Thursday, September 7, 2017

ကယ္လိုရီရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈ

သင့္စားသံုးယူလိုက္ေသာ ကယ္လိုရီရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚသက္ေရာက္မူ
++++++++++++++++++++++++++++++++++
ကယ္လိုရီဆိုတာဘာလဲ?
*******************


ကယ္လိုရီဆိုသည္မွာ ေပ၊ လကၼကဲ့သို႔အရွည္၊ အလ်ားတိုင္းတာရာတြင္အသံုးျပဳေသာ အတိုင္းအတာပမာဏကိန္းဂဏန္း၊ အေရအတြက္၊ ယူနစ္တခုအားနံမည္ေခၚဆိုမူ႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကယ္လိုရီဆိုသည္မွာလည္း စြမ္းအင္အတြက္တိုင္းတာေသာ ယူနစ္တခု (unit of energy) ဟုမွတ္ယူရပါမည္။

ကယ္လိုုရီဆိုုတာ ေရ ၁ ဂရမ္ကိုု ၁ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္(Celsius) အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာေစရန္ လိုုအပ္ေသာအပူစြမ္းအင္( Energy )ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားပံုမွန္ရွင္သန္ လည္ပတ္ေနေစဖို႔အတြက္ စြမ္းအင္ ( Energy ) ဟာ ခႏၶာကိုုယ္အတြက္ လိုုအပ္တဲ့ ေလာင္စာျဖစ္ပါတယ္ ။ေမာ္ေတာ္ကားေတြမွာ စြမ္းအင္၊ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ႏိုင္ေစဖို႔ ေလာင္စာဓါတ္ဆီလိုအပ္သလိုပါဘဲ။

Yale University in New Haven, Conn.,မွ{The LEARN Program for Weight Management (American Health Publishing Co., 2004) }စာအုပ္ ေရးသားသူ ပေရာဖက္ဆာ မစၥတာ ကယ္လီဘေရာင္းနဲလ္ (Kelly Brownell) သုေတသနေတြ႕ရွိ ေရးသားမူ႔အရ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ဝင္လွဳပ္ရွားမူ႔မ်ားႏွင့္ကမၼဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ားဟာ ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းမူ႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္မူ႔ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကယ္လိုုရီမရရွိလွ်င္ႏွလံုုး မခုုန္ႏိုုင္သလို အဆုုတ္အလုုပ္ဟာလည္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ႏွလံုးမခုန္ႏိုင္လွ်င္ ဦးေႏွာက္လည္းအလုုပ္ မလုုပ္နိုုင္ပါဘူး ။

ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားပံုမွန္ျဖစ္ပ်က္ပီး သက္ရွိခႏၶာကိုုယ္တည္ၿမဲေနဖိုု႕အတြက္ ကယ္လိုုရီဟာလည္း မရွိမျဖစ္လိုုအပ္တယ္ဆိုုတာ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သတိမျပဳမိၾကပါဘူး။ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုးႏွင့္အဆုတ္တို႔ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အနည္းဆံုုးကယ္လိုုရီ ၁၀၀၀ မွ ၁၄၀၀ ေလာက္ထိ လိုုအပ္ပါတယ္။

အနည္းဆံုးကယ္လိုုရီ လိုုအပ္ခ်က္ကိုု အနားယူေနစဥ္ဇီဝကမၼျဖစ္ပ်က္မူ႔ႏႈန္း Resting Metabolic Rate( RMR )ဟုေခၚဆိုၿပီး RMR ဟာ တဦးတေယာက္ျခင္း၏ အသက္အရြယ္၊ လိင္ ၊ ကိုုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ ၊ ၾကြက္သားထုု (muscle mass) ေပၚမူတည္၍ေျပာင္းလဲေနတတ္ပါသည္။ သက္ရွိခႏၶာတခု လႈပ္ရွား၊ လႈပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အနားယူေနစဥ္ဇီဝကမၼျဖစ္ပ်က္မူ႔ႏႈန္း(RMR) အတြက္လိုအပ္ေသာကယ္လိုရီအျပင္ အပိုအေနျဖင့္ကယ္လိုုရီ ၄၀၀ မွ ၆၀၀ မွ်ထပ္မံလိုုအပ္ပါေသးတယ္။ ၎ကယ္လိုရီအေရအတြက္ဟာ ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအျဖစ္တြက္ခ်က္ထားတဲ့ရလဒ္တခုပါ။
.
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကယ္လိုရီလိုအပ္ခ်က္ဟာ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္ေနပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ပီးသူမ်ားအတြက္ ကယ္လိုရီလိုုအပ္ခ်က္ အတိအက်သိႏိုုင္ဖိုု႕ဆိုရင္ အသက္ ၊ အရပ္အေမာင္း ၊ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ စသည္တို႔ကိုအေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ႏိုင္တဲ့အင္တာနက္အေျခခံပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို ဂူဂယ္ေဒါ့ကြန္းမွာ အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

 http://www.calculator.net/calorie-calculator.html

ကယ္လိုရီႏွင့္ေဘာ္ဒီဝိတ္(အေလးခ်ိန္) တိုးျခင္း (Calories and Weight Gain)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ခႏၶာကိုယ္မွလိုုအပ္ေသာ၊ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာကယ္လိုရီပမာဏထက္ ေနစဥ္ပိုုမိုစားသံုးယူခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ပိုလွ်ံတဲ့ကယ္လိုရီ (Energy)စြမ္းအင္ေတြကိုု အဆီ(Fat Cell)အျဖစ္ ကိုယ္ႏၶာကိုယ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတေနရာရာမွာ အနာဂတ္မွာအသံုးျပဳရန္သိုေလွာင္ထားလိုုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ။ ကယ္လိုရီလိုအပ္မူ႔တြက္ခ်က္ျခင္းအရ တေန႔တာအတြက္ ကယ္လိုရီပမာဏ၂၀၀၀ လိုုအပ္တယ္ဆိုုပါစိုု႕။ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ကယ္လိုုရီ ၂၅၀၀ ရေအာင္ ေန႔စဥ္စားသံုးယူေနမည္ဆိုုလွ်င္၊ ကယ္လိုုရီ ၅၀၀ ဟာပိုလွ်ံေသာကယ္လိုရီပမာဏျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္လိုရီ ၅၀၀ ပမာဏဟာ အဆီ ၂၀ ေအာင္စ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္တပတ္ၾကာေသာအခါမွာ ကယ္လိုလီ ၅၀၀x၇ရက္ =၃၅၀၀ ကယ္လိုရီဟာ အဆီ ၁ ေပါင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီးခႏၶာကိုယ္ကိုအေလးခ်ိန္ ၁ ေပါင္တိုးတက္ေစပါတယ္။ ကယ္လိုရီမ်ားျပားစြာပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားစားသံုးယူျခင္းေၾကာင့္ အစာအိမ္၏ေခ်ဖ်က္မူ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚဖိအားတခုအျဖစ္သက္ေရာက္ေစၿပီး အဆီပမာဏ၊ သၾကားပါဝင္မူ႔မ်ားဟာ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမိုမ်ားျပားလာေစပါတယ္။

ေမး။ ဒါဆိုကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္မတိုးဖို႔၊ ဝိတ္မတက္ေစဖို႔ဘာလုပ္ရမလဲ?

ေျဖ။ စားသံုးတဲ့ကယ္လိုရီပမာဟာ ေလာင္ကၽြမ္းပစ္ႏိုင္ေသာကယ္လိုရီပမာဏနဲ႔ထပ္တူညီေနဖို႔ အထူးဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ (Keep your calorie intake equal to your calorie output) input=output


ေမး။ ျမန္မာ့အစားအစာမ်ားမွာပါဝင္ေသာ ကယ္လိုရီပမာဏကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မွာလဲ?

ေျဖ။ ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပံုတပံုခ်င္းစီကိုၾကည့္ပါ။ save လုပ္ပီးသိမ္းထားပါ။

ေမး။ ပူးတြဲပါ ကယ္လိုရီဇယားဟာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိက်ပါသလား?

ေျဖ။ အတိအက် ေတာင္သူဒါးမခုတ္ေျပာဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ထမင္းျဖဴတမ်ိဳးနဲ႔တင္ ကယ္လိုရီပါဝင္မူ႔ကြဲျပားႏိုင္ပါေသးတယ္။ ငစိန္၊ငကၽြဲ၊ေပၚဆန္းေမြး၊ဆန္လံုးညိဳ စသည္ျဖင့္ဆန္၏အရည္အေသြးေပၚမူတည္ပါတယ္။ မည္သိုပင္ျဖစ္ေစကာမူ အနီးစပ္ဆံုးေယဘူယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္ႏိုင္ပါတယ္။

ကယ္လိုရီႏွင့္ေဘာ္ဒီဝိတ္(အေလးခ်ိန္)ေလ်ာ့ျခင္း (Calories and Weight Loss)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


၁-ထမင္းေလ်ာ့စားရင္၊ ထမင္းညစာတနပ္ေလ်ာ့စားရံုနဲ႔ ဝိတ္က်မလား?

၂-ဝိတ္က်ပို႔ အဆီက်ေဆးေသာက္ရင္ ဝိတ္က်မလား?

၃-ဝိတ္က်ဖို႔ႀကိဳးစားသူတိုင္းဘာေၾကာင့္မေအာင္ျမင္တာလဲ?

လူအမ်ားစုဟာ ဝိတ္ခ်ဖို႔အတြက္ ဆႏၵျပင္းျပတာမွန္ပါတယ္၊ သို႔ေပမယ့္ ဘယ္လိုဝိတ္ခ်ရမလဲဆိုတဲ့နည္းကို သိႏိုင္ေအာင္မႀကိဳးစားၾကပါဘူး။ တကယ္တမ္းတနပ္ေလ်ာ့စားဝိတ္ခ်နည္းဟာ ေရရွည္စားေသာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူပါဘူး။ ညစာကိုမစားဘဲ တနပ္ေလ်ာ့စားတယ္၊ သို႔ေပမယ့္ေန႔လည္မွာ သူငယ္ခ်င္းေၾကာင့္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ Junks Food ေတြစားသံုးျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ညစာတနပ္ေလ်ာ့စားမူ႔ဟာ က်န္းမာေရး၊ ဝိတ္က်ဖို႔မည္သို႔မွ်အေထာက္အပံ့မျဖစ္ေစဘဲ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ေပးရံုသက္သက္ဘဲျဖစ္ေစမွာပါ။ ထမင္းတနပ္ေလ်ာ့စားဖို႔ႀကိဳးစားတိုင္းသာ ဝိတ္က်မယ္ဆိုရင္ ေန႔လြဲညစာမစားသံုးတဲ့ ရဟန္းနဲ႔သီလွရွင္တိုင္းဟာ အဆီက်၊ သြယ္လ်က်စ္လစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ေနၾကမွာေပါ့။ ပါတ္ဝန္းက်င္မွာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏႈတ္ဆက္ၾကရာမွာ

ေမး။ ဝေနၿပီေနာ္..ဝိတ္ေလးဘာေလးခ်ပါဦး။

ေျဖ-၁။ ဟုတ္တယ္ ဝလာလို႔စိတ္ညစ္ေနတာ၊ ဝိတ္က်ဖို႔ဘာေဆးေသာက္ရမလဲ? သိရင္ေျပာျပပါ"

ေျဖ-၂။  ေလ့က်င့္ခန္း treadmill ေပၚမွာ ၁ နာရီေန႔စဥ္ေျပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မပိန္ပါဘူး။ ေစ်းႀကီးတဲ့ပိန္ေဆးေသာက္ရင္ေကာင္းမလားဘဲ?"

အမ်ားစုဟာေဆးကိုအလြန္႔အကၽြံမွီခိုေနၾကတာကိုပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျမင္ေန၊ ၾကားေနမိတာစိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာပါ။

ေျဖ-၃။ ဝိတ္ခ်ခ်င္တယ္၊ ကစီဓါတ္ကိုေရွာင္မွျဖစ္မယ္ဆို? ထမင္းမွာ ကစီဓါတ္ကအမ်ားဆံုးပါတယ္။ ဝိတ္ခ်ခ်င္ေပမယ့္ ထမင္းမစားရရင္ ရင္တုန္တယ္၊ ထမင္းမစားရရင္ ဗိုက္ျပည့္တယ္လို႔ကို မထင္ဘူး။ (ကစီဓါတ္မတက္ေအာင္(သို႔)ကစီဓါတ္ ၅၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေလ်ာ့ခ်ေစေသာ ထမင္းခ်က္နည္း ေနာက္ေဆာင္းပါမွာေရးေပးပါမယ္)

ဘာေၾကာင့္ ဝိတ္တက္လာရတာလဲ?
**********************************
႐ိုးရွင္းစြာေတြးၾကည့္ရင္ ကယ္လိုရီဝင္ေရာက္လာမူ႔(input)ဟာ လႈပ္ရွားမူ႔ေၾကာင့္ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာ(output)ကယ္လိုရီပမာဏထက္ပိုမိုမ်ားျပားေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကယ္လိုရီအဝင္မ်ားၿပီး အထြက္နည္းျခင္းဟုမွတ္ယူရပါမည္။ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်(၀ိတ္ခ်)ဖို႔ဆိုလွ်င္ေတာ့ တေန႔တာစားသံုးမူ႔မွရရွိလာေသာကယ္လိုရီပမာဏထက္ပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ရပါမယ္။ ဥပမာ။ ကိ္ုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ကိုထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ကယ္လိုုရီ ၂၀၀၀ လိုအပ္သည္ဆိုၾကပါစို႔။  ေန႔စဥ္စားသံုးယူမူမွေန၍ ကယ္လိုရီ ၂၅၀၀ ျဖစ္ေအာင္စားသံုးယူမိလွ်င္ အပိုကယ္လိုရီပမာဏ ၅၀၀ ဟာ ခႏၶာကိုယ္မွာစုေဆာင္းမိေနပါၿပီ။

အထက္မွာေျပာခဲ့ၿပီးသလို ဝင္ေရာက္လာတဲ့ကယ္လိုရီပမာဏကို ကုန္ဆံုးေအာင္မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၃၅ဝဝ ပိုလွ်ံတိုင္းကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ ၁ေပါင္တက္မွာေသခ်ာမုခ်ပါ။ က်န္းမာစြာေနထိုင္ဖို႔နည္းလမ္းကေတာ့ ျပည္ဝဆီနဲ႔ေၾကာ္ထားတဲ့ ဆီေၾကာ္မုန္႔၊ အစားအစာေရွာင္က်ဥ္ရန္(သို႔) အပိုကယ္လိုရီမ်ားကို ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ သာမန္ေန႔စဥ္လွဳပ္ရွားမူ႔မ်ားထက္ပိုမိုေသာ ခႏၶာကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမူ႔၊ ေလ့က်င့္ခန္းတခုခုကို မျဖစ္မေနလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။  အပိုုကယ္လိုရီ၂၅၀ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အစဥ္ဆက္မပ်က္ေသာကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမူ(ေအ႐ိုးဗစ္)ေလ့က်င့္ခန္း မိနစ္ ၃၀ခန္႔ျပဳလုုပ္ရပါလိမ့္မည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အစားဘဲေလွ်ာ့စားမယ္။ ဒါဆိုဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့စားရမွာလဲ?
***********************************
အစားေလွ်ာ့စားဖို႔ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုရင္ျဖင့္

၁-အေျခခံ ကယ္လိုရီလိုအပ္ခ်က္ကို မလြဲမေသြသိရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
၂-ဘယ္ေလာက္ပမာဏအထိ ကယ္လိုရီဝင္ေရာက္လာမူ႔ (intake)ကို အႏၲာရယ္ကင္းရွင္းစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မလဲ?

တကယ္ေတာ့ ဝိတ္ခ်ဖို႔ဆိုတာ ထင္သေလာက္မခက္ပါဘူး။ အမ်ားစုဟာေန႔စဥ္စားသံုးမူ႔ထဲမွ ပါဝင္လာတဲ့ကယ္လိုရီပမာဏအဝင္/အထြက္၊ပ႐ိုတိန္းႏွင့္ကာဗိုဟိုက္ၿဒိတ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားကို နားမလည္သေရြ႕၊ နားလည္ေအာင္မႀကိဳးစားသေရြ႕၊ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေပးမယ့္သူ(nutritionist)မရွိသေရႊ႕ေတာ့ ဝိတ္ခ်ဖို႔ဆိုတာေဆာင္းညအိမ္မက္ပမာ ဆက္လက္ရွည္လ်ားေနဦးမွာပါ။

ကယ္လိုရီအေၾကာင္းျပန္ဆက္ၾကရေအာင္။ ကယ္လိုရီ(စြမ္းအင္)ျဖစ္ေစေသာ အစားအစာအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးမွာ အသားဓါတ္(Protein), ေကာ္/ကစီဓါတ္(Carbohydrates or Crabs)၊ အယ္ကိုေဟာဓါတ္ႏွင့္အဆီဓါတ္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ကယ္လိုရီပါဝင္မူ႔မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္
၁- အသားဓါတ္ ၁ ဂရမ္ = ၄ ကယ္လိုရီ၊
၂- ကစီဓါတ္ ၁ ဂရမ္ = ၄ ကယ္လိုရီ၊
၃- အယ္ကိုေဟာဓါတ္ ၁ ဂရမ္ = ၇ ကယ္လိုရီ၊
၄- အဆီဓါတ္ ၁ ဂရမ္ = ၉ ကယ္လိုရီ ယူနစ္
ဗဟုသုတအေနျဖင့္မွတ္သားရမွာကေတာ့ ဗီတာမင္ဓါတ္ (Protein)၊ သတၱဳဓါတ္(mineral)အရည္ဓါတ္(water)ႏွင့္အမွ်င္ဓါတ္(Fiber)တို႔၌ ကယ္လိုရီလံုးဝပါဝင္မူ႔မရွိပါ။ (အရည္ဓါတ္ဟာ ေသာက္သံုးေရကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ)

လူတိုင္းလူတိုင္း၌ မတူျခားနားေသာ ခႏၶာကိုယ္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ မတူညီေသာဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မူ႔မ်ားေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးကယ္လိုရီလိုခ်က္ကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ေတာ့ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ မည္သိုပင္ျဖစ္ေစကာမူ လိင္(က်ား၊မ)အေျခခံအားျဖင့္ သုေတသနမ်ား၏ေတြ႕ရွိအၾကံျပဳခ်က္၌ အမ်ိဳးသမီးတဦးအတြက္ ကယ္လိုရီပမာဏ ၁၂၀၀ လိုအပ္ၿပီး၊ ေယာက်ၤားတေယာက္အတြက္ကေတာ့ ၁၈၀၀ ကယ္လိုရီပမာဏလိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လိုရီပမာဏနည္းပါးစြာ စားသံုးယူမ်ား၌ က်န္းမာေရးဆိုးဝါးမူ႔ျပႆနာမ်ား မလြဲမေသြေတြ႕ၾကံဳရမွာပါ။ ခႏၶာကိုယ္မွအသက္ရွင္သန္မူ႔အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကယ္လိုရီလက္ခံရရွိမူ႔နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္၊ ႂကြက္သားထုမွာသိုေလွာင္ထားေသာအင္နာဂ်ီမ်ားကို ထုတ္ယူအသံုးျပဳပါတယ္။ စြမ္းအင္နည္းပါးသြားမူ႔ေၾကာင့္ ႂကြက္သားတင္းမာမူကိုေလ်ာ့က်ေစၿပီ ၎ျဖစ္စဥ္ကို ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ေလ်ာ့က်ျခင္း/ဆုတ္ယုတ္ျခင္း Catabolism ဟုေခၚပါတယ္။

ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္သည္ က်န္းမာမူ႔ႏွင့္ကယ္လိုရီေလာင္ကၽြမ္းမူ႔ အေပၚ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ။ ကယ္လိုရီေန႔စဥ္ ၂၀၀၀လိုအပ္ေနသူဟာ ၁၅၀၀ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ကယ္လိုရီလိုအက္ခ်က္၊ ကြာျခားမူ႔ ၅၀၀ ကယ္လိုရီကိုအႏၲာရယ္ကင္းရွင္းစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ဗိုက္ျပည့္ဝမူ႔ခံစားခ်က္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ လပ္တင္(Leptin)ဓါတ္ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျပည့္ဝဆီလြန္ကဲစြာစားသံုးသူမ်ား၏ အစာအိမ္တြင္းရွိ (Leptin Receptor) ဆာေလာင္မူ႔စြမ္းအင္ႏွင့္လက္ခံႏိုင္မူ႔တုန္ျပန္စြမ္းအင္ လပ္တင္ဆဲလ္(Leptin Cells)မ်ားဟာ အဆီဖုံးလႊမ္းမူ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာတုန္ျပန္မူ႔မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ား၌မၾကာခဏစားေသာက္ၿပီး၊ ဗိုက္ျပည့္ေသာခံစားခ်က္ကိုအစာအိမ္မွတုန္႔ျပန္မူ႔မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ထက္ပိုမိုစားသံုးမိပါတယ္။ အဆီႀကိဳပ္ႏွစ္သက္သူမ်ားဟာ ဝိတ္ခ်ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနျဖစ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ Leptin Recepor ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မျပည့္ဝဆီျဖင့္ေၾကာ္ေလွာ္ထားေသာအစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး ပံုမွန္ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားျပန္လည္ရရွိဖို႔ အခ်ိန္ကာလတခုအထိၾကာျမင့္မွာပါ။ Leptin Receptor ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္မွာ ဆာေလာင္မူ႔၊ဗိုက္ျပည့္မူ႔ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚမွီခိုဘဲ လက္ေတြ႕က်က် သခ်ၤာနည္းျဖင့္ စားေသာက္ခ်ိန္ႏွင့္ကယ္လိုရီပမာဏကိုတြက္ယူစားသံုးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။

သင့္တင့္မွ်တေသာစားေသာက္ေနထိုင္ျခင္းဟာ ဘဝအတြက္အေရးႀကီးဆံုးေသာ့ခ်က္တခုပါ။ သင့္တင့္ေသာကယ္လ္ိုရီပမာဏစားသံုးျခင္းႏွင့္ အလယ္အလတ္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာၾကံခိုင္ေသာဘဝကိုထိန္းသိမ္းပါ။

နိဂံုး

ကယ္လိုရီဟာ စိုးရိမ္စရာ၊ ေၾကာက္ရြံစရာ ရန္သူမဟုတ္ပါဘူး။ လူမူ႔ဘဝ၊ မိသားစုဘဝ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကယ္လိုရီမွစြမ္းအင္မ်ားထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ ကယ္လိုရီမရွိဘဲ အသက္ရွင္သန္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်န္းမာေစရန္အတြက္ မွန္ကန္မွ်တေသာ ကယ္လိုရီပါဝင္ေသာအစားအေသာက္မ်ား ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

စာဖတ္သူအတြက္ ဗဟုသုတအနည္းငယ္မွွ်ျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ေရးရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။

ေဒါမနစ္ (စကၤာပူ)

၆ ရက္ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၀၁၆ (SGT 17:08)

(ကယ္လိုရီဇယားဓါတ္ပံုမူလပိုင္ရွင္အားcredit ေပးပါတယ္။)

Credit: GYM Professor ´s Group

No comments: