Saturday, July 10, 2010

မုတ္သုန္ရာသီတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

မုန္သုန္၀င္ေရာက္လာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္တေျဖးေျဖး က်ဆင္းလာမႈႏွင့္အတူ စိုစြတ္၊ စိုထိုင္းမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ စိုထိုင္းမႈျပႆနာမ်ားလည္း ရွိလာေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ စီစဥ္ထားသင့္သည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားသည္ စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။

သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုးေရာဂါမ်ားမွာ -

၀မ္းေရာဂါႏွင့္ အသဲေရာင္အသား၀ါ(A)ေရာဂါတို႕ျဖစ္သည္။ ထိုေရာဂါမ်ားခံစားရသူတို႕သည္ အားနည္းျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႕ျဖစ္တတ္သည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ မသန္႕ရွင္းေသာေရႏွင့္ အစာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားလည္း ခံစားရႏိုင္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားအဆိုအရ ၀မ္းေရာဂါသည္ ရာသီဥတုအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္။ အစာအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါအမ်ားစုသည္ မိုးရာသီကဲ့သုိ႕ စိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုတြင္ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္တတ္သည္။ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ မိုးရာသီတြင္ ေပါက္ဖြားလြယ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာကုသနည္းျဖစ္သည္။

မုတ္သုန္ရာသီတြင္ မိုးေရႏွင့္အတူ ေရဆိုးေရညစ္မ်ား စီးဆင္းလာ၍ ေျမၾကီးထဲတြင္ ေပ်ာ္၀င္မႈေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္လာေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရေျမာင္းေဖာ္ေပးျခင္း၊ ေရးစီးလမ္းေဖာက္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ေရ၀ပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျခင္မ်ားလွ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ဖြားလာမႈေၾကာင့္ တုတ္ေကြး၊ ငွက္ဖ်ားကဲ့သို႕ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ယင္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္လည္း အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေစသည္။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ ထိုေရာဂါမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ ေရွာင္ရွားကာကြယ္သင့္သည္။

ကဲ...ေအာက္ပါအခ်က္ေလးေတြကို ဒီလိုရာသီမ်ိဳးမွာလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈျပဳၾကပါစို႕။

(၁) မ်က္ႏွာေပၚရွိ ေခြၽးႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ားကို မၾကာခဏ သုတ္ေပးပါ။ မၾကာခဏ ေရေဆးေပးျခင္းျဖင့္ ေအးျမလန္းဆန္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ေျခေထာက္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ထားပါ။ စြတ္စိုေနေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို တာရွည္စြာမ၀တ္ထားဘဲ အေရျပားႏွင့္ ေျခသည္း လက္သည္းမႈိစြဲျခင္းကို ကာကြယ္ပါ။

(၂) က်ိဳခ်က္ထားေသာေရေႏြး(သို႕) သန္႕စင္ထားေသာေရသန္႕ကို မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

(၃) လမ္းေဘးရွိ လွီးျဖတ္ထားေသာ သစ္သီးမ်ား၊ အသင့္စားရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ အသုပ္မ်ားကဲ့သို႕ေသာ ယင္နားစာမ်ားကိုေရွာင္ပါ။

(၄) ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားကို ေရစင္ေအာင္ေဆးပါ။ စီးဆင္းေနေသာ ေရတြင္ေဆးျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားမေပါက္ပြားေအာင္ ဆားေရထဲတြင္ (၁၀)မိနစ္ခန္႕စိမ္ထား၍ စားသံုးသင့္သည္။

(၅) ေအာက္သိုးသိုးအနံ႕(သို႕မဟုတ္) ဆီေခ်းေစာ္နံေနေသာ အစာမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။ အစားအစာမ်ားအား ျပင္ပတြင္ တာရွည္မထားဘဲ ေရခဲေသတၲာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းပါ။

(၆) အသံုးျပဳလွီးျဖတ္ရေသာ စဥ္းႏွီးတံုးမ်ားကို သန္႕ရွင္းေအာင္ထားပါ။

(၇) အစားအစာမ်ား မကိုင္တြယ္မီအခ်ိန္၊ အစာစားျပီးခ်ိန္ႏွင့္ အိမ္သာမွျပန္လာျပီးခ်ိန္တို႕တြင္ လက္ေဆးျခင္းျဖင့္ တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းပါ။

(၈) ေနအိမ္အနီးတြင္ ေရစု၊ေရ၀ပ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ပန္းအိုးမ်ားကို ေရမွန္မွန္လဲေပးပါ။ ဖံုးသြန္လဲစစ္ ေလးခ်က္ကိုလိုက္နာပါ။

(၉) ပိုးမႊားသုတ္သင္ႏိုင္ေသာ ျဖန္ေဆးလိမ္းေဆးမ်ား အသံုုးျပဳ၍ ယင္မနားႏိုင္၊ ျခင္မကိုက္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ထားပါ။

(၁၀) ေရစိမ့္၊ ေရယိုေနေသာ ေရပိုက္မ်ား၊ ေရ၀င္ေနေသာ မီးၾကိဳးမ်ား၊ မီးခလုပ္မ်ား မရွိရေအာင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ ေရထဲသြားလွ်င္ ဖိနပ္စီးျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမရွိရေအာင္ ကာကြယ္ပါ။

Reference: Healthy Living Tips Pamphlet

No comments: