Friday, August 21, 2015

မာရ္နတ္
သိပ္တန္ဖိုးရိွတဲ့ပို႔စ္ေလးပါမာန္နတ္ဆိုတာအခုမွစံုစံုလင္လင္သိခြင့္ရတာအက်ဳိးမ်ား၏။

၁-မာရ္ငါးပါးဆိုတာမာရ္နတ္ငါးေယာက္ကိုေျပာတာလား ??
၂-ဘုရားမရွိေတာ့ေပမယ့္သိၾကားမင္းတို႔နတ္ျပည္ကိုဘာလို႔သြားမသိမ္းလဲ ??
၃-ဘိကၡဳနီသာသနာကိုက်ေတာ့ဘာလို႔မေႏွာက္ယွက္ခဲ့တာလဲ ??
၄-ဘုရားကိုပရိနိဗၺာန္စံခိုင္းတာမာရ္နတ္အႀကီးမဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုတယ္၊ မာရ္နတ္ေသးေသးေလးတဲ့ မာရ္နတ္ႀကီးကသာစံခိုင္းရင္ခ်က္ခ်င္းစံရမွာဆိုတာဟုတ္လား ??
၅-မာရ္နတ္ခိုင္းလို႔ပရိနိဗၺာန္ျပဳတာလား၊ဝက္သားစားလို႔လား ??
၆-မာရ္နတ္အခုဘယ္မွာလဲ ??
၇-မာရ္နတ္ကိုေႏွာင့္ယွက္လို႔မရေအာင္ဘုရားကဘာလို႔တန္ခိုးနဲ႔မတားလဲ ??
၈-ရွင္ဥပဂုတ္ကမာရ္နတ္ကိုဆံုးမတယ္ဆိုတာဟုတ္လား ??

မာရ္ရဲ႕အေၾကာင္းေလးအရင္ရွင္းရေအာင္မာရ္ဆိုတာမာရဆိုတဲ့ပါဠိကေနလာတာမာရဆိုတာေသျခင္း၊ေသေစျခင္းလို႔အဓိပၸါယ္ရတယ္။
မာရ္ဆိုတာေသတတ္တဲ့သေဘာေသေအာင္သတ္တတ္တဲ့သေဘာကိုေျပာတာ။

☆☆မာရ္ (၅)ပါးကိုအက်ဥ္းေလးေျပာျပမယ္။
(၁) ကိေလသမာရ္ (၂) ခႏၶမာရ္ (၃) မစၥဳမာရ္ (၄) အဘိသခါၤမာရ္ (၅) ေဒဝပုတၱမာရ္
ကိေလသမာရ္ဆိုတာတစ္ေထာင့္ငါးရာကိေလသာေတြကိုေျပာတာေလာဘ၊ေဒါသ၊ဣႆာ၊မစၧရိယအစရွိတဲ့ကိေလသာေတြဟာစိတ္ကိုပူေလာင္ေစတတ္တယ္၊ညစ္ႏြမ္းေစတတ္တယ္၊ပင္ပန္းဆင္းရဲေအာင္ႏွိပ္စက္တတ္တယ္။
ဒီကိေလသာေတြရွိေနသေရြ႕ကေတာ့သံသရာမွာတလည္လည္နဲ႔အျမဲေသေနဦးမွာပဲ။
ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ကိေလသာကိုမာရ္လို႔ေခၚတယ္။

ခႏၶမာရ္ဆိုတာဒီခႏၶာ၅ပါးကိုေျပာတာပဲ။ခႏၶာရွိသေရြ႕ေသေနဦးမွာပဲ။
ဘယ္ခႏၶာျဖစ္ျဖစ္ေသေနဦးမွာပဲ။
ေသတတ္လို႔ခႏၶာ၅ပါးကိုမာရ္လို႔ေခၚတယ္။

မစၥဳမာရ္ဆိုတာေသျခင္းတရားပါပဲ။မရဏကိုေျပာတာေပါ့။
ေသတတ္တဲ့မစၥဳကိုမာရ္လို႔ေခၚတယ္။

အဘိသခါၤမာရ္ဆိုတာကိုယ္ျပဳထားတဲ့ကုသိုလ္ကံ၊အကုသိုလ္ကံေတြကိုေျပာတာ။
ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္မယ္။အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္မေကာင္းတဲ့ဘဝေရာက္မယ္။ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ေသမွာပဲ။
ေသေစတတ္လို႔အဘိသခါၤကိုမာရ္လို႔ေခၚတယ္။

ေဒဝပုတၱမာရ္ဆိုတာမာရ္နတ္ကိုေျပာတာ။
မာရ္နတ္ဟာသတၱဝါေတြသံသရာဝဋ္ကလြတ္မွာေၾကာက္တယ္။
၃၁ဘံုဘယ္ကိုသြားသြားသူသေဘာက်တယ္။
လြတ္ထြက္သြားမွာေၾကာက္လို႔လြတ္ေၾကာင္းလုပ္ရင္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မာရ္နတ္အေႏွာင့္အယွက္ခံရရင္သံသရာလြတ္ေၾကာင္းမလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။
၃၁ဘံုမွာပဲေပ်ာ္ေမြ႕ေတာ့တယ္။ဘယ္ဘံုျဖစ္ျဖစ္ေသမွာပဲ။
ဒီလိုေသေစတတ္လို႔ေဒဝပုတၱမာရ္နတ္ဟာလည္းမာရ္ပါပဲ။
ဒီေတာ့မာရ္ငါးပါးဆိုတာကမာရ္နတ္ငါးပါးကိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။
မာရ္နတ္ကလည္းငါးေယာက္မကရွိေနႏုိင္ပါတယ္။
ဘုရားနဲ႔သံဃာေတြကိုေႏွာင့္ယွက္တဲ့မာရ္နတ္ကေတာ့သူတစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။
၁ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီ။

မာရ္နတ္ဟာနတ္ျပည္၆ထပ္မွာအထက္ဆံုးနတ္ဘံုမွာေနတယ္။
နတ္ျပည္၆ထပ္ရဲ႕စည္းစိမ္နဲ႔သက္တမ္းေလးနည္းနည္းေျပာျပမယ္။
စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ဆိုတာျမင္းမိုရ္ေတာင္ရဲ႕အလယ္မွာရွိတယ္။
ဓတရ႒၊ဝိရုဠွက၊ဝိရူပကၡ၊ကုေဝရဆိုတဲ့နတ္မင္းႀကီးေလးပါးကအုပ္ခ်ဳပ္တယ္။
စတုမဟာရာဇ္နတ္ေတြဆိုတာအလြန္တန္ခိုးႀကီးတယ္။
သက္တမ္းကႏွစ္ေပါင္း၅၀၀ရွိတယ္။
လူသက္နဲ႔ဆိုအႏွစ္၉သန္းရွိတယ္။

တာဝတႎသာသူ႔ထက္ပိုၿပီးျမင့္တယ္။ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာရွိတယ္။
သိၾကားမင္းဦးမဃနဲ႔တကြ၃၃ေယာက္ေသာနတ္မင္းႀကီးတို႔အုပ္စိုးတယ္။
အေခါင္နတ္မင္းကေတာ့ဦးမဃပဲ။ (မာဃမဟုတ္မဃသာအမွန္)
တျခားနတ္မင္းေတြလည္းရွိတယ္။နတ္သားတစ္ေယာက္ေတာင္မွနတ္သမီးအေႁခြအရံ
၅၀၀ျခံရံၿပီးကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကိုခံစားတယ္။
သက္တမ္းကႏွစ္၁၀၀၀လူလိုတြက္ရင္၃ကုေဋ၆သန္းရွိတယ္။

ယာမာကေနစၿပီးဘံုဗိမာန္ေတြဟာေကာင္းကင္ယံမွာတည္တယ္။
ယာမာနတ္ေတြကိုဆင္းရဲျခင္းကင္းေသာနတ္ေတြလို႔ေခၚတယ္။
နတ္ခ်မ္းသာကိုခ်ည့္သီးသန္႔ခံစားတဲ့နတ္ေတြ။
သက္တမ္းကႏွစ္၂၀၀၀လူလိုတြက္ရင္၁၄ကုေဋ၄သန္းရွိတယ္။
နတ္ဘံုတိုင္းမွာကိုယ့္နတ္မင္းႀကီးနဲ႔ကိုယ္ရွိတယ္။
ယာမာနတ္ျပည္အတြက္ေတာ့သုယာမနတ္မင္းကအေခါင္နတ္မင္းႀကီးပဲ။

တုသိတာနတ္ျပည္ဆိုတာအလြန္ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းတယ္။
ဘုရားေလာင္းနဲ႔မယ္ေတာ္ေဟာင္းေတြဒီဘံုမွာလာျဖစ္ၾကတယ္။
အေခါင္နတ္မင္းႀကီးကသႏၲဳႆိတနတ္မင္းပဲ။
သက္တမ္းကႏွစ္၄၀၀၀လူလိုဆို၅၇ကုေဋ၆သန္းရွိတယ္။

နိမၼာနရတိနတ္ျပည္ဆိုတာကိုယ့္စည္းစိမ္ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးလို႔ရတယ္။
ေအာက္ကနတ္ျပည္ေတြကကိုယ့္ကုသိုလ္ကံအလိုက္ဘံုဗိမာန္အစရွိသျဖင့္ရတယ္။
ဒီနတ္ျပည္ကေတာ့စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးၿပီးခံစားလို႔ရတယ္။
လိုတာထက္ပိုၿပီးခံစားလို႔ရတယ္။
သက္တမ္းကႏွစ္၈၀၀၀လူလိုဆို၂၃၀ကုေဋ၄သန္းရွိတယ္။
ေက်ာင္းတကာမႀကီးဝိသာခါေသေတာ့ဒီဘံုကိုေရာက္တယ္။

ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္ကနတ္ျပည္၆ထပ္မွာအျမင့္ဆံုးပဲ။
စည္းစိမ္ကလည္းကိုယ္တိုင္ေတာင္ဖန္ဆင္းစရာမလိုဘူး။
ကၽြန္အေစအပါးနတ္ေတြကဖန္ဆင္းေပးတယ္။
သူတို႔ကလိုတာထက္ပိုၿပီးခံစားခ်င္ရင္ေတာင္သူမ်ားဖန္ဆင္းေပးရတယ္။
သက္တမ္းကႏွစ္ေပါင္း၁၆၀၀၀လူလို၉၂၁သန္းအထိရွည္ၾကာတယ္။
မာရ္နတ္ကဒီဘံုမွာေနတယ္။အေခါင္နတ္မင္းႀကီးေတာ့မဟုတ္ဘူး။
မာရ္နတ္သားပဲ။အေခါင္နတ္မင္းႀကီးကဝႆဝတီနတ္မင္းႀကီးသပ္သပ္ရွိတယ္။
မာရ္နတ္ကိုစင္ၿပိဳင္လို႔ေတာ့သတ္မွတ္လို႔ရတယ္။သူ႔တပည့္ေတြကမ်ားတာကိုး။
ဗိုလ္ဆိုလည္းသူပုန္ဗိုလ္ပဲဆိုပါေတာ့။
မာရ္နတ္ကပံုထဲကလိုရုပ္ဆိုးဆိုးမဟုတ္ပါဘူး။
ကာမာဝစရနတ္ျပည္၆ထပ္မွာအေခ်ာအလွဆံုးနတ္ေတြထဲကတစ္ပါးပါ။
အားႀကီးတဲ့ကုသိုလ္ကံေတြျပဳခဲ့ဖူးသူပါ။
ဒီေလာက္ဆိုမာရ္နတ္ကသိၾကားမင္းကိုဘာလို႔သြားၿပီးမတိုက္ခိုက္မသိမ္းပိုက္သလဲ
သိေလာက္ၿပီေပါ့ေနာ္။
သူ႔ေနရာေလာက္မွစည္းစိမ္ခ်မ္းသာမရွိ။သက္တမ္းမရွည္တဲ့ေနရာကိုသူကဘာလုပ္ဖို႔လာသိမ္းမလဲ။မာရ္နတ္ကဒီေလာက္မအဘူးေလ။
၂ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီ

မာရ္နတ္ဆိုတာသံသရာလြတ္ေၾကာင္းကလြဲရင္ဘာလုပ္လုပ္အျမဲအေကာင္းျမင္တယ္။
သံသရာလြတ္ေၾကာင္းလုပ္လို႔ကေတာ့နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔တားတယ္။
သိဒၶတၳမင္းသားေတာထြက္ခ်ိန္မွာလည္းတားခဲ့တယ္။
ဘုရားျဖစ္ကာနီးခ်ိန္မွာလည္းေလႀကီးမိုးႀကီးျပာပူမီးနဲ႔ေမွာင္ႀကီးတစ္တန္
ဓားလွံမႂကြင္းပစ္ခတ္ခြင္းၿပီးေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ေဘးနားမွာရွိေနတဲ့ဘုရားျဖစ္တာနဲ႔ႀကိဳဆိုမယ့္သူေတြ
ထြက္ေျပးၾကတယ္။
သိၾကားမင္းကခရုသင္း၊ျဗဟၼာမင္းကထီးျဖဴ၊ပၪၥသိခၤနတ္မင္းကေဗလုဝေစာင္း။
ကိုယ့္ပစၥည္းဘယ္နားက်န္မွန္းေတာင္မသိေအာင္ထြက္ေျပးၾကတယ္။

(တကယ္ေတာ့ေဗလုဝေစာင္းကမာရ္နတ္ရဲ႕အပိုင္ဘုရားေလာင္း၆ႏွစ္လံုးလံုး
အျပစ္လုပ္ရင္ေထာက္ျပၿပီးေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးတီးဖို႔ဂ်ဳိင္းၾကားညႇပ္လာတာ။
၆ႏွစ္လံုးအျပစ္တစ္ခ်က္မွမရွိတဲ့ဘုရားေလာင္းကိုစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ေစာင့္ၾကည့္ရင္းကထြက္က်ေနခဲ့တာ။ဒါကိုသိၾကားမင္းကေကာက္ၿပီးပၪၥသိခၤနတ္မင္းကို
ေပးလိုက္တာ ###
^^^ဒီေနရာမွာကက်မ္းညႇိစရာေတြမ်ားတာရယ္ပို႔စ္နဲ႔လည္းသိပ္မဆိုင္လို႔ဒီေလာက္ပါပဲ)

သမီးေတာ္သံုးေယာက္ရဲ႕အလွအပ၊အေတြ႕အထိ၊အေမႊးနံ႔သာ၊အရက္ေသစာ
မ်ဳိးစံုနဲ႔ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မရဘူး။
အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာပဲအရဟတၱဖိုလ္အထြတ္တပ္တဲ့အာသေဝါတရားတို႔အျမစ္မက်န္
ဖယ္ရွားၿပီးသဗၺညဳတဉာဏ္ကိုရသြားတယ္။
ဒီေတာ့သတၱသတၱာဟ၄၉ရက္ရဲ႕အလြန္အ႒မသတၱာဟအဇပါလေညာင္ပင္ကို
ဘုရားေနာက္တဖန္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မွာမာရ္နတ္ကအခ်ိဳသပ္နဲ႔လာေတာင္းပန္တယ္။
အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔အရဟတၱဖိုလ္လည္းတိုင္ပါၿပီဘုရား။
အရွင္ဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေတာ့လို႔လာေတာင္းပန္တယ္။
ဘုရားကျပန္ေျပာတယ္။
ငါဘုရားမွာဘိကၡဳ၊ဘိကၡဳနီ၊ဥပါသကာ၊ဥပါသိကာပရိသတ္
ေလးပါးတို႔ကတရားေတြကို
- ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္
- သူတပါးကိုမေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
- ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွမႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕
ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးလို႔ျငင္းခဲ့တယ္။
မာရ္နတ္စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ျပန္သြားတယ္။
ၾကားကာလေတြမွာၾကံဳရင္ၾကံဳသလိုေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ဘုရားကမာရ္နတ္အေပၚမွာေရာက်န္သတၱဝါေတြအေပၚမွာေရာေမတၱာထားတယ္။
အေႏွာင့္အယွက္ေတြကိုဂရုမစိုက္ပဲဆက္လက္တရားျပတယ္။
သတၱဝါေတြအေပၚမွာကရုဏာထားၿပီးတရားျပတယ္။
မာရ္နတ္ေႏွာင့္ယွက္သမၽွကိုဥေပကၡာနဲ႔ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။
(မာရ္နတ္မေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္
မလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္းေနာက္မွထင္ရွားပါလိမ့္မယ္)
ဘိကၡဳနီသာသနာအတြက္မိေထြးေတာ္ေဂါတမီတို႔ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ
မာရ္နတ္မေႏွာင့္ယွက္ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ဘိကၡဳနီသာသနာေပၚမွ
ပရိသတ္၄ပါးစံုမယ္။ဒီပရိသတ္ေလးပါးစံုၿပီးမွဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမွာမို႔
မေႏွာက္ယွက္ခဲ့တာပါ။
၃ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီ

ပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္၃လအလိုမွာတစ္ခါလာေတာင္းပန္တယ္။
အရွင္ဘုရားအ႒မသတၱာဟမွာေျပာခဲ့တဲ့
ငါဘုရားမွာဘိကၡဳ၊ဘိကၡဳနီ၊ဥပါသကာ၊ဥပါသိကာပရိသတ္ေလးပါးတို႔က
တရားေတြကို
- ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသးဘူးဆိုလၽွင္
- သူတပါးကိုမေဟာေျပာႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
- ဆန္႔က်င္ဘက္လာေျပာလို႔မွမႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသးဘူးဆိုလၽွင္
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးသေရြ႕
ပရိနိဗၺာန္မျပဳေသးဘူးဆိုတဲ့စကားမွတ္မိပါသလားဘုရား။
ယခုအခါတြင္အရွင္ဘုရား၌
ပရိသတ္ေလးပါးမွာဘိကၡဳပရိသတ္သည္ဗုဒၶတရားေတာ္ကိုပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍သူတပါးတို႔ကိုလည္းေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္းတရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီးအက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြတရားကိုေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္အခ်ိန္အခါသင့္ပါၿပီ။ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဘိကၡဳနီပရိသတ္သည္ဗုဒၶတရားေတာ္ကိုပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍သူတပါးတို႔ကိုလည္းေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္းတရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီးအက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြတရားကိုေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္အခ်ိန္အခါသင့္ပါၿပီ။ပရိနိဗၺာန္
စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။ဥပါသကာပရိသတ္သည္ဗုဒၶတရားေတာ္ကိုပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍သူတပါးတို႔ကိုလည္းေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္းတရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီးအက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြတရားကိုေဟာျပႏုိင္ပါၿပီ
ပရိနိဗၺာန္စံယူရန္အခ်ိန္အခါသင့္ပါၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဥပါသိကာပရိသတ္သည္ဗုဒၶတရားေတာ္ကိုပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ေဆာင္ရြက္မွတ္သား၍သူတပါးတို႔ကိုလည္း
ေဟာေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာလာသူတို႔ကိုလည္းတရားသျဖင့္ႏွိမ္နင္းၿပီးအက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္တကြတရားကို
ေဟာျပႏုိင္ပါၿပီပရိနိဗၺာန္စံယူရန္အခ်ိန္အခါသင့္ပါၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူပါေတာ့ဘုရား။
ဒီလိုမ်ဳိးျပည္စံုပံုျပၿပီးပရိနိဗၺာန္စံဖို႔ေလၽွာက္တယ္။
ဒီေတာ့ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံဖို႔လာေလၽွာက္တာဒီမာရ္နတ္ပါပဲ။
ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံမယ့္ကိစၥကဘုရားရဲ႕ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္သူစံခိုင္းလို႔မွလည္းမဟုတ္ပါဘူး။
ဒီအခ်ိန္မွာဘုရားရဲ႕သက္ေတာ္ဟာ၈၀အတြင္းကို
ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ေနၿပီ။၈၀ျပည့္ဖို႔၃လပဲလိုေတာ့တယ္။ဘုရားရွင္တိုင္းဟာသက္တမ္းရဲ႕၅ပံု၄ပံုမွာပဲပရိနိဗၺာန္စံေလ့ရွိတယ္။
ဘုရားရွင္ရဲ႕ပစၧိမသာဝကျဖစ္တဲ့သုဘဒၵပရဗိုဇ္ကလည္းေနာက္သံုးလေနမွဉာဏ္ရင့္မယ္။တရားေဟာလို႔ရမယ္။လြန္ခဲ့တဲ့၇လတုန္းက
ေသေလာက္တဲ့ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါကိုအာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔
၁၀လတာထိန္းတာကလည္းေနာက္သံုးလဆိုျပည့္ၿပီ။
ပရိနိဗၺာန္စံယူေလာက္ေအာင္ျပင္းထန္တဲ့ေသြးဝမ္းသြန္ေရာဂါဟာလည္းျပန္ေပၚေတာ့မယ္။
ျပန္ေပၚလာတဲ့ေရာဂါကိုအာယုပါလကဖလသမာပတ္နဲ႔ျပန္ထိန္းခ်င္လည္းရတယ္။မထိန္းေတာ့ပဲအႏုပါဒိေသသပရိနိဗၺာန္ဝင္စံလိုက္လည္းရတယ္။
အရင္ကဖလသမာပတ္သံုးၿပီးေရာဂါကိုထိန္းတာဟာပစၧိမသာဝကကို
တရားေဟာဖို႔မမီမွာစိုးလို႔။အခုကပစၧိမသာဝကကိုတရားေဟာမီတဲ့အတြက္မထိန္းေတာ့ဘူးပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မယ္။ဒီေတာ့ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံတာမာရ္နတ္ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ဘူးသူကရမဒၵဝေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။
(သူကရမဒၵဝကိုဝက္သားမဟုတ္ေၾကာင္းက်မ္းမ်ားစြာတို႔မွာ
ရွင္းလင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ပို႔စ္နဲ႔မဆိုင္လို႔မေရးေတာ့ပါဘူး)
မာရ္နတ္ကလည္းလာလာေႏွာင့္ယွက္ေနတာဒီတစ္ေယာက္တည္းပါ။
ပရိနိဗၺာန္မစံခင္၁၀လအလို (အာယုသခါၤရမလႊတ္ခင္၇လအလို) ကတည္းကပရိနိဗၺာန္စံစရာေရာဂါေဝဒနာေသြးဝမ္းသြန္မႈျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိန္တန္ၿပီမို႔ပရိနိဗၺာန္စံေၾကာင္းသိေလာက္ပါၿပီ။
၄နဲ႔၅ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီ
[[သူကရမဒၵဝဟာေသြးဝမ္းသြန္ေစခဲ့တာမဟုတ္ပဲ
ေသြးဝမ္းသြန္လို႔ေလ်ာ့သြားတဲ့အာဟာရ၊
ဆုတ္ယုတ္သြားတဲ့ခြန္အားေတြကိုျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးခဲ့တာပါ။
အကယ္၍သာသူကရမဒၵဝကိုႀကိဳတင္မွီဝဲထားျခင္းမရွိရင္
ေသြးဝမ္းသြန္ၿပီးခ်က္ခ်င္းေတာင္ပရိနိဗၺာန္စံသြားႏုိင္ပါတယ္။
ခုေတာ့သူကရမဒၵဝရဲ႕အာဟာရက
ကုသိနာရံုအထိေျခက်င္ႂကြသသြားႏုိင္ပါေသးတယ္။
သူကရမဒၵဝကိုသံုးေဆာင္မိလို႔အာဟာရရွိၿပီးေနႏုိင္တာကိုသူကရမဒၵဝေၾကာင့္ေသြးဝမ္းသြန္တယ္ထင္ရင္ေတာ့မွားပါလိမ့္မယ္။
ဒီသူကရမဒၵဝဟာဘုရားမျဖစ္ခင္အာဟာရျဖည့္တင္းတဲ့သုဇာတာရဲ႕ဃနာႏုိ႔ဆြမ္းလိုပဲအက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ]]

ဒီေတာ့အေၾကာင္းစံုညီေနၿပီျဖစ္တဲ့ေနာက္၃လကိုဘုရားပရိနိဗၺာန္စံေတာ့မွာျဖစ္လို႔မာရ္နတ္ကပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔လာေလၽွာက္ခ်ိန္မွာဘုရားက -မာရ္နတ္ေရငါဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳမယ့္
ကိစၥမွာမင္းေၾကာင့္ၾကစိုက္မေနနဲ႔ေတာ့
ေနာက္၃လေနရင္ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့မယ္။
ဒီလိုေျပာၿပီးအာယုသခါၤရကိုလႊတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။
ဒီလိုအာယုသခါၤရကိုလႊတ္လိုက္တဲ့အခါမွာေၾကာက္စရာေကာင္းၾကက္သီးေမြးညႇင္း
ထေလာက္ေအာင္ေျမငလ်င္အႀကီးအက်ယ္လႈပ္တယ္။
မိုးေတြခ်ဳန္းလၽွပ္စီးေတြလက္တယ္။
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ေတာ့ပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔နီးကပ္ၿပီမို႔
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္တဲ့ပီတိနဲ႔ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူးပါေသးတယ္။

ဥဒါန္း --
ေလာကသံုးဘံုအလံုးစံုကိုအကုန္သိျမင္ဘုရားရွင္သည္အက်ဳိးတရားအစားစား၏ျဖစ္ပြားရာလည္းျဖစ္ထေသာအသစ္တဖန္ဘဝကိုစီမံတတ္သည္လည္းျဖစ္ထေသာခ်ိန္ခြင္ပမာဉာဏ္ပညာျဖင့္ေကာင္းစြာပိုင္ပိုင္မခ်ိန္ႏုိင္ေသာမဟဂၢဳတ္ကံကိုလည္းေကာင္းမဂ္အရဟတၱရတံုးကပင္လံုးဝမငဲ့စြန္႔လႊတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီ၊သူရဲေကာင္းႀကီးသည္စစ္ဝတ္တန္ဆာကိုဖ်က္ဆီးလိုက္သကဲ့သို႔ထို႔အတူမိမိသႏၲာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာဗုဒၶျမတ္စြာသည္မိမိသႏၲာန္၌အဖန္ဖန္ျဖစ္ေသာကိေလသာကိုဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီ။
လကၤာ။။မုနိထြဋ္တင္ဘုရားရွင္သည္မ်ားျဖင္အခ်ိဳးအမ်ဳိးမ်ဳိးဟုေကာင္းဆိုးႏွစ္ျပင္ေပးစြမ္းအင္ကိုခ်ိန္ခြင္ပမာဉာဏ္ပညာျဖင့္ေကာင္းစြာလွလွခ်ိန္၍ရသည့္တုလမည္ျငားကာမာဝစရကံတရားကိုလည္းေကာင္းခ်ိန္ခြင္ပမာဉာဏ္ပညာျဖင့္ေကာင္စြာပိုင္ပိုင္မခ်ိန္ႏုိင္မႈအေၾကာင္းျပဳ၍အတုလမည္ျငားမဟဂၢဳတ္ကံတရားကိုလည္းေကာင္း။မဂ္အရဟတၱရတုန္းကပင္
လံုးဝမငဲ့စြန္႔လႊတ္ခဲ့၍တကယ့္စစ္ပြဲႏုိင္ေအာင္ႏႊဲသည့္သူရဲေခါင္အုပ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ဖြဲ႕တုပ္စစ္ဝတ္အားလံုးခၽြတ္သို႔ဝဋ္ကိေလသာအျဖာျဖာကိုေကာင္းစြာဖ်က္ဆီးအားလံုးၿပီးသည္ .....
ေအးႀကီးေအးရၿပီတကား။

ျမတ္စြာဘုရားဥဒါန္းက်ဴးသလိုပဲမာရ္နတ္ကလည္းေပ်ာ္ၿပီး
ထြက္သြားတယ္။ဒီ၃လအတြင္းမွာအရွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔
အရွင္ေမာဂၢလာန္အဂၢသာဝကႀကီး၂ပါးေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကပါတယ္ညအရွင္ေမာဂၢလာန္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးပရိနိဗၺာန္မျပဳခင္အခါတပါးက
တစ္ကိုယ္တည္းေနေနတုန္းမာရ္နတ္ကဝမ္းထဲကိုဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
မေထရ္ျမတ္ဝမ္းကမသာမယာျဖစ္လာလို႔အစာအာဟာရေၾကာင့္လားဆိုၿပီး
လမ္းထေလၽွာက္တယ္။တန္ခိုးေတာ္နဲ႔လည္းၾကည့္တယ္။
ဒီေတာ့မွမာရ္နတ္ဝင္ေနတာသိၿပီးမာရ္နတ္ကိုထြက္ခိုင္းတယ္။
မာရ္နတ္ကငါ့ကိုျမင္သြားၿပီဆိုၿပီးဝမ္းထဲကထြက္လာရတယ္။
တန္ခိုးျပင္းထန္အရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕စကားကိုအာခံဖို႔လည္းမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။
အျပင္ထြက္ၿပီးခပ္လွမ္းလွမ္းမွာကိုယ္ေဖ်ာက္ရပ္ေနတယ္။
အရွင္ေမာဂၢလာန္ကမင္းကိုငါျမင္ရေသးတယ္လို႔ေျပာၿပီး
ဒီမယ္မာရ္နတ္ငါလည္းအရင္ကမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။
ဒီေတာ့မာရ္နတ္စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။
ငါ့ရဲ႕နာမည္ကအဲ့ဒီတံုးကဒုႆီလို႔ေခၚတယ္။
အဲ့တုန္းကငါ့ႏွမဟာအခုမင္းအေမပဲ။
ဒီေတာ့မင္းနဲ႔ငါဟာတူအရီးေတာ္တယ္။
ဒီလိုေျပာလိုက္ေတာ့မာရ္နတ္သူ႔ဦးေလးမွန္းလည္းသိသြားေရာ
ႏွလံုးသားကႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းသြားတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာမွမေထရ္ျမတ္ကငါမာရ္နတ္ျဖစ္ခဲ့တုန္းကလည္း
ဘုရားနဲ႔သံဃာေတြကိုေစာ္ကားခဲ့လို႔စုတိျပတ္ေႂကြေသလြန္တဲ့အခါ
အဝိစိငရဲကိုက်ဆင္းခံခဲ့ရတယ္။မင္းလည္းဘုရားနဲ႔သံဃာေတြကို
ဆက္ၿပီးျပစ္မွားေႏွာင့္ယွက္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ငါ့တုန္းကလိုပဲ
အပယ္က်လိမ့္မယ္လို႔ရွင္းျပလိုက္တယ္။

မာရ္နတ္အသိတရားဝင္သြားတယ္။
သူဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ငရဲက်မွာလည္းေၾကာက္လာတယ္။
သူမွားခဲ့သမၽွကိုလည္းေနာင္တရလာတယ္။
သတၱဝါေတြသံသရာဝဋ္ကမလြတ္ေအာင္သူႀကိဳးစားခဲ့တာေတြကို
ေနာင္တရၿပီးအရွင္ေမာဂၢလာန္ရဲ႕တရားတိုတိုေလးနဲ႔မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္
ရေလာက္ပါရဲ႕နဲ႔သာဝကေဗာဓိဉာဏ္မယူေတာ့ပဲ။
သတၱဝါေတြကိုပါသံသရာဝဋ္ကေခၚထုတ္ႏုိင္တဲ့သမၼာသေမၺာဓိဆုကိုပန္ခဲ့တယ္။
ၿပီးေတာ့သူေနတဲ့ပရနိမၼိတဝႆဝတီနတ္ျပည္ကိုျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။
ပါရမီေပါင္းမ်ားစြာျဖည့္က်င့္ၿပီးေလာကသတၱဝါေတြကိုဘုရားတစ္ဆူအေနနဲ႔
ေခ်ခၽြတ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။

လက္ရွိေတာ့ဝႆဝတီနတ္ျပည္မွာပါ။
၆ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီ

ဘုရားကမာရ္နတ္ကိုမေႏွာင့္ယွက္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘာလို႔တစ္ခုခုမလုပ္သလဲကိုသိေလာက္ပါၿပီ။
သူ႔ဦးေလးေဟာင္းကဆံုးမမွရမွာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း
တန္ခိုးနဲ႔ဆံုးမရင္မာစ္နတ္ကမႏုိင္မွန္းသိလည္းသူခ်ကိုယ္ခ်ကြာဆိုၿပီး
ျပန္ခ်ေနရင္အက်ဳိးယုတ္မွာစိုးတာေၾကာင့္ကတစ္ေၾကာင္း
ဘုရားဆုပန္မယ့္ဆႏၵျဖစ္ဦးမယ့္ဥပနိႆယကိုျမင္တာကတစ္ေၾကာင့္
စတာေတြေၾကာင့္အေစာပိုင္းေႏွာင့္ယွက္သမၽွကိုေမတၱာ၊ကရုဏာ၊ဥေပကၡာေတြနဲ႔
သည္းခံခဲ့တာပါ။
၇ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီ

မာရ္နတ္ကိုအရွင္ေမာဂၢလာန္ဆံုးမႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္အရွင္ဥပဂုတ္ဆံုးမတယ္ဆိုတာလံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ေနာက္တစ္ခ်က္ကအရွင္ဥပဂုတ္ဆိုတာ
မဟာယာနအႏြယ္ဝင္စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ပါ။
၈ရဲ႕အေျဖၿပီးပါၿပီတစ္ခါကစြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးကိုပရိနိဗၺာန္ျပဳဖို႔နတ္တစ္ပါးကလာေလၽွာက္ဖူးတယ္။
အရွင္ဘုရားအာယုသခါၤရလႊတ္ပါေတာ့ဘုရားတဲ့
ဆရာေတာ္ႀကီးကမလႊတ္ဘူးကြာဆိုၿပီးေငါက္ထုတ္လိုက္ေတာ့
သတၱဝါေတြေတာ့အကၽြတ္တရားရၾကလိမ့္ဦးမယ္ကြာဆိုၿပီး
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျပန္သြားတယ္တဲ့။
ဆရာေတာ္ႀကီးေဘးနားကတပည့္ေတြကအဲ့ဒါမာရ္နတ္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ေျပာေတာ့
ဆရာေတာ္ႀကီးကအဘိညာဥ္နဲ႔လိုက္ၾကည့္ၿပီးျပန္ေျပာတယ္။
မာရ္နတ္မဟုတ္ဘူးကြ။ေအာက္ကနတ္ေသးနတ္မႊားေလးပါပဲ
မာရ္နတ္ႀကီးကလိမၼာေနပါၿပီကြာတဲ့

ကိုးကားေသာက်မ္းစာအုပ္မ်ား>>>>>
(၁) မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ
(၂) မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မဟာဗုဒၶဝင္
(၃) က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ရဲ႕ဇိနတၳပကာသနီ
(၄) တည္ေတာဆရာေတာ္ရဲ႕ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာအေမးအေျဖမ်ား
(၅) စြန္းလြန္းအေမးအေျဖမ်ားနဲ႔
(၆) ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္တကၠသိုလ္အဘိဓမၼာေပါင္းခ်ဳပ္

ေရးသားပူေဇာ္သူ>>အကုသလပုတၱ
ႏွလံုးသားအာဟာရမွကူးယူပါသည္..။

No comments: