Sunday, August 2, 2015

ေတာင္းဆုိရင္သမၼတလုပ္ေပးပါ့မယ္ဆုိေတာ့ ျပည္သူကုိသနားလုိ႔လား၊ အားနာလုိ႔လား ဒါမွမဟုတ္ အားမရေသးလုိ႔မ်ားလား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္လူငယ္ေတြကုိ လူႏုံလူအေတြ၊ လူဖ်င္းလူပ်င္းေတြ၊ လူမူးလူရူးေတြ၊ လူေၾကာင္လူေယာင္ေတြ၊ လူေအးလူေၾကာက္ေတြ၊ လူရႈပ္လူေပြေတြမျဖစ္ေစဘဲ၊ လူေအးလူမွန္ေတြ၊ လူရုိးလူေျဖာင့္ေတြ၊ လူတတ္လူနပ္ေတြသာျဖစ္ေစလုိသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ ေယာက္်ားေကာင္း၊ ေယာက္်ားျမတ္ဆုိတာ စကားအရာမွာ ပရိယာယ္ၾကြယ္၀ဖုိ႔ဆုိတာထက္ ရဲရင့္တည္ၾကည္ဖုိ႔၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ဖုိ႔၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းဖုိ႔၊ စိတ္ေနသေဘာထားႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ဖုိ႔႔၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားဖုိ႔၊ သည္းခံဇြဲေကာင္းစိတ္ရွည္ဖုိ႔စတာေတြကသာ ပုိအေရးပါတဲ့အရည္အခ်င္း ေတြလုိ႔ယံုၾကည္မိပါသည္။

 ေရွးဗမာေတြလက္ထက္မွာ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား၊ မဟာဗႏၶဳလ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔လုိ သူရဲေကာင္း၊ ေယာက္်ားေကာင္းေပၚထြက္ခဲ့သလုိ ယခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္ေတြေခတ္မွာလည္း ေလးစားအားက်ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေယာက္်ားေကာင္း၊ ေယာက္်ားျမတ္ေတြ ေပၚေပါက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ ေယာက္်ားေကာင္း၊ ေယာက္်ားျမတ္ေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ထူးေတြဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မာေၾကာျပတ္သားလြန္းလုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ဆံုးရံႈးမႈႀကီးမားသြားတယ္ဆုိလွ်င္ေတာင္မွ ကုိယ့့္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လံုး၀မစြန္႔လႊတ္ၾကတဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 ေခတ္အေျခအေနႀကီးက ေယာက္်ားအမည္ခံ နားေပါက္ေဖာက္ၿပီး နားကပ္ကပ္တတ္ရံုမွ်၊ တက္တူးထုိးတက္ရံုမွ်၊ မိန္းမႀကိဳက္ပလီပလာေျပာတတ္ရံုမွ်၊ အေျပာတစ္မ်ဳိးအလုပ္တစ္မ်ဳိး၊ ေရွ႕တစ္မ်ဳိးကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး၊ ခုတစ္မ်ဳိးေနာက္ေတာ့တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနၾကေသာ အက်င့္စရုိက္ေတြသာ မ်ားေနၾကသည္။

 ဟုိးယခင္ကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြအနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္သားႀကီးမ်ားမဆုိထားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဆုိလွ်င္ပင္ ေလးစားၾကတန္ဖုိးထားၾကသည္။ အားကိုး ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိသူေတြသည္ စကားၾကြယ္၀စြာေျပာတတ္ဆုိတတ္လုိ႔မဟုတ္၊ အေနေအးစကားနည္းၿပီး လုပ္ရပ္ျဖင့္သက္ေသျပသည့္ ရဲရင့္တည္ၾကည္ေသာ၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တာ မ်ားလုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားပီသလုိ႔ျဖစ္သည္။ မတရားမႈကုိရြံ႔မုန္းၿပီး အမွန္တရားကုိျမတ္ႏုိးေသာ၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္းမလုပ္တတ္ေသာ စရုိက္ေတြရွိၾကလုိ႔ျဖစ္သည္။

 အမွတ္မထင္ ရုပ္သံသတင္းမွာေဖာ္ျပသည့္ ဘီဘီစီသတင္းဌာနမွေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈကုိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕အႀကီးအကဲ၊ အေခါင္အထြတ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးရဲ႕ေျဖၾကားမႈဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလးစားစရာ၊ အတုယူဖြယ္ရာအခ်က္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးၾကည့္ရႈနားေထာင္ ေလ့လာမိသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈၿပီးစီးခါနီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားက အေဆြေတာ္တပ္မွပင္စင္ယူၿပီးပါက သမၼတလုပ္မည္လားဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလုိပါသည္ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

 ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္မိတာက တပ္မေတာ္ရဲ႕စစ္ေသနာပတိႀကီးအေနနဲ႔ စစ္သားဘ၀ကထြက္ရင္ “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕သမၼတဆုိတဲ့ရာထူးကုိ ျမတ္ႏုိးတယ္၊ ဂုဏ္ယူတယ္၊ သမၼတတာ၀န္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔လည္းယံုၾကည္တယ္၊ ျပည္သူကျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ့္တပ္မေတာ္သား ေတြကျဖစ္ေစဆႏၵျပဳမယ္၊ မဲေပးၾကမယ္ဆုိလွ်င္ကၽြန္ေတာ္သမၼတလုပ္ခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ”

သုိ႔မဟုတ္

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေတာင္ရွိခဲ့ၿပီ၊ အသက္ကလည္း (၆၀)ရွိၿပီဆုိေတာ့ နားခ်င္ၿပီဗ်ာ၊ တပ္ကထြက္တာနဲ႔ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊  စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ စာေရးစာဖတ္တစ္ခုခုေသာ္လည္းေကာင္းလုပ္ၿပီး ဘ၀ကုိနားနားေနေနနဲ႔ေနေတာ့မယ္ဗ်ာ”
ဆုိၿပီး ရုိးသားစြာေျပာဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြေလးစားမိ၊ အားက်မိ၊ ယံုၾကည္မႈ တုိးပြားမိမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ့္စိတ္ကုိကုိယ္မလိမ္ပဲ ရုိးသားစြာေျပာဆုိသည့္အေျဖအျဖစ္ အၾကြင္းမဲ့လက္ခံၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ျပည္သူကုိ ဦးေဆာင္မႈေပးမယ့္သူဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယံုၾကည္မႈအား ေကာင္းဖုိ႔က အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 အခုကေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိမဟုတ္၊ ရဲရဲတင္းတင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရွိ။ အင္း -- အာ -- ေအာ -- အဲ စေသာေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္စကားလံုးေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာကနီျမန္းျမန္း ရွက္ကုိးရွက္ကန္း၊ ရိႈးတုိးရွန္းတန္းျဖင့့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပည္သူေတာင္းဆုိပါကလုပ္ေပးမည္ဟုေျဖသြားသည္။

 ရာထူးဆုိတာ ျပည္သူကေပးတာ၊ တာ၀န္ဆုိတာမိမိကုိယ္ပုိင္အသိစိတ္ျဖင့္တာ၀န္သိစြာ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔နဲ႔ လုိလုိလားလားထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္သည္။ ရုပ္ရွင္မင္းသားဦးေက်ာ္သူဆုိလွ်င္ သူကုိယ္တုိင္လုိလုိလားလားႏွစ္သက္စြာျဖင့္ သုဘရာဇာအလုပ္ကုိလုပ္ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္းတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ေနတာျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အမ်ားျပည္သူေတြက ပရဟိတပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ႀကီးရာထူးကုိရင္ထဲ ႏွလံုးထဲမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားၾကတာျဖစ္သည္။

 ရာထူးနဲ႔တာ၀န္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ခံစားခြင့္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာရယူမႈ၊ အခြင့္အာဏာမက္ေမာမႈေတြကုိ ကြဲကြဲျပားျပား သိျမင္ဖုိ႔လုိအပ္သည္။ ဒီေခတ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိအသံုးခ်ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကတဲ့အက်င့္ဆုိးေတြသာေကာင္းမြန္စြာတတ္ကၽြမ္းလာၾက တာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

 တစ္ခ်ိန္တုန္းက အထက္ကတာ၀န္ေပးလုိ႔လုပ္ရတာပါ။ အခုက်ေတာ့ ျပည္သူကတာ၀န္ေပးလုိ႔ လုပ္ရတာပါဆုိၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေျဗာင္းဆန္္ေအာင္လုပ္ဦးမည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြ စဥ္းစားၾကေပေရာ့လုိ႔သာ ဆုိခ်င္မိသည္။

 သူတုိ႔လုပ္သမွ်ျပည္သူေပၚပံုခ်မည့္အခ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနေပသည္။ စကၤာပူလုိျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္၊ Clean Government, Good Governance ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟုဆုိခဲ့ေသာ ပံုေျပာသူပုဂၢိဳလ္ႀကီးရဲ႕ေလသံႏွင့္ ထပ္တူ ျဖစ္ေနတာ သတိျပဳမိသည္။ ေမွာ္၀န္းသားႀကီးရဲ႕ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဆုိေသာစကားလံုးကုိလည္း လူၾကားေကာင္းေအာင္ ငွားသံုးသြားလုိက္ေသးသည္။

 ေနာင္တစ္ခ်ိန္က်လုိ႔ တုိင္းျပည္မြဲျပာက်လွ်င္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ်င္လုိ႔မဟုတ္ပါ ျပည္သူကေပးလုိ႔ ဒီတာ၀န္ေတြေဆာင္ရြက္ေပးရတာပါဆုိၿပီး ဆင္ေျခေပးလွ်င္ မခက္ေပလား။ ျပည္သူတုိ႔စဥ္းစားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။

 အကယ္၍မ်ားျပည္သူေတြက စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြအတြက္ ခရုိနီႀကီးေတြရဲ႕ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ တံခါးေစာင့္ဂိတ္မွဴးရာထူးလုပ္ေစခ်င္ပါသည္ဟု ေတာင္းဆုိမည္၊ ဆႏၵျပဳမည္ဆုိလွ်င္ေကာ လူႀကီးမင္း ဘယ္လုိမ်ားတံု႔ျပန္ေလမည္လဲလုိ႔ေတြးမိသည္။

 ကၽြန္ေတာ္အဖြဲဲ႔အစည္းတစ္ခုသုိ႔ မိမိစိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္၀င္ေရာက္စဥ္က မိတ္ေဆြတစ္ဦးက သတိေပးသည့္သေဘာျဖင့္ ေမးခြန္းေတြေမးဖူးသည္။ သူဆုိလုိတာက ႏုိင္ငံေရးဆုိတာကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာမထားဖုိ႔၊ သူ႔ဘႀကီးျဖစ္သူလည္း ႀကီးမားေသာတာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ၿပီး ရည္မွန္းသေလာက္ခရီးမေပါက္ဘဲ ဘ၀ဆံံုးပါးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းစကားဦးသန္းၿပီး ေမးျမန္းေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

 ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စနစ္ဆုိးတစ္ခုကုိတြန္းလွန္တုိက္ထုတ္ခ်င္လုိ႔ ဒီအဖြဲ႔အစည္းမွာ၀င္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာႀကီးျဖစ္ဖုိ႔၊ ညာႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ႀကီးႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိစိတ္ဖိစီးမႈမရွိေၾကာင္း၊   တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္လွ်င္ေတာ့ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီး အရည္အခ်င္းကုိျပသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ မတရားမႈကုိမႏွစ္သက္ဘူးဆုိတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူ႔ကုိမွ်လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအစြန္းေရာက္စြာ ကုိးကြယ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ အန ႏၱငါးပါးကုိသာ အတုမရွိကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေၾကာင္း ရုိးရွင္းစြာေျပာဆုိဖူးသည္။

 သူက ထပ္မံၿပီး ဘယ္အတုိင္းအတာထိလုပ္မွာလဲလုိ႔ေမးေတာ့ ဒီစနစ္ဆုိးၿပိဳက်သြားခ်ိန္ထိ၊ ကုိယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ အေျခအေနေပးသေလာက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီအဖြဲ႔အစည္း အေပၚမွာ ဦးေဆာင္ေနသူေတြအေပၚသေဘာထားကုိထပ္မံေမးျမန္ေတာ့ အကဲခတ္ေလ့လာဦးမည္။ စိတ္ေနသေဘာထားကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူေတြ၊ အရည္အခ်င္းအေျမာ္အျမင္အားေကာင္းသူေတြ၊ အမ်ားသူငါကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္သည့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူေတြျဖစ္ပါက မိမိအေနျဖင့္ အားေပးရံုမွ်၊ ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ရံုမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းအရည္အခ်င္း ေတြႏွင့္ မျပည့္စံုသူေတြ၊ လမ္းလြဲလမ္းမွားေနသူေတြျဖစ္လွ်င္မူ ေနာက္လုိက္ေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ကုိ တည့္မတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက သူတုိ႔ေနရာကုိ မိမိကရေအာင္ယူသင့္ယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရုိးခံအတုိင္း ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။

 မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္စိတ္ကူးစိတ္သန္းတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လုိ႔ ေျဖရသည့္အခါတြင္ သူခုိးလူမိသည့္ပံုမ်ဳိးရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္မျဖစ္ဖုိ႔အေရးႀကီးသည္။ ရုိးသားမႈရွိဖုိ႔လုိသလုိ စိတ္ထားအရင္းခံအတုိင္း ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

 ကၽြန္ေတာ့္လုိ ရပ္ကြက္အဆင့္၊ ဇနပုဒ္အဆင့္မွ သာမန္ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ပင္လွ်င္ ဒီလုိစိတ္ထားရွိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတစ္၀န္းလံုး၊ တုိင္းျပည္ႀကီးတစ္ခုလံုးကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမည့္ ထိပ္တန္းတာ၀န္ႀကီးေတြယူထားသည့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးအဖုိ႔ ကေလးကလား စိတ္ထားမ်ဳိးမရွိသင့္လုိ႔ ခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ သေဘာထားစတာေတြကုိနားမွလည္ပါေလစ လုိ႔ေတြးမိပါသည္။
မင္းေဇာ္ဦး 
၂၁.၇.၂၀၁၅
ေဆာင္းပါးရွင္ - မင္းေဇာ္ဦး - ေရးသားေပးပုိ ့လာေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။ 
By Thit Htoo lwin

No comments: