ ထရီဆာက ”ယေန ႔ျဖစ္ ပြားေနေသာ အဆိုးရြားဆုံးေရာဂါ ဘယသည္ ပိုလီယိုေရာဂါ။ အဆုတ္နာ တီဘီေရာဂါ မဟုတ္ပါဘူး။လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အလိုမရွိသည့္ ခံစား ခ်က္သာ ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
။ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လည္း ထုိေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ခဲ့ၿပီေလာ။ ယင္းသည္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ဘာသာတရားေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုျခင္းသည္ အတၱ အမုန္းအစိုင္အခဲအား ဖုံးကြယ္ခ်င္၍ အသုံးခ်ျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ ခြင့္ အားအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထား ၿပီး ျဖစ္သလို ရွိထား ၿပီးေသာ ကမၻာ့ဘာ သာႀကီး ေလးမ်ဳိး၏ အႏွစ္သာရအရ သည္လည္း ေမတၱာတရားက လႊမ္းၿခံဳၿပီး သားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ အားလုံးေသာ ဘာသာ မ်ားသည္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာ ထားရန္ ဆုံးမေတာ္မူထားခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ ပညတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ ထားၿပီးျဖစ္၏။ မိမိယုံၾကည္သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ဘာသာတရား သည္ မိမိအတြက္ အမွန္တရားပင္ျဖစ္ သည္။ ဘာသာ တရား၏ အဆုံးအမ သည္ မိမိလိုက္နာရာပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္မည္။ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ တရား ဂုဏ္ေတာ္၊ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ဆည္းကပ္မည္။ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမ မ်ားကိုလိုက္နာမည္။ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ အားလုံးသည္လည္း ထုိ႔နည္း အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါသည္အမွန္ တရားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါသည္ အျပစ္ တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ မႈ၊ လိုက္နာက်င့္သုံးမႈသည္ အျပစ္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းအားျပဳမူသူ၏ အျပဳ အမူမွားယြင္းျခင္း သည္သာ အျပစ္ျဖစ္ ၏။ ဤသုိ႔ပင္ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦးမဆို ၄င္းျပဳမူရာ အျပဳအမူသည္ ဘာသာတရားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ ၄င္း၏အျပဳအမူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ …
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ရြာသူ မသီတာေထြး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈျဖစ္စဥ္မွ စတင္၍ဘာ သာေရးအသြင္ေဆာင္ေသာ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားလာခဲ့၏။ ျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္လည္း ေနအိမ္၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံ၊ ေစ်းဆိုင္ ခန္းမ်ား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသလို လူအခ်ဳိ႕ လည္း အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရ၏။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ လားရႈိးၿမိဳ႕ ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ေသဆုံးမႈမ်ား ထည့္သြင္းေရတြက္ မည္ဆိုပါက တစ္ႏွစ္ကာလ အတြင္း ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္အၾကမ္း ဖက္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္၊ ဘာသာေရး အ ေဆာက္အအုံ၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား မီးရႈိ႕ခံ ရမႈ စုစုေပါင္း ၁ဝ၃၆၆ ရွိခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၂၃၇ ဦး အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။
ထို႔ျပင္ လူေပါင္း ၃၈၅ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ အမိအဖမဲ့ စုစုေပါင္း တစ္သိန္းရွစ္ ေသာင္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ထုိ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ လူအခ်ဳိ႕ ေသဆုံးဖိတ္ စင္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ မည္သူေတြ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းခဲ့သနည္း။ ေသခ်ာသည္က အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ ဆုံး ႐ႈံးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ရင္းစားမတည္ ေဆာက္ ႏိုင္ေသးသလို ဒုကၡသည္စခန္း မ်ား၌ ဒုကၡသည္ မ်ားစြာအျဖစ္ ဘဝကို ရပ္တည္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အတၱအမုန္း အစိုင္အခဲမ်ားလည္း ပို၍ ပို၍ ႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

ယင္းသည္ မိမိယုံၾကည္ကိုးကြယ္ ရာ ဘာသာ၏ အႏွစ္သာရကို ေလ့ လာျခင္းမရွိဘဲ အျခားဘာသာမ်ား အေပၚ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မနာ လိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိန္႔အန္ ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္းအုပ္ ဖာသာဂ်ဳိး ဆက္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ ”ဖာသာ့အျမင္ကို ေျပာရမယ္ဆို ရင္ လူေတြဟာကိုယ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာ သာတရားရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိၾကေတာ့ဘူး။ သိေအာင္ လည္းမႀကိဳးစားၾကေတာ့ဘူး။ အေပၚယံ အေနနဲ႔ပဲ ငါတို႔က ဘာဘာသာ ကိုး ကြယ္တယ္။

သူတို႔ကေတာ့ဘာဘာသာ ကိုးကြယ္တယ္ဆိုၿပီး ဝိဝါဒကြဲလြဲေနၾက တာ။ အျမင္က်ဥ္းေျ မာင္းမႈေလးေတြကို ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ေတြ႕ေနရတယ္”ဟု ဖာ သာဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ ထို႔အတူ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္ မ်ား ကြန္ရက္ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ (ေရႊေတာင္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္) ဦးဇင္းျပည္ေက်ာ္ကလည္း ”အဓိက က ေတာ့ စည္းကမ္းခ်က္ ေတြကိုလိုက္ နာ ဖုိ႔လိုတယ္။ ဘာသာႀကီး ေလးမ်ဳိးမွာ သူ႔စည္းကိုယ့္စည္းရွိၿပီးသား။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္ဖို႔ သတၱဝါ အားလုံးကို ကယ္တင္မယ္ဆိုတဲ့ မူနဲ႔ အဓိဌာန္ခဲ့တာ။ ေထရဝါဒက ဗုဒၶလမ္း စဥ္အတိုင္းဆိုရင္ တစ္ဘာသာနဲ႔ တစ္ဘာသာ တိုက္ခိုက္ တဲ့တရားေတြ ေဟာစရာ မလိုဘူး” ဟု မိန္႔သည္။

အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈနည္းပါး ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႔၏ ပဋိပကၡသည္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ ပိုင္း၌ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၏။ ယင္းမတိုင္မီ ေရွး ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကတည္းကပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာ သာဝင္မ်ားသည္ အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ ၿပီး ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံ ဘဝ၊ သူ႔ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ နယ္ခ်ဲ႕အားေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ၊ လြတ္ လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အတူလက္တြဲ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္း ေၾကာင့္ပင္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ နန္းတြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ားအတြက္ ဝတ္ျပဳႏိုင္ရန္ ဗလီတစ္ လုံးေဆာက္ လုပ္ေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေလးျပင္ေလးရပ္ တြင္လည္း ဗလီမ်ားတည္ေဆာက္ေပး ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ႀကီး ဦးရာဇတ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားပညာ ေရးထြန္းကားျပန္႔ပြားရန္ ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၌ က်ဆုံးခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဗိုလ္ရာကြတ္ သည္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ရန္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ရင္း ကိုယ္ တိုင္အသက္ေပးသြားခဲ့ေသာ ဂုဏ္ျပဳ ထိုက္သူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာ သာဝင္တို႔သည္ အတူအကြ တစ္ေျမ တည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ ေန ထိုင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တြင္ ယင္းအေျခအေနပ်က္ယြင္းသြားရန္ ဖန္တီးမႈမ်ားေအာက္တြင္ ေထြးေရာ ယွက္တင္အေျခအေနသည္ ယိုင္နဲ႔သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုမွသည္ ၁၉၈၁-၈၂ ဧရာဝတီတိုင္းေညာင္တုန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ က်ဳံဒိုး၊၁၉၈၈ ဇူလိုင္တြင္ ျပည္၊ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီး၊ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ စစ္ေတြ၊ ေတာင္ငူ၊ေတာင္ႀကီး ၊ ေရတာရွည္၊ေညာင္ေလးပင္၊ ေတာင္ တြင္းႀကီး၊ ျပည္၊ ဟသၤာတ၊ ပဲခူး အစရွိ ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

”ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြၽန္လို႔ ခ်မ္းသာ သြားတယ္။ သူ႔ဘုရားသခင္အလုိတူလို႔ ခ်မ္းသာသြားတယ္။ ဒါကို ကုလားေတြ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုၿပီး မနာလိုျဖစ္ေန တာ ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မခံဘူး။ ဗုဒၶဘာသာလည္းႀကိဳးစားရင္ ခ်မ္းသာ မွာပဲ။ ခရစ္ယာန္လည္း ႀကိဳးစားရင္ခ်မ္း သာမွာပဲ။ ဟိႏၵဴလည္း ႀကိဳးစားရင္ခ်မ္း သာမွာပဲ။ဘာသာေပါင္းစုံမွာလည္း ခ်မ္း သာတဲ့သူေတြရွိၾကပါတယ္။ အစၥလာမ္ ဘာသာမွ ထူးခြၽန္ၿပီးခ်မ္းသာေနတာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး မေက်လည္ေသာ အမုန္းတစ္ပိုင္းတစ္စ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေမာ္လဝီအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးရဲေနာင္သိန္းက သုံးသပ္ျပ သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ယင္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္းျပႆနာသာျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားခ်င္းျပႆနာမဟုတ္ေပ။ လူခ်င္းတိုးတိုက္မိျခင္း၊ လူခ်င္း ခိုက္ ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ လူခ်င္းအၾကမ္း ဖက္ ျခင္းသည္ လူလူခ်င္းျပႆနာျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈခင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ယင္းအား ဘာသာေရးပဋိပကၡအျဖစ္ ဖန္တီးလာ ျခင္းသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႀကီး ထြားလာေသာ အမုန္းအစိုင္အခဲေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘာသာခ်င္း အျပန္အလွန္ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း၊ အႏွစ္ သာရခ်င္း၊ ေလးစားမႈခ်င္းနည္းပါးခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယင္းနည္းပါး ျခင္း ႏွင့္မိရိုးဖလာျဖစ္မႈမ်ားသည္ ဘာသာမ်ား အၾကားအစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ယင္းသို႔အစြန္းေရာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈွႏွင့္ ယင္းအားေဆာင္ရြက္ သူတုိ႔၏ ထိန္းသိမ္းမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္းကလည္း အေျခအေနကို ပိုမို ဆိုးရြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္၊ မိတၳီလာ၊ လားရႈိး အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့ လာၾကည့္လွ်င္ လုံၿခံဳေရးျပည္သူ႔ရဲမ်ားရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သူမ်ားက လက္နက္ႀကီးငယ္ကိုင္ေဆာင္ကာ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားေရွ႕၌ပင္ ေအာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္မႈမ်ား ျပဳမူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။
”ဒါက တရားဥပေဒ မစိုးမိုးဘူးဆို တာကို ျပတာ ။ လူႏွစ္ဦး ရန္ျဖစ္ရင္ လူ ႏွစ္ဦးကိစၥပဲ။ အခုက မဟုတ္ဘူး။ မိနစ္ ပိုင္းအတြင္း လူအမ်ားႀကီးေ ရာက္ လာ တယ္။ အမွန္ဆိုေရာက္လာစရာအ ေၾကာင္းမရွိဘူး”ဟု ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္ လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ စာေရးဆရာ ေမာင္သဲနီက ေျပာသည္။ ”ေထရဝါဒ သာသနာက အရမ္း သိမ္ေမြ႔တယ္။ အဲဒါကို လူ႔ဥပေဒန႔ဲ ျပ႒ာန္းလို႔မရဘူး။

ဘုရားရွင္ေဟာ ထားတဲ့ ဥပေဒကရွိၿပီးသား။ တကယ့္ ရဟန္း တစ္ပါး ငယ္ငယ္ကတည္းက ဝတ္လာတဲ့ ငယ္ျဖဴရဟန္းတစ္ပါးဟာ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္မရွိဘူး။ ေဒါသေပါက္ကြဲခြင့္မရွိဘူး။ ဒီမွာက တခ်ဳိ႕က ဒုလႅဘဝတ္ၾကတယ္။ ဝိနည္းေတြမသိၾကဘူး။ ပဋိပကၡ ေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒုလႅဘေတြ ပါဝင္တာမ်ားတယ္။ အသြင္သဏ­ၭာန္ ကို ၾကည့္ရင္သိသာပါတယ္။ လမ္း ေလွ်ာက္ပုံကအစ မတူဘူး။ အဲဒီအားနည္းခ်က္က ျမန္မာ့သာသနာမွာရွိေန တယ္”ဟု ေရႊေတာင္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ဦးဇင္းျပည္ေက်ာ္က မိန္႔ သည္။

ဗုဒၶဘာသာအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းသည္ အျခားေသာဘာသာ မ်ားအား ပုတ္ခတ္ ေဟာေျပာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမ မ်ား ကို ဝိနည္းအက်င့္အႀကံမ်ားကို ေစာင့္ ထိန္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဇင္းက မိန္႔သည္။”ကိုယ့္ဗမာေတြဆိုလည္း သူမ်ား ႏိုင္ငံမွာ ၃ သန္းေလာက္ ရွိတယ္။ ဒီမွာ ျပႆနာ တက္လုိ႔ အဲဒီလူ ၃ သန္း အိမ္မျပန္ႏိုင္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” ဟု ဦးဇင္းျပည္ေက်ာ္က ေမးခြန္းထုတ္ ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ဘာ သာေရး အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ ထိုဘာ သာေရးအေဆာက္အအုံအတြင္း၌ တစ္စုံတစ္ခုရွိသည္ဆိုေသာ သံသယ စိတ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဘာသာျခားအမ်ားစုသည္အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ ဘာသာေရး အေ ဆာက္အအုံ ျဖစ္ေသာ ဗလီႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယ မ်ား ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ဗလီအတြင္း ဘာ သာျခားမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ ဗလီအတြင္း တစ္စုံတစ္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ႀကံ စည္လ်က္ရွိျခင္းဟု ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားသည္ ဗလီအေပၚသံသယ ႀကီးထြား လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ”ဗလီေတြမွာ အျခားဘာသာဝင္ ေတြ မဝင္ရဘူးဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ ဘာသာျခားမွ မဝင္ရဘူးလို႔ သတ္မွတ္ မထားပါဘူး။ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးေတြလည္း ျမန္မာဝတ္စုံဝတ္ၿပီး ဗလီထဲဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊေမာင္က ေျပာသည္။

 ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုံးဆိုင္ရာ ေမာ္လဝီအဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲေနာင္သိန္း ကလည္း ဗလီမ်ားအခိုင္အခန္႔ေဆာက္ ထားျခင္းႏွင့္ဗလီအမ်ားစုသည္ ယင္းကဲ့ သုိ႔ ရွိေနျခင္းသည္ ထာဝရအတြက္ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ဗလီမွ ခံတပ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဗလီအတြင္း၌လည္းမည္သည့္အရာမွ်မရွိေၾကာင္း တရားေဟာဆရာ နမတ္ ဖတ္ရာစင္ျမင့္တစ္ခု သာရွိၿပီး အားလုံး သည္တန္းတူသာျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။ အမွန္တကယ္တမ္းတြင္ ဘာသာ ႀကီးေလးခုသည္ မြန္ျမတ္ေသာ ဘာသာ တရားမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးျခင္းအ ေၾကာင္းလည္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ခိုင္ မာေသာအဘိဓမၼာအက်င့္ပညတ္ စည္း ကမ္းအမိန္႔ေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းျမတ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ တည္တံ့လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းတည္တံ့မႈသည္ လူတို႔၏ အတၱ အမုန္းစိတ္ အစိုင္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရန္ အေၾကာင္းမရွိေသာ္ လည္း လူတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းသည္သာ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအတၱအမုန္း အစိုင္အခဲမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားရန္ လူတို႔ပင္စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာတရားမ်ားေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကို လူတို႔ ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေအာက္ေျခထိ ေရာက္ရွိရန္ စြမ္းစြမ္းတ မံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း ဘာ သာဝင္မ်ားအၾကား ရွိေနေသာ သံသယ မ်ား၊ အတၱအမုန္းစိတ္မ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ားေျပေလ်ာ့သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအသက္ဝင္ရန္ ေဆာင္ရြတ္ဖို႔လို အပ္မည္ ျဖစ္ သည္။ မည္သည့္ဘာသာတရားတြင္မွ် လူသတ္ရန္၊ သူ႔ဥစၥာခုိးရန္၊ သူမ်ား သားမယားေစာ္ကားရန္ ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ ၫႊန္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အားလုံးေသာ ဘာသာမ်ား၌ တစ္ဦး ေပၚတစ္ဦး ေမတၱာတရား ထားရွိရန္သာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ မစံမီေနာက္ဆံုးအမွာစကားအျဖစ ္’ခ်စ္ သားတို႔ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆေသာ သတိတရားျဖင့္ အက်င့္သိကၡာကို ျပည့္ စုံေစရစ္ၾက’ဟု မွာၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္။ထုိ႔အတူ အားလုံးေသာ ဘာသာ တရား၏ ေနာက္ဆုံးႏုတ္ျမြတ္စကား မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ျဖစ္ သည္။အသိတရားျဖင့္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေမတၱာထားရင္း အတၱအမုန္းမ်ား အ ျမန္ေျဖေလွ်ာ့ရန္လိုအပ္ေနသည္ က ေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဥာဏ္လင္းေအာင္၊ ေမဇင္ဝင္း၊ ေက်ာ္ရဲလင္း
By Popular News

No comments: