Monday, May 14, 2007

JObs


အလုပ္ေျပာင္းမလား၊မေျပာင္းဘူးလား
၂၁ရာစုမွာ အလုပ္လုပ္သူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ေခတ္မီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကမၻာေျမႀကီး၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရ၊ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ လူသားေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကလည္း ပိုမိုမ်ားျပားႀကီးထြားလာသည္။ လိုအင္ဆႏၵမ်ားမ်ားျပာလာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေပ်ာ္ပိုက္ျခင္း၊ ၿငိးေငြ႔ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း အစရွိသည့္ျပႆနာမ်ားရွိလာၾကသည္။ ထိုထိုျပႆနာမ်ားအတြက္ နယူးေယာက္တိုင္းမွ Phyllis Korkki က “ What to do About Wanderlust” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။
သင္က အလုပ္မွာေနသားတက်ွရွိေနသလို ၀င္ေငြလည္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္မွာလိုအင္ဆႏၵမ်ားေနတယ္။ အျခားမတူတဲ့နယ္ပယ္ အလုပ္သစ္ကိုေျပာင္းခ်င္ေနတယ္။ အဲဒီလိုအေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္သလား?
ေျဖ။ အေျခအေနေကာင္းတဲ့အလုပ္က ေနာက္ထပ္အလုပ္ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ ေငြေၾကးအတြက္ေရာ အလုပ္အတြက္ပါ အခက္အခဲ၊စြန္႔စားမႈ႕အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ထိုက္တန္ေသာေျပာင္းလဲမႈ႔ပါပဲ။
အခုလိုအေျပာင္းအလဲက ထိုက္တန္တယ္လို႔ ဘာေၾကာင့္ေျပာႏုိင္တာလဲ?
ေျဖ။ အဆင္မေျပမႈ႕မ်ားကေန ထြက္ေျပးေရွာင္ပုန္းတာထက္စာရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ဆႏၵရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲထုိက္တယ္လို႔ Challenger Gray& Christmas, the outplacement firm မွ အမႈေေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂၽြန္ေအ ကဆိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ပန္းခ်ီျပခန္းဖြင့္ဖို႔ စိတ္ကူးယဥ္ေနခဲ့ သင့္စိတ္ကူး (သို႔မဟုတ္) ဗြီဒီယိုဂိမ္းေတြမွာ ဒီဇုိ္င္နာေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိ္င္တဲ့ သင့္ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ိလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တကယ္ပင္ တရားေရးရာလုပ္ငန္း၊ စာရင္းအင္းအလုပ္မွာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ၿငိးေငြ႔ပင္ပန္းစိတ္ပ်က္ေနရင္ေတာ့ အလုပ္ေျပာင္းျခင္းက မွန္ကန္ေသာအေျဖ၊ထြက္ေပါက္မဟုတ္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူအမ်ားစုက အလုပ္တြင္ မေပ်ာ္ရႊင္ အဆင္မေျပျခင္းကို ၎တို႔လုပ္ေသာ အလုပ္ကုမၸဏီထက္ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းအလုပ္ကိုသာ အျပစ္တင္တတ္ၾကသည္ဟု Mr Challenger ကေျပာပါသည္။ မိမိလုပ္တဲ့အလုပ္မ်ဳိးကိုပဲ အျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲလုပ္ျခင္းက အခက္အခဲ၊စြန္႔စားမႈမ်ား အမ်ားႀကီးသက္သာသြားႏုိင္မည္။
လက္ရွိအလုပ္ကေနမထြက္ပဲ အျခားအလုပ္ေျပာင္းလုပ္လို႔ရတဲ့နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသလား?
ေျဖ။ ရတာေပါ့။ ဟုတ္တယ္။အဲဒီလိုလုပ္လုိ႔ရတယ္။ သင္လုပ္ခ်င္တဲ့ေနာက္ထပ္အလုပ္သစ္ဆုိတာက အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေသးတာမဟုတ္၊ အဆိုးအေကာင္းကို မသိႏုိ္င္ေသးပါ။ လက္ရွိအလုပ္က သင့္အတြက္ဘာမွပူစရာမလိုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းႀကီးေတြလုပ္ခ်င္တယ္၊ အလုပ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနမွာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ဥပမာ hardware ပိုင္းလုပ္ေနသူက softwareပိုင္းကိုေျပာင္းခ်င္တယ္ (သို႔မဟုတ္) ထုတ္ကုန္ပိုင္းလုပ္သူက အေရာင္းအလုပ္ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ကေတာ့ သူတို႔စိတ္၀င္စားတဲ့အလုပ္ကို အခ်ိန္ပိုင္းတာ၀န္ယူႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းတတ္ကၽြမ္းကာ ပညာရပ္မ်ားလည္းေလ့လာႏုိ္င္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ လူတစ္ေယာက္ဟာ စူးစမ္းေလ့လာတတ္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိလာႏုိင္သည္။ ဒါက အျခားအလုပ္ကုမၸဏီကိုခုန္ကူးေျပာင္းရမလား မေျပာင္းဘူးလား ဆိုတာထက္ စဥ္းစားရတာပိုလြယ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ မိမိလုပ္တဲ့အလုပ္မွာပဲ အျခားဌာနကိုေျပာင္းလုပ္ျခင္းက အမွန္တကယ္ပင္ အခက္အခဲမ်ား အမ်ားႀကီး နည္းပါးသက္သာသြားမည္။ Ms Bing က တခါတရံမွာ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္သစ္ကိုေရြ႔သြားတယ္။ ေနာက္စိတ္ေျပာင္းၿပီး အလုပ္ကလက္ခံေသးတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေနရာကို ျပန္ေရာက္ၾကတယ္။
ကုမၸဏီႀကီးေတြမွာ မလုပ္ရင္ ဘယ္လိုအက်ဳိးဆက္ရွိႏုိင္ပါသလဲ?
အလုပ္အားရက္၊နားခ်ိန္မွာသင္စိတ္၀င္စားေသာ ကုမၸဏီကိုိ သင့္ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ႕ကို အခေငြေၾကးမယူပဲ(သို႔မဟုတ္)နည္းနည္းပါးပါးသာ ယူၿပီး အလုပ္ေတာင္းပါ။ ဒါက ရက္သတၱပတ္မ်ားမွ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာေပးရပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ားက အလုပ္ဖိအားေၾကာင့္ ဒါကို စဥ္းစားဖို႔ ေႏွာင္းေႏွးေနမည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ပိုက္ဆံနည္းနည္း ၊ အလကားသက္သက္ ရျခင္းအတြက္ ၀မ္းပန္းတသာျဖစ္မွာပါ။ Julie Jansen (a career coach and consultant based in Stamford Conn )က ဆိုထားသည္။ ဥပမာ သူမရဲ႕ ေဖာက္သည္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးဟာ ပရိေဘာကပစၥည္းမ်ား အလွဆင္ျခင္းအလုပ္ကို စိတ္၀င္စားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို ကုမၸဏီိကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိသင္ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္ အစည္းအေ၀းေတြ၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္ၿပီး သုေတသနလုပ္ပါ။ ေက်ာင္းတုန္းက အတန္းေဖာ္ေတြနဲ႕လည္းအဆက္အသြယ္မျပတ္ေစပါနဲ႕။ အခ်က္အလက္ပါတဲ့ အင္တာဗ်ဳဳးမ်ားလုပ္ဖို႔ကိုလည္းေၾကာက္မေနပါနဲ႔။
ႀကီးက်ယ္ခန္းနားတဲ့အသက္ေမြးေၾကာင္းအလုပ္ကိုလုပ္ခ်င္ရင္ ေငြကိုထည့္ထြက္လို႔မရဘူးေပါ့့ ?
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ စစခ်င္းကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ သင့္အလုပ္ နယ္ပယ္ကေန ထြက္မယ္ ေနာက္ၿပီးကၽြမ္းက်င္အဆင့္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေငြမ်ားမ်ားလိုခ်င္လို႔ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါလို႔ Mr Challenger က ေျပာသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမလုပ္ခင္ သင့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္ႏွင့္ေခၽြတာေရးနည္းလမ္းကို က်င့္သံုး တြက္ခ်က္ရမည္။ အစီအစဥ္မ်ားကို မိသားစုမ်ားနဲ႔တုိင္ပင္ရမည္။ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အလုပ္သစ္နယ္သစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ပညာရပ္မ်ား သင္တန္းလက္မွတ္မ်ားကလည္းပိုအေရးႀကီးပါသည္။
အလုပ္ေျပာင္းလုိက္ၿပီးမွမွားသြားရင္ေရာ?
အလုပ္သစ္ကို ၁၈လေလာက္လုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ အကဲျဖတ္လို႔ရပါၿပီ။ Chuck Wardell (Managing Director for the Northeast region for Kor/Ferry International, the executive search firm) မွ အႀကံဥာဏ္ေပးသည္။ ဒီေနရာမွာ အလုပ္ေဟာင္းကိုျပန္သြားရင္အဆေ္ေျပပါတယ္၊သင့္ လက္စလက္နေတာ့က်န္ေသးတာေၾကာင့္ပါ။ ႏွစ္ခြဲေလာက္ ၃ႏွစ္ေလာက္လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ အတပ္ေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ သင္အမွားလုပ္လိုက္တယ္ အထူးသျဖင့္ အသက္ႀကီးလာတာမ်ုဳိးေပါ့။ သင့္ဘ၀ရဲ႕အေရးပါေသာ ႏွစ္ကာလေတြကို သံုးပစ္လိုက္တာမ်ဳိး ဒါဟာ ေကာင္းေသာအေနအထားမဟုတ္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ႀကိဳတင္၍ သုေတသနျပဳေလ့လာျခင္းက ႀကီးမားေသာအမွားကို ေရွာင္ရွာရန္ နည္းလမ္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ေေနာက္တစ္ခုက လုပ္ငန္းအသစ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ကိုယ့္မွာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကိုလည္း သိနားလည္ထားရမည္။ ဒါကေတာ့ Steven Harrisonရဲ႕ အႀကံေပးခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သူက ပင္လယ္ေလ့လာေရးသမားအလုပ္ကေန 3D games developing ကုမၸဏီကိုေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ အသက္၃၂ ရွိသူ Mr Steven Harrison က သူ ယခင္အလုပ္ ပင္လယ္ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းမွာ သခ်ၤာကိုကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးခ်ေလ့လာႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အလုပ္သစ္အိုင္တီလုပ္ငန္းမွာ နည္းပညာနဲ႔သခ်ၤာနဲ႔လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ကို အခ်ိန္ပိုင္း အရင္ လုပ္ႏုိ္င္ခဲ့တယ္။ အလုပ္ေဟာင္းက ကၽြမ္းက်င္မႈကို အလုပ္သစ္ကိုသယ္သြားႏုိင္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ အလုပ္ေျပာင္းလိုက္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္တယ္။ေပ်ာ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာရင္လည္း လုပ္အံုးမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေျပာင္းလဲမႈမွာရွိေနတဲ့အခက္အခဲေတြကို သင္ လႊမ္းမိုးအႏုိ္င္ယူႏို္င္သေရြ႕ အလုပ္မွာ ေပၚလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ သင္ရယူႏုိ္င္ပါတယ္တဲ့.( Ref:nytimes.com)

No comments: