Sunday, October 31, 2010

A Female Condom

အမ်ိဳးသမီးသုံး ကြန္ဒုံ

ေခတ္အလုိက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွဳမ်ားရွိသည့္အလုိက္ေရာဂါေပါင္းစုံမ်ားမွာလည္း ေခတ္နဲ႔အျပိဳင္ တုိးပြါးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးသုံးကြန္ဒုံမ်ားေပၚေပါက္လ်က္ရွိပါသည္။


ဤစာသားကို ေရးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကိုမိမိဘာသာ ေရြးခ်ယ္ပီးအသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပမွဳရွိေစရန္
(မ်ားေသာေယာက်ာ္းသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားကြန္ဒုံကို အသုံးမျပဳလုိေပ) ရည္ရြယ္ပီးေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ား လိင္ဆက္ဆံမွဳျပဳရန္အတြက္ တိုက္တြန္းျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ လိင္အေၾကာင္းေျပာရမည္ဆုိလ်င္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္အျဖစ္လက္မခံနိုင္ပဲ ရွက္ရြံ႔စရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္သာ လက္ခံၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားသည္ ထုိအရာကိုေရွာင္လြဲႏုိင္သည့္လူဦးေရႏွဳန္းအလြန္နည္းပါးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို အသုံးျပဳရမွန္းမသိပဲ မိမိတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္မွဳမပါပဲ
ဆက္ဆံမိေသာအခါ ကမာၻေပၚတြင္နာမည္ၾကီးေနေသာ အိပ္စ္အိုင္ဗြီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္ေရာဂါမ်ား အမွတ္မထင္ကူးစက္ မွဳမ်ားရွိလာသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အက္မင္မ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ခ်င္ပါသည္။ ဤ စာသားကို ေရးျခင္းျဖင့္ အျမင္ရုိင္းမွဳမ်ားရွိခဲ့လ်င္ ေတာင္ေပၚသူအေပၚ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ removed ႏုိင္ပါသည္။ ဤစာသားမ်ားသည္ လ၀န္းျဖဴမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အနည္းဆုံး ပညာေပးမွဳတစ္ခုအျဖစ္ မသိေသးေသာ သူမ်ားကို အသိေပးေစလုိပါသည္။လ၀န္းျဖဴထဲမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္အမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စူးစမ္းခ်င္စိတ္၊ သိလုိစိတ္၊ သိသင့္သည္ဟုလည္း ထင္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Female Condom - အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံ
အသုံးျပဳပုံ-

၁။ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အျပင္ကြင္းႏွင့္ အတြင္းကြင္းရွိပါသည္။
အတြင္းကြင္းကို (8) ပုံစံျဖစ္ေအာင္လုပ္ပီး အမ်ိဳးသမီးအဂါၤအတြင္းသုိ႔ထည့္လုိက္သည့္အခါ ထုိကြန္ဒုံသည္ အမ်ိဳးသမီး သားအိမ္ေခါင္းကို ပိတ္ထားပါသည္။
ကြန္ဒုံအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ (အမ်ိဳးသမီးသုံးကြန္ဒုံ၊ အမ်ိဳးသားသုံးကြန္ဒုံ) မိသားစုစီမံကိန္းတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ ေရာဂါကူးစက္မွဳကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ေဆးကပ္သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ကုိယ္၀န္မေဆာင္ႏုိင္ေအာင္သာ ကာကြယ္ႏိုင္ပီး လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါကို လုံး၀ မကာကြယ္ႏုိင္ေပ။

အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံ၏ အားသာခ်က္

၁။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံကို အခ်ိန္ ၈ နာရီၾကာ အမ်ိဳးသမီးအဂါၤအတြင္းသို႔ ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းထားနုိင္သည္။
၂။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ ပလက္စတစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္
အပူဓါတ္ကိုထုပ္လုပ္ေပးသည္။ အပူဓါတ္ထုပ္လုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ သဘာ၀က်ပီး
စိတ္ခံစားမွဳကိုပိုရေစသည္။
၃။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ တင္းၾကပ္မွဳမရွိေပ။
၄။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ အမ်ိဳးသားကြန္ဒုံထက္ပိုပီး ခိုင္မာသည္။
၅။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံကို မည္သည့္ဆီမ်ိဳးႏွင့္မဆို တြဲသုံးႏုိင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံ၏ အားနည္းခ်က္
၁။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ ပထမတစ္ၾကိမ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ခက္ခဲသည္။
၂။အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ လိင္ဆက္ဆံ၇ာတြင္ အသံျမည္ႏိုင္ပါသည္။
၃။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ေကာင္းေကာင္းမထည့္ပါက လြဲေခ်ာ္မွဳရွိႏိုင္သည္။
၄။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒုံသည္ အမ်ိဳးသားကြန္ဒုံႏွင့္ႏွိဳင္းယဥ္ပါက ေစ်းပိုၾကီးသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ကြန္ဒုံမ်ားအသုံးျပဳပီးပါက စကၠဴ(သို႔) ပလပ္စတစ္ ထဲသို႔ထည့္ပီး အမွိဳက္ပုံးထဲသို႔လြင့္ပစ္ပါ။

No comments: