Saturday, February 23, 2013

ဆက္ဆံရင္း ကြန္ဒံုး ကြ်တ္သြားတာ.


အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္း သည္ HIV ကို ကာကြယ္ ေပးေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္၊ WHO ႏွင့္ ျဗိတိသွ် စြယ္စံုက်မ္းတို႔က တင္ျပ

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဟီလာရီကလင္တန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေရာဂါ ပိုးကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းသြားခဲ့ေၾကာင္း စီအင္အင္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပလာခဲ့သလို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကလည္း ထိုေန႔တြင္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ၾကီးမွဴးသည့္ ျပည္သူ႔အတြက္ တရား၀င္ေၾကျငာခ်က္ကို ၁၉၉၅ မွ စတင္၍ ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ အတြက္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ေၾကျငာခ်က္၌ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း jျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၁၉၈၁ မွ ၂၀၀၇ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၅ မီလီယံ ေသဆံုးခဲ့ ရသလို ျမန္မာျပည္၌လည္း စစ္တမ္းမ်ားအရ တစ္နာရီတြင္ လူႏွစ္ဦးမွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရသည္။ စီအင္အင္မွ တင္ျပခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ဟီလာရီကလင္တန္က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ ကြန္ဒံုးအသုံုးျပဳမွဳ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အေရျပားလွီးျဖတ္မွဳမ်ား တိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဂ်ဴးမ်ား၊ မြတ္စလင္မ္မ်ားႏွင့္ ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္မ်ားမွာ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကမူ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုခရစ္ယာန္မ်ားက အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းအား ပိတ္ပင္ဖို႔အထိ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနၾကေသာ္လည္း အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းကို ၄င္းတို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းတြင္မူ ႏုတ္ဆိတ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ၂၀၁၂ တြင္မူ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၌ နိုင္ငံေရး သမားအခ်ိဳ႕က အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္းအား ပိတ္ပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ား မသိရွိၾကသည့္ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာ အထမေျမာက္ေစဖို႔ 0.1 micron သာရွိသည့္ အလြန္ေသးငယ္လွေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဇီ၀ိန္ေျခြရင္း လုပ္အားႏွဳန္းကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္နွစ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေနေစျခင္းပင္။ ထိုဗိုင္းရပ္စ္၏ အမည္မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္စ္ပင္ျဖစ္သည္။
ျဗိတိသွ် စြယ္စံုက်မ္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

“အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းကို သာသနာေရးဆုိင္ရာ အေရးပါသည့္ ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ အမ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဥပမာ – ဂ်ဴးသာသနာတြင္ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းအား တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ တို႔အၾကား ထားရွိသည့္ ပထမဆံုးေသာ ကတိက၀တ္အျဖစ္ ေဖာျ္ပထားသည္။ ထိုသည္ကို ပထမဆံုးေသာ ေကာင္းကင္က် အမိန္႔ ၊ ပန္တာတ်ဴ (Genesis 17:10–27) တြင္ ေဖာျ္ပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ၤား ကေလး၊ ကေလးငယ္တိုင္းကို အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ ္ခရစ္ယာန္သာသနာတြင္မူ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မျဖစ္မေန တာ၀န္ အျဖစ္ ျပဌာန္း ထားျခင္းမရွိဆိုသည့္ ပညတ္ခ်က္ကိုမူ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဘိုင္ဘလ္က်မ္းစာ Acts 15 တြင္မွာမွ ေတြ႔ရွိရသည္။”

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တိုင္းေရးျပည္ရာ၀န္ၾကီး၊ ဟီလာရီကလင္တန္ကိုပင္ အေရျပားလွီးျဖတ္ျခင္း အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားေစသည္အထိ ၄င္းအေရျပားလွီး မဂၤလာအေပၚ ေခတ္သစ္ ပညာရွင္ မ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္က မည္သို႔ မည္ပံုျဖစ္ေနသနည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာလည္း စိတ္၀င္ စားဖြယ္ေမးခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးပါသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ေပးသည္ ဟူသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္ပင္။

ျဗိတိသွ်စြယ္စံုက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ -
”အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းအား ေထာက္ခံေျပာဆို ၾကသူမ်ား က အေရျပားလွီးျဖတ္ ထားေသာ ေယာက်ၤားသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ ဆစ္ဖလစ္ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာေရာဂါ မ်ားမွ ပို၍ အကာအကြယ္ ရထားၿပီးသည့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို ကိုးကားတင္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေရျပား လွီးျဖတ္ ထားသည့္ ေယာက်ၤားေၾကာင့္ သူ၏ လိင္အေဖာ္ မိန္းမသားမွာလည္း သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါ (Cervical Cancer) မွ အကာအကြယ္ ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က အာဖရိက ေယာက်ၤားမ်ားကို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သုေတသနလုပ္ခဲ့ရာ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားထဲမွာ ရာခိုင္ႏွဳန္း ၄၈ မွ ၆၀ ကို အေရျပားလွီးျဖတ္ ထားျခင္းက အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ WHO က ၄င္းရလဒ္ကို အေျခခံကာ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းကို စံပံုစံ အကာ အကြယ္ နည္းနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ၾကသည္။ “
ထို႔ေၾကာင့္ အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ေနၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစား သင့္သည္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ ဆန္႔က်င္မွဳမွာ က်ိဳးေၾကာင္း ညီညႊတ္မွဳ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

M-Media
Arakan Press - အေရျပား လွီးျဖတ္ျခင္း သည္ HIV ကို ကာကြယ္ ေပးေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္၊ WHO ႏွင့္ ျဗိတိသွ် စြယ္စံုက်မ္းတို႔က တင္ျပ

ဆက္ဆံရင္း ကြန္ဒံုး ကြ်တ္သြားတာ.


ေမး။    ။ ကြ်န္ေတာ္ အသက္ ၂၄ ပါ အေတြ႔အၾကဳံ မရွိပါဘူး။ ပထမဆုံး အၾကိမ္ ဆက္ဆံတာ ကြန္ဒုံး ကြ်တ္သြားတယ္.. အရမ္းေၾကာက္ေနတယ္။ သံသယလည္း ၀င္ေနတယ္ ေရာဂါမ်ား ရေနျပီလားလို႔. အဲဒီအခ်ိန္မွာ မူးေနတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ဘာေတြ လုပ္သင့္သလဲ၊၊ ေျပာျပေပးပါ။

အေျဖ။    ။ ကြန္ဒံုး ကြ်တ္သြားတဲ့ အတြက္ သံသယ ၀င္ေနတာကို ကုစားႏိုင္တာကေတာ႔ ေသြးစစ္ျပီးေတာ့ ေရာဂါပိုးေတြ ကူးသြား သလားဆိုတာ စမ္းသပ္ ၾကည့္ဖို႔ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မရွင္းလင္းတာတစ္ခုက အခု ကြန္ဒံုး ကြ်တ္သြားတာ ဘယ္သူနဲ႔ အတူေနရင္း ကြ်တ္တာလဲ၊ ဥပမာ ခ်စ္သူနဲ႔လား၊ အျပင္က ေၾကးေငြေပးျပီး ေခၚထားတဲ့ မိန္းကေလးလား ဆိုတာ သိရရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကြန္ဒံုး ကြ်တ္သြားတာ ဘယ္ေလာက္ေနမွ သိတာလဲ၊ လိင္ကိစၥျပီးမွ သိတာလား၊ ကြ်တ္ကြ်တ္ျပီးခ်င္း တန္းသိတာလား၊

ေနာက္ေမးခြန္းက ကြန္ဒံုးကြ်တ္တာ သိတာနဲ႔တစ္ျပိဳင္နက္ ဘယ္လိုေနလိုက္သလဲ၊ ဆိုလိုတာက ကြန္ဒံုးကြ်တ္တာ သိရက္နဲ႔ လိင္ကိစၥ ဆက္ျဖစ္ေနလား၊ ရပ္လိုက္တာလား၊ ေနာက္ထပ္ ကြန္ဒုံးတစ္ခု ထပ္သံုးျပီး လိင္ကိစၥ စခန္းသြားေနခဲ့ပါသလား။
ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းက အဲဒီ လိင္ကိစၥျဖစ္တာ အခု ကာလ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ ဥပမာ - ဘယ္ႏွစ္ရက္ ရွိျပီလဲ၊ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္က ေျဖေပးရတာ ပိုျပီး အဆင္ေျပပါတယ္။ အခုေတာ့ ကြန္ဒံုး ကြ်တ္လို႔ စိတ္ဓာတ္က်ေနတာကို ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ အတြက္ ဘယ္လို ေသြးစစ္ မလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးေပးပါ႔မယ္။

ကြန္ဒံုး ကြ်တ္သြားတယ္ဆိုတာ အကာကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြား ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေရာဂါပိုးေတြ ကူးစက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း မ်ားပါတယ္။ ဘာေရာဂါေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ကူးစက္တက္သလဲ ဆိုေတာ့
- ကာလသားေရာဂါ (ဆစ္ဖလစ္၊ ဂႏို၊ ကလမိုက္ဒီးယား စသည့္ေရာဂါမ်ား)
- အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုး၊ စီပိုး
- အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ စတာေတြ ကူးစက္တတ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ေသြးစစ္ဖို႔ လိုပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ကာလသားေရာဂါေတြကေတာ့ လိင္ကိစၥျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ေသြးစစ္ရင္ ေသြးထဲမွာ သိႏိုင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဘီပိုး၊စီပိုးေတြ ကလည္း ေသြး စစ္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ HIV ကေတာ႔ လိင္ကိစၥျပီး ေနာက္ ၃ လနဲ႔ ၆ လအတြင္းမွာ ေသြးစစ္မွ ရွိ/မရွိကို သိႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ အေနနဲ႔ စိတ္ေအးေအးေနခ်င္ရင္ နီးစပ္ရာ ဆရာ၀န္နဲ႔ျပျပီး အရင္ဆံုး ကာသလားေရာဂါပိုးနဲ႔ အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီပိုးနဲ႔ စီပိုးကို ဓာတ္ခြဲခန္းေတြမွာ စစ္လို႔ရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔အစည္းေတြ မွာလည္း ျပသျပီး စစ္လို႔ရပါတယ္။

အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုး အတြက္ကေတာ့ လိင္ကိစၥအျပီး ၃ လမျပည့္ေသးဘူးဆိုရင္ အလားတူ လိင္ကိစၥေတြ မျပဳလုပ္ပဲ ေရွာင္ေနျပီး ၃ လေက်ာ္မွ ေသြးစစ္ သင့္ပါတယ္။ ၃ လမွာ စစ္လို႔ မေတြ႔ေသးဘူးဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ၃ လ ထပ္ေစာင့္ (စုစုေပါင္း ၆ လ) ျပီး ေသြးထပ္စစ္ပါ။ အဲဒီမွာ မေတြ႔ရင္ေတာ့ စိတ္ေအးရပါျပီ။ ရန္ကုန္မွာ ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔စည္းေတြမွ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး သင့္ပါတယ္။

လိင္ကိစၥ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာကို အျပစ္ၾကီး တစ္ခုအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ အျပစ္မတင္ေစခ်င္ပါဘူး။ လိင္ကိစၥဟာ လူသားတိုင္းအတြက္ သာမန္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခါေတြမွာ လိင္ကိစၥျဖစ္တိုင္း စနစ္တက်  ကြန္ဒံုး သံုးဖို႔နဲ႔ အရက္စတဲ့ မူးယစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို မသံုးမိဖို႔ ဆင္ျခင္သင့္ ပါတယ္။

လမင္းကုိ


No comments: