Friday, March 10, 2017

မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လို႔ရမယ့္ ေဆးခန္းမ်ား


ခ်စ္တို႔ေရ …..ပ်ဳိရြယ္သူ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက ေအာက္ပါ ေနေဆးခန္းေတြမွာ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီဆိုတာ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစေနာ္...

1. ေဒါက္တာ နီနီေက်ာ္- ႏွင္းဆီေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၁၇၁)၊ ငုဝါလမ္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္-0973030265

2. ေဒါက္တာ ဇင္မာလတ္- သရဖူေဆးခန္း၊ တိုက္ (၇)၊ အခန္း (၀၀၁)၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္ အိမ္ရာ၊ ဗိုလ္ခ်ိဳ ၁ လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 095097330, 09971293498

3. ေဒါက္တာ ခင္ခင္မာ- စြမ္းေဆးခန္း၊ တုိက္ (၁၄) ဘီ၊ မဟာၿမိဳင္အိမ္ရာ၊ (၄၁) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 973218505

4. ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္- ျမင့္မိုရ္ေဆးခန္း၊ အခန္း (၀၀၂)၊ တုိက္-(၁၈)၊ ၉/ေအ လမ္း၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 9773539677

5. ေဒါက္တာ ႏြယ္ႏြယ္ျမင့္- အာေရာဂ်ံေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၁၂-၁၃) ယမံုနာလမ္း၊ ပုသိမ္ေျမရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

6. ေဒါက္တာ မ်ိဳးျမင့္ေအာင္- အမွတ္ (၂၇)၊ ေက်ာက္တံတားလမ္း၊ ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ ဒါးပိန္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

7. ေဒါက္တာ မ်ဳိးသင္- သီတဂူေဆးခန္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္၊ ဒါးပိန္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 09420265964, 09795465758

8. ေဒါက္တာ ေအးေအးမူ- ခိုင္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၁၅၉)၊ သုမိတာ (၅) လမ္း၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 973018050

9. ေဒါက္တာ ဟုတ္ရွိန္- တင္စႏၵာေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၉၆)၊ ေခမာသီလမ္း၊ (ဆ) ရပ္ကြက္၊ မင္းရန္ေအာင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

10. ေဒါက္တာ မ်ဳိးထြန္း- မိုးေဆးခန္း၊ အမွတ္ (ဇ/၃၆၁)၊ သုဓမၼာလမ္း၊ အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္-9420061060

11. ေဒါက္တာတိုးတိုးဝင္း- နီလာဝင္းမိသားစုေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၃၂၆)၊ သုဓမၼာလမ္း၊ (င)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 9448039723

12. ေဒါက္တာ ၾကည္ၾကည္စန္း- ေဇယ်ာေက်ာ္ ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၁၀၆-ေအ)၊ ၅/၅ ရပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 9792870, 09792870566

13. ေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ဦး- ေဇယ်ာေက်ာ္ ေဆးခန္း၊ ထန္းေျခာက္ပင္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 610448,095187714

14. ေဒါက္တာ ရီဇင္ဦး- သဇင္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၂၆၆၈) ဝါးတစ္ရာလမ္း၊ ဒ/၁၇၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 635832, 615518, 0973091753

15. ေဒါက္တာ စန္းျမတ္သြယ္- မိုးေသာက္ေရာင္ျခည္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၉၈၄)၊ ရသဝတီလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 9250504278

16. ေဒါက္တာခင္ေရႊ- အမွတ္ (၄၀)၊ သမိုင္းဘူတာရံု၊ (၁၄) လမ္း၊ မရမ္းကုန္း (၁) ရပ္ကြက္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္-095177434

17. ေဒါက္တာတင္လႈိင္- သုခလႈိင္ေဆးခန္း၊ အမွတ္- (၁၇-က)၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

18. ေဒါက္တာ ႏြယ္ႏြယ္လႈိင္- လိႈင္သစၥာေဆးခန္း၊ အခန္း (၆) တုိက္ (၁၀) ေရႊဂံုရိပ္မြန္အိမ္ရာ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

19. ေဒါက္တာ စံညြန္႔- သံုးရာသီေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၉၀)၊ ေရတာရွည္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။

20. ေဒါက္တာ ဝင့္မာေက်ာ္- မာလာႏြယ္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၇၅၉) မာလာႏြယ္လမ္း၊ ေမတၱာညြန္႔၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 95102256

21. ေဒါက္တာသိန္းလြင္၊ ေက်ာ္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၆)၊ ပုသိမ္ၫြန္႔ (၂)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၀၀၄၈၉၅၅၊ ေဆးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္- မနက္ (၈) နာရီမွ (၁၁) နာရီ၊ ညေန (၄) နာရီမွ (၉) နာရီ။

22. ေဒါက္တာ ေအးလြင္ေအာင္၊ ေအာင္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၅၄) သူရသတၱိလမ္း၊ မရမ္းကုန္း (၈) မိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉ ၂၆၄၁၆၁၄၂၅၊ ေဆးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္- ညေန (၄) နာရီမွ (၉) နာရီ

23. ေဒါက္တာ ေအးေက်ာ္၊ ေဇာ္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၃၁- F2 ) မဟာၿမိဳင္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉ ၅၅၀၉၉၀၀၊ ေဆးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္- ညေန (၃) နာရီမွ (၆) နာရီ

24. ေဒါက္တာ တင္တင္ေဝ၊ ေဝေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၂၃) ဝါးခယ္မလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၁- ၅၃၄၄၇၆ ေဆးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္- ညေန (၅) နာရီခဲြမွ (၉) နာရီ

25. ေဒါက္တာ ထားထား၊ ျမနႏၵာေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၉၈၇) ဧရာဝတီလမ္း၊ (၁၁) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံု (အေရွ႕)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉ ၂၀၁၇၉၆၁

26. ေဒါက္တာ ဝါဝါခင္၊ ရတနာခင္ ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၂၈၅) မင္းနႏၵာလမ္း၊ Capital အနီး၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉၄၂၁၀၈၅၂၁၁

27. ေဒါက္တာ ခင္မိမိ၊ ခိုင္သစၥာေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၄၀၈) ေဇယ်ာေခမာလမ္း ၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉၂၅၀၀၃၀၁၆၇

28. ေဒါက္တာ ရီရီျမင့္၊ ေအးျမသာေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၃-ေအ) အင္းစိန္လမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉၇၈၀၀၂၈၁၇၈

29. ေဒါက္တာ သီရိလြင္၊ သီရိလြင္ေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၄၅၇-ေအ) ျမနႏၵာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉၃၁၁၄၄၇၈၂

30. ေဒါက္တာ သီရိဆုမြန္၊ ဆု ေဆးခန္း အမွတ္ (ဋ-၅၅၉) ကရုဏာ (၃) လမ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉၉၇၅၃၇၅၈၈၄

31. ေဒါက္တာ ဥမၼာခိုင္၊ စံ ေဆးခန္း၊အမွတ္ ၁၂၊ ကြမ္းျခံ ၄ လမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း- ၀၉၅၁၆၃၃၅၉

32. ေဒါက္တာ ျမသဲဟန္၊ ဟန္ေမတၱာေဆးခန္း၊ အမွတ္ (၇၃၁-က) ဘားအံလမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (စေနမ ကားမွတ္တိုင္) ဖုန္း- ၀၉၇၇၀၆၅၀၇၉၈

33. ေဒါက္တာ တြန္က်င္ထန္- ဝယ္စေလ ေဆးရံု၊ ျပင္ခံုႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 073-21283

34. ေဒါက္တာ တင္ထြန္း- ဝယ္စေလ ေဆးရံု၊ တာဟန္းရပ္ကြက္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 933660455

35. ေဒါက္တာ ဘန္ရမ္- စီဘီေအ ေဆးခန္း၊ ထက္ဦးသီတာ (၉)၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း။ ဖုန္းနံပါတ္- 9257204790

No comments: