Saturday, December 19, 2015

People of 2015 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အေရးၾကီးေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေျခခံအက်ဆံုး အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားအျပားက ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ အေရးပါေသာႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားၿပီး လူအမ်ား စိတ္ဝင္တစားျဖစ္ၾကသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ဧရာဝတီသတင္းအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ရပ္က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုရင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ ျပည္သူ က ေထာက္ခံတင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အေရး အပါဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အစိုးရကို ေခါင္းေဆာင္ မယ့္ သမၼတရာထူးျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတာေၾကာင့္ “သမၼတအထက္” မွာ သူ ရွိေနမယ္လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ အကူးအေျပာင္းကာလ တည္ၿငိမ္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ ထြက္ရေတာ့မယ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အမ်ားမေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ ေျမး ေနေရႊေသြးေအာင္ကို အရင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆံုမႈမွာ ဦးသန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနာဂတ္ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အားလံုးလက္ခံဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္တယ္လို႔ဆိုတာ ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေရး ဥပေဒေၾကာင္းအရ လမ္းပြင့္သြားႏိုင္မလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ပိုတိုးလာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာရင္ ပထမဆံုးလုပ္မယ့္ အလုပ္ေတြထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေရရွည္တည္ၿမဲမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးပါ။ ဒီအေရးမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕၊ က်န္ လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆက္လုပ္မယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုးကန္႔၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔  တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က တစံုတရာ မွတ္ခ်က္မေပးခဲ့လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသား ၈ ဖြဲ႕နဲ႔ အစိုးရအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕နဲ႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတာက တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရးလို႔ မဆိုႏိုင္ဘူးလို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သေဘာ ထားေပးပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေက်ာင္းသားသပိတ္နဲ႔ ကင္းကင္း ေနတဲ့အတြက္ အေဝဖန္ခံရမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္မယ့္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကေန ေရြးေကာက္ခံပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားသူေတြ ပါဝင္တာမို႔ ေအာက္ေျခလူထုနဲ႔ ပိုၿပီးနီးစပ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ


၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတနဲ႔ အလားတူ အာဏာရွိတာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ ေပၚထြက္လာတဲ့ အစိုးရသစ္နဲ႔ ဘယ္လိုအလုပ္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတဲ့တာဝန္ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ပခံုးေပၚ က်လို႔လာပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ပါတီကို မဲထည့္ၾကဖို႔ ေဆာ္ဩခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလက္ခံၿပီး အစိုးရသစ္နဲ႔ အလုပ္တြဲလုပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ နယ္စပ္အေရးမွာေတာ့ ကိုးကန္႔မွာ စစ္ျပန္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး တင္းမာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ စက္တင္ ဘာလထဲ အစၥေရးႏိုင္ငံ ေလနဲ႔ ေရတပ္ စစ္စခန္းေတြနဲ႔ စစ္လက္နက္စက္႐ံုေတြကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အစၥေရး ထုတ္ ကမ္းေျခေစာင့္စပိဒ္ဘုတ္ေတြဝယ္ဖို႔ ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။ အစိုးရသစ္ နဲ႔ အဆင္ေျပရင္ သက္ျပည့္အၿငိမ္းစား မသြားခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ပင္တဂြန္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေရွ႕ႏွစ္မွာ အသက္ ၆၀ ျပည့္မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အနား ယူ မယူကလည္း အမ်ားစိတ္ဝင္ စားတဲ့အေၾကာင္းတရပ္ပါ။ သူ႔ေရွ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သက္တမ္းတိုးတဲ့ အစဥ္အလာကလည္း ရွိထားဖူးပါတယ္။ လက္ရွိ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက အနာဂတ္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္ခံဖို႔ တိုက္ တြန္းခ်က္အေပၚ တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘာမွသေဘာထားအျမင္ မေျပာပါဘူး။ သူနဲ႔ မနီးစပ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ၾကားဝင္မႈကို သေဘာမေတြ႕ေသာ္လည္း သူ႔ဆရာေဟာင္းရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵကို မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ ဥေပကၡာျပဳမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။
ဦးဆက္ေအာင္


စစ္ဘက္အသိုင္းအဝိုင္းက ရွားရွားပါးပါးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေခတ္ပညာတတ္ ေတြထဲမွာ ဗဟိုဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္ ေခၚ ဝင္စတန္ ဆက္ ေအာင္ကို စီးပြားေရးပညာရွင္ အသိုင္း အဝိုင္းက အမွတ္ေပး ၾကတယ္။ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရပ္ ကြ်မ္းက်င္တာ ေၾကာင့္ အရပ္ဘက္တပိုင္း စစ္သား တပိုင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ေငြေၾကးနဲ႔ ဘဏ္စနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေရးပါသူ ျဖစ္လာ တယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး လဲလွယ္ခြင့္နဲ႔ ဘဏ္ေတြအေပၚ တင္းက်ပ္ထား တာေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ ဗဟို ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေရွး႐ိုးစြဲေတြကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘဲ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး သိပ္ခရီးမတြင္ဘူးလို႔ ေဝဖန္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အစိုးရလိုေငြကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေပး ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားအရန္ေငြေတြကို သြင္းကုန္အတြက္ ပုဂၢလိကေတြ လိုရင္ ေရာင္းေပးေနတာကို ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကပါ တယ္။ သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈဂယက္ေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြဆီက အပ္ႏွံေငြေတြ ျပန္ထုတ္ယူ ၾကမႈကို ျပန္ၿငိမ္ ေအာင္ အာမခံကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့မႈကေတာ့ ဦးဆက္ေအာင္ အတြက္ အမွတ္ရစရာျဖစ္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို စီးပြားေရး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေနတဲ့ Myanmar Development Resource Institute ရဲ႕ တည္ေထာင္သူ တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးဆက္ေအာင္ရဲ႕ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕ အစိုးရသစ္ကလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားမယ္ဆိုလည္း အက်ိဳးနည္းစရာမရွိပါ။

ဦးတင္ေအး (ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒)


ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲကို အဆံုးအျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးရဲ႕အာ႐ံု စူးစိုက္ခံရၿပီး ေဝဖန္မႈ၊ ခ်ီးက်ဴးမႈေတြကို အဆင့္ဆင့္ရရွိခဲ့သူကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပးခဲ့လိမ့္မယ္လို႔ အမ်ားစုက မယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူ႔အေပၚ ဒီလိုမယံုၾကည္မႈေတြကို မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာေတြကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ မဲစာရင္း အႀကိမ္ႀကိမ္လြဲမွားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးေရးမ်ား မထိ ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကာလမွာ ဦးတင္ေအး ဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ထိုးႏွက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ မဲရလဒ္ အလွည့္ အေျပာင္းဟာ သူဦးေဆာင္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ သမာ သမတ္က်မႈအေပၚ မူတည္တာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္း အတာအထိ ႀကီးမားတဲ့ဖိအားေတြကို ဦးတင္ေအးတို႔အဖြဲ႕ ခံခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ မဲေရတြက္မႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြ ေၾကာင့္ ခ်ီးက်ဴးခံရမႈမ်ားနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဥကၠ႒ရာထူးကို အဆံုးသတ္ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္း


ႏိုင္ငံေရးမွာ အေကာင္းဆံုး အ႐ံႈးသမားက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ရင္းႏွီးသူ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အျမင္ေစာင္းတာခံရသူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံ မွာ ပါတီတြင္း အာဏာအသိမ္းခံခဲ့ ရပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးေဌးဦးတို႔က ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အစိုးရဝန္ႀကီးေတြကို ရာထူးမွ အနားေပး၊ တပ္မေတာ္မွာ အၿငိမ္းစားယူေတာ့မယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အနား ေပးၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္မွာ ျပန္လည္ထည့္ သြင္းကာ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေနာက္လိုက္ေတြ ကို ရွင္းထုတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာမဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ ႐ံႈးပါတယ္။ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဦးေရႊမန္းလည္း ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဦးေရႊမန္းဟာ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ သူ႔အ႐ံႈးကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သစ္ေပၚေပါက္ေရး ေတြ႕ဆံုသေဘာ တူ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ပိုၿပီးအံ့အားသင့္စရာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုေရး သံတမန္အျဖစ္ တိတ္တဆိတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းပါ။ ဦးသန္းေရႊေျမး ေနေရႊေသြးေအာင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ လာလည္ေစၿပီး ဦးသန္းေရႊအိမ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေရႊမန္းသြားခဲ့ၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အားလံုးလက္ခံရမယ္ဆိုတဲ့ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားကို သယ္ ေဆာင္ယူခဲ့ပါတယ္။ သမၼတလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုခဲ့တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕က႐ုဏာေပၚ မူတည္ ေနၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ျပန္ဦးေဆာင္လာႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကလည္း ဦးေရႊမန္းကို ေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။

အရွင္ ဥာဏိႆရ


ဗုဒၶစာေပ သင္ၾကားေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဩဇာႀကီးမားတဲ့ ဆရာေတာ္တပါး ျဖစ္တဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ ဥာဏိႆရဟာ မဘသ (အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႕) လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ သီတဂူဆရာ ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕ အႀကံဳလည္းမ်ားၿပီး အျမင္က်ယ္တာမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲလို ႏိုင္ငံေရးအလႈပ္ အယမ္းမ်ားတဲ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အျငင္းပြား ဖြယ္ ေဝဖန္ခံ ေနရတဲ့ မဘသ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဘယ္လိုသေဘာ ထားသလဲ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကပါတယ္။
သုဝဏၰ အားကစားကြင္းမွာ မဘသက ဦးစီး က်င္းပၿပီး သံဃာေထာင္ခ်ီ ျြကေရာက္တဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေအာင္ပြဲ ကို အင္းစိန္ရြာမ ဆရာေတာ္ ဖိတ္ ၾကားခ်က္အရ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါ တယ္။ မဘသကို ႏိုင္ငံေရး မွာ ဝင္မပါဖို႔ဟန္႔ခဲ့ေပမယ့္ အီရန္ႏိုင္ငံက ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အားက်အတုယူဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့လို႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရးဩဇာ ကင္းလြတ္ေစခ်င္သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္ေဆြးေႏြးစရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ ေဝဖန္ခံေနရတဲ့ မဘသရဲ႕ လႈပ္ရွား မႈ အားေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းဟာ သီတဂူဆရာ ေတာ္တို႔လို ဩဇာအာဏာႀကီးမားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ၊ မေထာက္ခံမႈလည္း ပါဝင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ သီတဂူဆရာေတာ္ဟာ မီဒီယာမ်ားနဲ႔ လူ႔ အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းကို အထူးခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဠဳေက်ာ္

ႏိုင္ငံအတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ရာေနရာတိုင္း မွာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆံုးက ေရာက္ ေရာက္ေန တတ္တဲ့ ေဝဠဳေက်ာ္ဟာ ပရဟိတမင္းသားအျဖစ္ ျပည္သူ လူထုရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံထား ရပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ေဝဠဳေက်ာ္ဟာ ေဝဠဳေက်ာ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္ကာ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသ တိုက္ပြဲမ်ား အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြကို သြား ေရာက္ခဲ့တာ၊ ဇြန္လအတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေရႀကီးမႈေတြ မွာလည္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြက သူ႔ကို ပိုထင္ရွားေစခဲ့ပါတယ္။ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၊ နာေရး ကူညီမႈ စတဲ့ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ အၿမဲတမ္း ေရွ႕က ပါဝင္ေနခဲ့သလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ေတြ႕ရတတ္ ေပမယ့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေရာေႏွာ ပါဝင္ျခင္း မေတြ႕ရတာက သူ႔ရဲ႕ပရဟိတ သက္သက္ စိတ္ရင္းကို ပိုမိုပီျပင္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း)
႐ုပ္ရွင္မင္းသား ေက်ာ္သူရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တည္ေထာင္ ခဲ့တာ လာမယ့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴ ေငြနဲ႔သာ ရပ္တည္ေနရတဲ့ နာေရးကူညီမႈ အသင္းရဲ႕ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လို႔ေနပါၿပီ။ အာရွတိုက္ရဲ႕ ႏိုဘယ္ဆု အျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚၾကတဲ့ ေရမြန္မက္ ေဆးေဆးဆု Ramon Magsaysay Award  ကို အခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ၅ ဦး ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တဲ့ အထဲမွာ ဦးေက်ာ္သူလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ၇ ႏွစ္ၾကာ ရပ္နားထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္စ ပိုင္းေလာက္မွာ ႐ုပ္ရွင္ျပန္လည္႐ိုက္ကူးပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ မင္းသိခၤ ေရးသားခဲ့တဲ့ ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဝတၳဳမွာ သုဘရာဇာအလုပ္လုပ္တဲ့ ပေရာ္ဖက္ ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားေနရာကေန ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္တယ္။ အဲဒီ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအျပင္ ဂ်ပန္ေခတ္က ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝပံုရိပ္ကို ပံုေဖာ္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ “ငဘ” ဇာတ္ကားနဲ႔ “ဝိညာဥ္စိမ္း” ဇာတ္ကားေတြမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္


ေဘာလံုးေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ သေဘာက်သူ မ်ားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ မက္စ္ ျမန္မာ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ဟာ ဒီႏွစ္ထဲ အာဆီယံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းရပါတယ္။ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ (U-၂၀) ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာ လူငယ္ေဘာလံုးအသင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ ရဖို႔အတြက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ အပင္ပန္းခံခဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ရာထူးကို ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အာဆီယံအေကာင္းဆံုး ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆုကို ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ရရွိခဲ့ပါ တယ္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ ခ႐ိုနီလို႔ သတ္မွတ္ခံရတဲ့သူေတြထဲမွာ NLD  ကို ေျဗာင္ေထာက္ခံပါတယ္။ ေရေဘးကယ္ဆယ္ ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ပါဝင္ကူညီခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေတြအျပင္ ရန္ကင္းကေလး ေဆး႐ံုမွ ႏွလံုးခြဲစိတ္ကုသမယ့္ ကေလးငယ္ေတြ၊ တျခားကုသမႈေတြအတြက္ ေဆးကုသ စရိတ္ေတြ ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ ခ႐ိုနီသူေဌးေတြ အနက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္လိုသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ဧၿပီလမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိတဲ့ Novotel Hotel  ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူ

ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူဟာ “ေပါင္းကူး” အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းကူးအဖြဲ႕ဟာ ျပည္တြင္း အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးတာေတြကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ ေဒါက္တာေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္တဲ့ ေပါင္းကူးအဖြဲ႕ ဟာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေပၚထြက္လာဖို႔၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရၾကား အျမန္ ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔၊ လယ္ေျမသိမ္း ေတာင္သူ ေတြရဲ႕ဘဝ အမွန္အတိုင္းျဖစ္ဖို႔၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔ စတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တစိုက္မတ္ မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
ဒီႏွစ္ထဲမွာဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလက က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ NNER  နဲ႔ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သူဟာ Morderator   အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တာကအစ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပးေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတို႔ အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးတဲ့အထိ တက္ျြကစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခ်စ္ခိုင္


ျမန္မာ့ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးသမားေတြဟာ ဘယ္အဆက္အသြယ္နဲ႔ ဘယ္ခလုတ္ကို ဘယ္လိုႏွိပ္ရမလဲဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ စီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ားထဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕ကို လူလံုးမျပဘဲ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ကို အေကာင္းဘက္ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေရႊ႕ေနသူက ဧဒင္ ဦးခ်စ္ခိုင္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသန္းေရႊ တို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေနာက္ကြယ္က ဝိုင္းဝန္းစီစဥ္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္နဲ႔ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈမျပတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးသိန္းစိန္တို႔နဲ႔လည္း ရင္းႏွီးပါတယ္။ ဧဒင္အုပ္စုကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမွာ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္က ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ဧဒင္လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေလးကို ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) နဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့လို႔ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ခဏဝင္ခဲ့ရ ပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္က ျပန္ထြက္လာၿပီး စီးပြားေရးကို ေဇာက္ခ် လုပ္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္း စီးပြားေရးသမားတဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးကို အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ ၾကည့္ ေလ့လာေနခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ပြင့္လင္းလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလမွာ NLD ကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ လည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္


ပရဟိတလုပ္ငန္းလို႔ ဆိုတာနဲ႔ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ကို ပထမဆံုး ေျပးျမင္တတ္ၾကတယ္။ ဆည္းဆာရိပ္ ဂီလာန ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သုခရိပ္ၿမံဳ HIV ပိုး ကူးစက္ခံ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေဂဟာ၊ “ေအာင္” ေဖာင္ေဒးရွင္း လူမႈဝန္းက်င္ ႏွင့္ ပရဟိတသင္တန္းေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူပါ။ နာေရးကူညီမႈအသင္း၊ ေအာင္ေျမ ပညာဒါနေက်ာင္း၊ အနာႀကီးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရာဂါသည္ မိသားစုမ်ားဘဝ ရွင္သန္ ရပ္တည္ ေရး၊ စိတ္ေရာဂါ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး၏ စိတ္ကုထံုးသစ္ရွာေဖြေရး စတဲ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္ကလည္း စာေရးဆရာမတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္က “သဏၭာန္မဲ့ထုထည္” ဝတၳဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ရရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာေတြ႕ရွိရတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေတြကို စာေပနဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားေနသလို စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားမွ တဆင့္ ပရဟိတစိတ္ ထြန္းကား ေရး၊ စာရိတၲေကာင္းမြန္ေရး၊ ဘဝကို တန္ဖိုးရွိစြာအသံုးခ်ေရး တိုက္တြန္းေဟာေျပာေနပါတယ္။

လက္တေလာမွာေတာ့ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က စာေပ၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးက အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ အသက္ႀကီးလာတဲ့ေနာက္ ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္မွာ ခိုကိုးရာမဲ့ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အႏုပညာလုပ္ရပ္ ေတြကို သတိတရရွိေစဖို႔ျဖစ္ေစ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ “အႏုပညာ ဆည္းဆာ” ဘိုးဘြားရိပ္သာတခုကိုလည္း အျခားေသာ အႏုပညာ ရွင္ေတြနဲ႔အတူ တည္ေထာင္ေနပါတယ္။

MVoter 2015 Application


ပြင့္လင္းလာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးနဲ႔အတူ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေခတ္မွာ အိုင္တီသမား လူငယ္ေတြ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚထြက္လာေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလေတြမွာ ေရြး ေကာက္ခံ အေထာက္အကူျပဳ MVoter Appli-cation က ေျပာစမွတ္ျပဳစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
MVoter Appli-cation ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သား ၅ ေယာက္ရဲ႕ Pop Stack  လူငယ္အဖြဲ႕က တီထြင္ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္မင္းစိုး၊ ၿဖိဳးမင္းသူ၊ ေအာင္ေက်ာ္ပိုင္၊ ရဲမင္းထြဋ္နဲ႔ ေကာင္းျမတ္လြင္တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အိုင္တီသမားမ်ား ဆံုရပ္ “ဖန္တီးရာ” မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “မဲေပးစို႔”  Hack Challenge  နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆု ရခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ လူငယ္ နည္းပညာသမား ၁၀ဝ ခန္႔ဟာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚက အခ်က္အလက္ ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ ဖုန္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြန္ပ်ဴတာကေနပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြယ္ကူဆံုး ၾကည့္႐ႈႏိုင္တဲ့ Application  ေတြကို တီထြင္ဖန္တီးေပးၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

MVoter 2015 Application  ဟာ အခမဲ့ Application  တခုျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (http://www.uec-myanmar.org)  က အခ်က္အလက္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲစာရင္း ဘယ္လို စစ္ရမယ္၊ ကိုယ္သိခ်င္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြအျပင္ ပယ္မဲမျဖစ္ ေအာင္ ဘယ္လိုမဲေပးရမယ္ စတဲ့ မဲအသိပညာေပး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြ အတြက္ ေတာ္ေတာ္အသံုးဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ေတြအေၾကာင္း သတင္းေရး သားၾကတဲ့ သတင္းသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒီ MVoter 2015 Application  ကို အသံုးျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေလာင္းေတြအေၾကာင္း ရွာေဖြ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒါက္တာ သိန္းလြင္


ေဒါက္တာသိန္းလြင္ဟာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ မ်ား တန္းတူပညာသင္ခြင့္ ရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္ မ်ား ဘာသာစကားသင္ၾကားခြင့္၊ ပညာ ေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမႇင့္ေရး စတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တို႔ကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ NLD ပါတီရဲ႕ ပညာေရးက႑ တာဝန္ခံျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပါတီ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္နဲ႔ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ပါတီကေန ထုတ္ပယ္ခံရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေပါင္း စည္းထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာကြန္ရက္ NNER မွာ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပေနပါတယ္။  ေဒါက္တာသိန္းလြင္ဟာ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တိုက္တြန္းမႈနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပိုမိုအားစိုက္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သလို အစိုးရပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာတာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္
ငါးပြက္ရာငါးစာခ်တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြထဲမွာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ မပါဘူး။ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး အမ်ားစုလို ဘဏ္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ဟိုတယ္၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းစံုမလုပ္ဘဲ လက္လီအေရာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ City Mart Holdings ကိုသာ တစိုက္ မတ္မတ္ ႀကီးထြားေအာင္လုပ္ခဲ့သူပါ။ အခုဆို အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ City Mart Holdings ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ဟာ City Mart စူပါမားကက္ ၂၂ ခု၊ Ocean   စူပါေဈးဝယ္စင္တာ ၇ ခုနဲ႔ City Express  လူသံုးကုန္ ပစၥည္းဆိုင္ ၅၂ ဆိုင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ခြဲေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္ကို ဦးစီးေနပါတယ္။ အလုပ္သမား ၅၅၀ဝ ကို စီမံခန္႔ခြဲေနရၿပီး ၅ ႏွစ္အတြင္း အေရာင္း တိုးတက္မႈပမာဏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း အေရာင္းပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ဝ နီးပါး အထိေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တာမို႔ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး Forbes  မဂၢဇင္းက ၎တို႔ ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ျပေပးေနက် အာရွက ဩဇာအရွိဆံုး အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းရွင္ ၅၀ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ “က်မတို႔ ေငြသံုးတဲ့ေနရာမွာ သတိထားရပါမယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကိုယ္နဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာအသစ္ေတြရဲ႕ ဆြဲေဆာင္တာကိုလည္း အလြယ္တကူခံရႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းက တျခားလုပ္ငန္းနဲ႔ ေပါင္းလိုက္လို႔ အက်ိဳးမျဖစ္ရင္ အဲဒါကိုမလုပ္သင့္ပါဘူး။ အက်ိဳး အျမတ္တခုတည္းကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ စီပြားေရးတခုထဲကို မဝင္သင့္ပါဘူး။ ေရရွည္ကိုလည္း ၾကည့္ရပါ မယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္တာပဲ အဖတ္တင္ပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္က အႀကံျပဳပါတယ္။

ဦးခင္လိႈင္


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္လိႈင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္မလာ ခင္အထိ မီဒီယာတခ်ိဳ႕ကလြဲရင္ ဘယ္သူက မွ သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။YCDC  ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အေျပာအဆို ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ရရွိခဲ့သူပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲမွာ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ အေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ အရပ္သားတခ်ိဳ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေကာ္မတီဝင္ ၇ အျဖစ္ ဦးခင္လိႈင္ ပါဝင္ လာၿပီး “စည္ပင္နဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ ဦးခင္လိႈင္ကို သတိရပါ” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အလုပ္စလုပ္ပါတယ္။
သူရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္လွ်င္ ေအရွားေဝါလ္က သိမ္းယူထားသည့္ စည္ပင္ပိုင္ ပန္းၿခံကို အမ်ား ျပည္သူလက္ထဲသို႔ ျပန္ထည့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ဘုရားအနီး အမ်ားပိုင္အပန္းေျဖ ေနရာဧရိယာ ေျမေနရာ ကို ေဈးႏႈန္းသက္သာစြာ ငွားရမ္းထားသည့္ကိစၥ အမ်ားသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ စည္ပင္ ေရပုပ္စုပ္ဌာနကို ပုဂၢလိက လက္သို႔ မေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ၎ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၊ စာပို႔႐ံုျဖင့္ အဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ရွိတဲ့ ဦးခင္လိႈင္ဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကလည္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ကေန တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ မႏိုင္ခဲ့သလို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကေန ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ မႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
ေဇာတိက သကၤန္းတိုက္ ပိုင္ရွင္လည္းျဖစ္သူ ဦးခင္လိႈင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာေတာ့ နာမည္ ေကာင္း မထြက္ခဲ့ပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၁၀ တန္းေအာင္လက္မွတ္၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြကို အလုပ္ထြက္ ရင္ ျပန္မေပးဘဲ သိမ္းထားလို႔ မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသူပါ။ သူပိုင္တဲ့ ေဇာတိကအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလီမိတက္ေအာက္မွာ ေဇာတိက သကၤန္းတိုက္၊ Myanmar Big Shop Super Mart ၊Tab Book Store ၊ T bit Solution  စတဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။

ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ မိုးေလ ဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ပါဝင္ ေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုဟာ အစိုးရ မိုး/ဇလ က ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထက္ ေန႔ေန႔ညည အခါမေရြး အေရးႀကီးရင္ႀကီးသလို ေျမပံုေတြ၊ ဇယားေတြနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပေနတဲ့ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာကိုပဲ ဝိုင္းဝန္းအာ႐ံု စိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြသာမက မီဒီယာမ်ားကပါ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ မိုးေလသဝနဲ႔ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း၊ ကိုးကားျခင္း မ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။  ဒီႏွစ္ထဲမွာ  ေမာင္ထြန္းလြင္  (မိုးေလဝသ)  ကေလာင္အမည္နဲ႔ “က်ေနာ္ႏွင့္ နာဂစ္ – ပန္းနဲ႔ေပါက္တာလည္း နာခ်င္တယ္” စာအုပ္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ပါ တယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း မႀကံဳစဖူး ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြထဲမွာ လူသိမ်ားတဲ့ ပညာရွင္တဦးကေတာ့ သစ္ေတာ ပညာရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမၿပိဳမႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ သစ္ေတာမ်ားကို အလြန္အကြ်ံ ခုတ္ယူမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔ရဲ႕ ေလ့လာရွာေဖြခ်က္ေတြ၊ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို ဇယားေတြ၊ ၿဂိဳဟ္တု ေျမပံုေတြနဲ႔တကြ သူ႔ရဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ အဆက္မျပတ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အၿငိမ္းစား သစ္ေတာပညာရွင္တဦး ျဖစ္တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းရဲ႕ ေလ့လာတင္ျပခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အရာထင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေမာင္ေမာင္သန္းရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီး သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးမႈ ေတြ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ကေလာင္အမည္ “ေမာင္ကို” ျဖင့္ စာမ်ား လည္း ေရးသားေနၿပီး သစ္ေတာေရးရာ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားေပးေနပါတယ္။

လွျမတ္ထြန္း


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ LGBT အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ၊ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြကို လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ မ်ားမ်ား ျပားျပား ခ်ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔အတူ လူထုေရွ႕ကို ထြက္လာၾကသူေတြထဲမွာ LGBT အခြင့္အေရး တက္ျြကလႈပ္ရွားသူ တဦးျဖစ္ တဲ့ လွျမတ္ထြန္းလည္း အပါ အဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။
လွျမတ္ထြန္းဟာ Colors Rainbow LGBT rights organiza-tion ရဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး LGBT  အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ပံုစံေတြကို ထင္ဟပ္ျပသတဲ့ &Proud LGBT  ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၊ &Proud LGBT ဓာတ္ပံုျပပြဲ စတာေတြကို တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေတာ့ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။LGBT  ခ်စ္သူေတြ အေပၚ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ လြဲမွားေနတဲ့ အယူအဆေတြကို အနည္းနဲ႔အမ်ား ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရးေန႔၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔၊ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ စတဲ့အထိမ္းအမွတ္ေန႔ေတြလို မ်ိဳးမွာလည္း LGBT  ခ်စ္သူ ေတြအတြက္ ပြဲလမ္းသဘင္လိုမ်ိဳးေတြ က်င္းပၿပီး လူထုအသိပညာေပး လုပ္ငန္း ေတြကို အစျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့လည္း အေျခခံပညာ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းေတြမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ပါလာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းကလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကုလသမဂၢကို တင္ျပရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ UPR အစီရင္ခံစာမွာ LGBT  အေရးကိစၥကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခင္ႏွင္းၾကည္သာ


တကိုယ္ေတာ္ ပရဟိတသမားမ်ား ကြန္ရက္ တည္ေထာင္ သူ မခင္ႏွင္းၾကည္သာဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အေရး၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူ မ်ား အေရးကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ကူညီခဲ့တဲ့ လူငယ္ပရဟိတ သမားတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရစတင္လႊမ္းမိုး တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်းရြာေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမႈ ေတြ ျပဳလုပ္သလို ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕ ေရေဘး သင့္ ေဒသမ်ားသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား၊ ေဆးႏွင့္ စားစရာမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ သာယာဝတီၿမိဳ႕မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း စတာေတြကို ေဆာက္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၄ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အထူးဆုကို ရရွိခဲ့တဲ့ မခင္ႏွင္းၾကည္သာဟာ မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ၿမိဳင္ အေနာက္ ဘက္ရွိ ေတာင္တန္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီေဒသမွာ ရွိတဲ့ ေက်းရြာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အပါအဝင္ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းပညာသင္ၾကား ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္း


အရင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းဟာ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သူပါ။ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံလံုးမွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံ တည္းသာ မရွိေသးတဲ့ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကိုဖြင့္ဖို႔ မလြယ္ဘူးလို႔ေျပာေနသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တဲ့ၾကားကေန မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက်ိဳ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၊ ဂ်ပန္Daiwa  ကုမၸဏီတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး နည္ပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီး ဖက္စပ္စနစ္နဲ႔ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။ စေတာ့ရွယ္ယာ ဝယ္ယူလိုသူေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်မယ့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြၾကား အေရာင္း အဝယ္ လုပ္ေပးၾကမယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီေတြကိုလည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ လိုင္စင္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီလ ၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ဖြင့္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေရႊ၊ ကား၊ ေဒၚလာ၊ အိမ္ၿခံေျမ စတာ ေတြပဲ ရွိရာကေန အခုဆိုရင္ စေတာ့ ရွယ္ယာေတြမွာ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလို႔ရမယ့္ အခြင့္အေရး ေပၚလာတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ အသစ္စက္ စက္ဖြင့္လိုက္တဲ့ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေပၚ စိတ္ဝင္စား မႈေတြကေတာ့ ျမင့္တက္ေနၾကပါတယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ေတြနဲ႔ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရွာေဖြမႈေဈးကြက္ အေလ့အထေတြလည္း မထြန္း ကားေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စေတာ့ေဈးကြက္ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္အစိုးရ သစ္ရဲ႕ မူဝါဒ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔ ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန သစ္ရဲ႕ တာဝန္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

ေမာင္မိုးပြင့္ (ေရၾကည္)


ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာထက္ကေန လူထုနားလည္လြယ္တဲ့ ကာရန္စနစ္၊ စာေၾကာင္းေရ အနည္း ငယ္မွ်သာ အသံုးျပဳၿပီး စာခ်ိဳးေကာင္းတာေၾကာင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားလာတဲ့ ကဗ်ာဆရာတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာအတိုမ်ားကို ေရးဖြဲ႕ေလ့ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားကို ေထာက္ခံေရးသားျခင္း၊ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမ်ားမွ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပေဝဖန္ ေရးသားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ Like လုပ္သူ၊ Share သူ မ်ားျပားလာပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ၎၏ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေရးသားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကဗ်ာေတြကို စုစည္းၿပီး စႏိုက္ပါ ကဗ်ာမ်ား – ၁ အမည္နဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္စာေပ ထုတ္ေဝေရး (Journalist Publishing) က ျဖန္႔ခ်ိထားရွိပါတယ္။ လူသိအမ်ားဆံုးနဲ႔ ေရပန္းအစားဆံုး ကဗ်ာတပုဒ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီတို႔ကို ရည္ၫႊန္းထားဟန္ရွိတဲ့ ဖရဲသီးကဗ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလတေလွ်ာက္ ကဗ်ာအပုဒ္ေရေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ေရးၿပီး သြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ အမတ္မင္းမ်ား ျပည္သူ႔လစာစားၿပီး ျပည္သူ႔အတြက္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကဖို႔ ေထာက္ျပထားတဲ့ ကဗ်ာေတြလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အျခား ေထာက္ျပစရာ ျပဳျပင္သင့္ တဲ့ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ကဗ်ာေရးဖြဲ႕လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ေန႔က သူ႔ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တင္ထား တာက ဒီလိုပါ။ ကဗ်ာေခါင္းစဥ္က “ပလူပ်ံတဲ့ အလွဴခံမ်ား” ျဖစ္ပါတယ္။

မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္

ပညာေရးဥေပေဒၾကမ္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း ေတာင္းဆိုဆႏၵျပ ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား သပိတ္ စစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ကို ေရာက္ရွိေန ခ်ိန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္မွာ အ႐ုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္တဲ့ ျဖစ္ရပ္တခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ညႇိႏိႈင္းမႈမျပဳဘဲ ရဲအင္အားသံုးၿပီး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ကာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား မ်ားနဲ႔ ဝန္းရံသူ ၁၀ဝ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ သပိတ္ဦးေဆာင္သူတဦးျဖစ္တဲ့ မၿဖိဳးၿဖိဳး ေအာင္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တရားခံတဦးသဖြယ္ လက္ကိုႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ားက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွာ ပလူပ်ံထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုကို ျမင္ရသူတိုင္း စိတ္ထိခိုက္ကာ သနားေနခဲ့ၾကေသာ္ လည္း မၾကာခင္ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား မ်ားနဲ႔ ဝန္းရံသူမ်ားကို လက္ပံတန္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ ရာမွာ ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ က ၎၏ဦးေခါင္းကို ထူမတ္ထားၿပီး စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ ဖီဆန္ရဲဝံ့ေသာ မ်က္လံုး မ်ား၊ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူခဲ့သူတဦးအျဖစ္လည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား စုေပါင္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းက ၂၀၁၅ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။
မ်က္ဝန္းမွာ အားမာန္မ်ား ျပည့္ေနေသာ္လည္း အသားျဖဴလြလြ ပိန္ပိန္ေသးေသး ျဖစ္ေနတဲ့ ငယ္ရြယ္တဲ့ ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ဟာ ပညာေရးဥေပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပမႈရဲ႕ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူေတြထဲမွာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ၁၅ ဦးထဲ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါႏွစ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ သာယာဝတီ အက်ဥ္း ေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး စစ္ေဆးမႈခံယူေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္ၾကားရွင္


ေမ့ေလာက္တဲ့ အခ်ိန္မွ ျပင္း ထန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးထဲကို  အတင္း ျပန္လည္ တိုးလွ်ိဳဝင္ လာတဲ့ ကိုးကန္႔ဘုရင္ ဖုန္ ၾကားရွင္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရ က ေအာင္ျမင္စြာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားတဲ့ တႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အိပ္မက္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။ ဖုန္ၾကားရွင္က ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖို႔ေျပာရမွာ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး အစိုးရက ကိုးကန္႔နယ္ကို ဝင္တိုက္ခိုက္ သိမ္း ပိုက္လိုက္ရာမွ မိုင္းလားၿမိဳ႕မွာ တိမ္း ေရွာင္းေနခဲ့ရတာပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္မွာ ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာ မိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)  ဟာ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲ ေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ပြဲမွာ အစိုးရ က အသိမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိတဲ့ ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) က ကူညီတိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၊ တပ္မဟာ (၄)၊ တအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔က ပါဝင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။  သစၥာေစာင့္ၿပီး တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ေကာင္းတဲ့ စစ္တပ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူ၊ ဘိန္းကို အႀကီး အက်ယ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿပီးရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြနဲ႔ စည္းစိမ္ခံစားသူ၊ မိန္းမေပြ႐ႈပ္သူအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးခဲ့တဲ့ ကိုးကန္႔ဘုရင္ ဖုန္ၾကား ရွင္ရဲ႕ ၂၀၁၅ တေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲဟာ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္ သူ႔ကို တိမ္းေရွာင္သြားရေအာင္ စစ္ဆင္ရာမွာ တာဝန္ယူခဲ့သူ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရး အၿငိဳးေၾကာင့္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ေစာမူတူးေစးဖိုးနဲ႔ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြအၾကား ဒီႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ က တႏိုင္ငံ လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ၈ ဖြဲ႕ထဲမွာ အာဏာရွင္ အစိုးရ ကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အၾကာ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) အဖြဲ႕လည္း ထိပ္ဆံုးကပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနတဲ့ အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပါဝင္လက္မွတ္ မေရးထိုးခဲ့ ၾကေပမယ့္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ၈ ဖြဲ႕ထဲမွာ အစဥ္အလာရွိတဲ့ KNU  ပါလာတာဟာ အစိုးရအတြက္ေတာ့ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ေစခဲ့ပါတယ္။
KNU  ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုး ေနျပည္ေတာ္ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္းေပါက္သြားၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေရာ တပ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ပါ တရင္းတႏွီး ေတြ႕ဆံုၾကတာ အမ်ားက ျမင္လာရတယ္။ ဒါေပမယ့္ KNU  ဥကၠ႒ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာမလာေဘာရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ လက္ရွိ KNU  ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကေတာ့ ဥကၠ႒နဲ႔ သေဘာထားအျမင္မတူေၾကာင္း ေျဗာင္ေျပာဆိုတာမို႔ KNU  ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ရတယ္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC ) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္က KNU ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္မွာ ပဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတြ စုစုစည္းစည္း ညီၫြတ္ၾကဖို႔ သေဘာထားရွိခဲ့တယ္။ ေစာမူတူးေစးဖိုးက သူနဲ႔ ၅ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေတြ႕ခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေနာက္ထပ္သမၼတသက္တမ္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သေဘာထားေပးခဲ့ၿပီး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကေတာ့ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကို သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာက  Profile   ပံုကို ခ်ိန္းၿပီး ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ျပသခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။  KNU အဖြဲ႕အတြင္း အားၿပိဳင္မႈေတြရွိေနတဲ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္ဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ အျပည့္နဲ႔ပါ။

ေဗလုဝ


အႏုပညာေလာကထဲမွာ က်င္လည္ေနတာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ေဗလုဝဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ မဲဆြယ္ကာလမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေဟာေျပာရာမွာ ခ်က္က်လက္က်နဲ႔ ပရိသတ္ နားစြဲေအာင္ေျပာတတ္မႈေၾကာင့္ အမ်ားက ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳခံရပါ တယ္။ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဗလုဝရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါခဲ့လဲဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပဳလုပ္တဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံုၾကတဲ့ပြဲမွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဗလုဝကို စစ္သူႀကီးတေယာက္အေနနဲ႔ေတာင္ တင္စားၿပီး ေျပာဆိုခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ “ဘီလူး” ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးနဲ႔ အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ေနရာရလာခဲ့သူ ေဗလုဝဟာ စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာအေနနဲ႔ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲေတြမွာ လိုက္လံၿပီး ေဟာေျပာတဲ့အခါမွာလည္း သူရဲ႕အေျပာေတြ ကို ပရိသတ္မ်ား သေဘာက် ႏွစ္ႀကိဳက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားအျဖစ္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဤအရာကို အခ်စ္ဟု ေခၚသလား အခ်စ္ဟာသကားႀကီးမွာ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အတူတူ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး အကယ္ဒမီ ရရွိႏိုင္တယ္လို႔ ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။ ေဗလုဝကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တင္စားေခၚေဝၚတဲ့ စစ္သူႀကီးဆိုတာနဲ႔တင္ လံုေလာက္ၿပီ၊ ဒါလည္း အကယ္ဒမီရသလိုပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္


နာမည္ႀကီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပ မယ့္ ၿပိဳင္ဘက္  NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမ်ားအျပားမွာ အႏိုင္ရေပမယ့္ အဲဒီလို႐ံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူတာဝန္ယူထားတဲ့ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ေနရာကေန ႏုတ္ထြက္မယ္ဆိုၿပီး မီဒီယာမ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္သူေတြအၾကား အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚလည္း အေဝဖန္ခံေနရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ကေန အႏိုင္ရရွိ ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပါဝင္ခဲ့သလို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီမွာလည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ သူဟာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေထာက္ျပေဝဖန္ ေျပာဆိုမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္မႈေတြေၾကာင့္ လူသိမ်ားလာသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လို႔ျမင္ၿပီး တ႐ုတ္ကို ဖိတ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ သက္သက္ခိုင္


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေလာကကို စီးပြားေရးေလာကက ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြထဲမွာ ေဒါက္တာ သက္သက္ခိုင္က ထင္ရွားပါတယ္။ သူဟာ ေရႊနန္းေတာ္၊ စိန္နန္းေတာ္ႏွင့္ ျမနန္းေတာ္ ရတနာဆိုင္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း စတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေန သူပါ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္းနဲ႔ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ေတြမွာလည္း ပါဝင္သူပါ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ထြန္းအိႁႏၵာဗိုလ္ရဲ႕ အစ္မျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ညီအစ္မ ၂ ဦးစလံုး ခင္မင္ရင္းႏွီးသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ေဒါက္တာ သက္သက္ခိုင္ဟာ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵ ေက်ာ္စြာကို ေထာက္ခံမဲ အျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုကာလတုန္းက လည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ ပါဝင္တဲ့အခါမွာ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိေစဖို႔ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြအစ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုဖူးပါ တယ္။ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္နဲ႔ ဧရာဝတီက ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္မွာ “စနစ္ကိုတည္ေထာင္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေစခ်င္လို႔ အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အေနနဲ႔ ပါဝင္ တာပါ” လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္လာတဲ့ သူ႔ရဲ႕ သေဘာထားကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဦးရဲထြဋ္


ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ဟာ သမၼတရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ မၾကာ ခဏ ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပျခင္းခံရသလို ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈကြန္ရက္ကိုလည္း တက္တက္ျြကျြက သံုးစြဲသူျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ တီဗီ၊ ေရဒီယိုေတြက တၿပိဳင္နက္ထုတ္ျပန္ျခင္း မလုပ္ဘဲ သူ႔ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာက အရင္တင္တတ္တာမို႔ ေဖ့ဘြတ္ဝန္ႀကီးလို႔ အမ်ားက ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ ေခၚၾကပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ အစိုးရသတင္းေတြ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ တျခားသတင္း ေတြကို ရွယ္တာေတြ လုပ္သလို သူသြားေရာက္ရာေဒသက ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြကိုလည္း တင္ပါ တယ္။ အစားအေသာက္ေကာင္းတဲ့ ဆိုင္ေလးေတြ ေတြ႕ရင္လည္း သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္လမ္းၫႊန္ လုပ္ေပးပါတယ္။ တခါတရံမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဒႆန ေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြလည္း ေရးတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ထူးျခားလာတာ တခုကေတာ့ ဦးရဲထြဋ္ဟာ သူတင္လိုက္တဲ့ ်အေအက် ေတြရဲ႕ေအာက္က ခသာနညအ ေတြကို အေလးတယူျပဳၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကို ္သူသတ လုပ္သူ ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒနဲ႔ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားကာကြယ္ေျပာဆိုတတ္သူပါ။ သူ႔ေရွ႕က ဝန္ႀကီးလုပ္ ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ ၾကည္ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ မီဒီယာေတြ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးေဆာင္ မီဒီယာအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုေတာ့ ဦးရဲထြဋ္ အေကာင္အထည္ ဆက္မေဖာ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အရ အစိုးရသစ္ကို တာဝန္လႊဲေျပာင္း အၿပီးမွာေတာ့ “သာမန္ျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ဆက္ေနဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါ တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး


၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ (SEA Games) ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ U-၂၃ အသင္းနဲ႔အတူ လက္စြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးကို ျမန္မာေဘာလံုး ပရိသတ္ေတြ သတိရေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာအသင္း ေရႊတံဆိပ္မရခဲ့ေပမယ့္ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ထိုင္းကို ဆီမီးဖိုင္နယ္နဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲမွာကန္ေတာ့ ျမန္မာအသင္းကို ဂိုးမေပးရေရး ကာကြယ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးကို ေဒသတြင္း သတင္းစာနယ္ဇင္းေတြကလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈက စင္ကာပူသတင္းဌာနေတြရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပရသည္ အထိ စည္းစနစ္ရွိမႈနဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ကို ျပသႏိုင္ခဲ့သလို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလည္း လမ္းေတြ၊ ပန္းၿခံေတြထဲမွာ ပေရာဂ်က္တာႀကီးေတြနဲ႔ ျပရတဲ့အထိ ျမန္မာျပည္သူေတြက အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်န္ပီယံေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲတေလွ်ာက္ ပြဲစဥ္တိုင္းမွာ လက္စြမ္းျပ ကာကြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သား ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးနဲ႔ U-၂၃ တသင္းလံုးဟာ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပမယ့္လည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ခံထိုက္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္ေတြ ေက်နပ္ခဲ့ရတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး U-၂၀ အသင္း လူငယ္ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသလို U-၂၃ အသင္းကလည္း ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းေတြနဲ႔ အေကာင္းဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇြန္သၪၨာ


ဓာတ္ပံုေတြ အင္တာနက္ေပၚတင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မိတ္ဆက္ေၾကာ္ျငာလို႔ ရေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ေမာ္ဒယ္လ္ တေယာက္က ဇြန္သၪၨာပါ။ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Naked Model  ကိုယ္လံုးတီး ေမာ္ဒယ္လ္ တဦးလို႔ သတ္မွတ္ခံရသူပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစလို႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေလာကကို ဝင္ ေရာက္လာခဲ့သူပါ။ သူဟာ ေမွာ္ဘီ GTC ေက်ာင္းကေန B.E ေရာ M.B ဘြဲ႕မ်ား ပါရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ပညာသင္ဆု ေရး/ေျဖ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ကာ ဆန္ခါတင္ စာရင္းထဲအထိ ပါဝင္လာခဲ့ပါ ေသးတယ္။ Sexy ေမာ္ဒယ္လ္တေယာက္အေနနဲ႔ လူေျပာခံၿပီး ဘာေၾကာင့္ ရပ္တည္လာခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အေပၚ နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔ ေအာင္ျမင္ခ်င္လို႔ ျဖတ္လမ္းနည္းနဲ႔ လုပ္ၾကည့္တဲ့ သေဘာပါလို႔ ဧရာဝတီကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးပြဲမွာ ပါဝင္ေဖ်ာ္ ေျဖေပးခဲ့လို႔လည္း ေဝဖန္သံ ပိုညံသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေလာက ထဲသို႔ စဝင္လာကတည္းက ေဝဖန္ေျပာဆိုသံေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလာ ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ဇြန္သၪၨာဟာ သူ႔ရဲ႕ အၾကမ္းအရမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို တင္ေလ့ရွိတဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ Follower  ေပါင္း ၁၉၀၉၇၉ (တသိန္း ကိုးေသာင္းေက်ာ္) ရွိၿပီး သူငယ္ခ်င္းေပါင္း ၄၅၀ဝ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

စႏၵာခိုင္


Nude  ပန္းခ်ီေရးဆြဲ ဖန္တီးၾကေပမယ့္ တစိုက္မတ္မတ္ ေရးဆြဲဖန္တီးသူ ပန္းခ်ီဆရာ နည္းပါး ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ပန္းခ်ီဆရာဆို ပိုရွားပါတယ္။ သူမ်ားနဲ႔မတူ ထူးျခားတဲ့အျမင္နဲ႔ လက္ရာပိုင္ရွင္ ပန္းခ်ီဆရာမ စႏၵာခိုင္ကေတာ့ အမ်ားတကာလို မဟုတ္ဘဲ ခပ္ဝ၀ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ တခါတရံ အမ်ိဳးသားေတြကို ဆြဲပါတယ္။ Nude ပန္းခ်ီဖန္တီး ျပသခြင့္မရွိေသးတဲ့ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက Nude ပန္းခ်ီကို စတင္ေရးဆြဲ ဖန္တီးလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ကေန ၂၅ ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၃၁ လမ္းက Cloud 31  ပန္းခ်ီျပခန္းမွာThe Naked Truth လို႔ အမည္ေပး ထားတဲ့ ပန္းခ်ီျပပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စႏၵာခိုင္ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားေတြမွာ ကာမရာဂစိတ္ ရွိမေနတဲ့အျပင္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေျပာျပေနသလို လက္ရာမွာလည္း လြတ္လပ္ၿပီး ေသသပ္မႈ အလွတရားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Nude ပန္းခ်ီကားေရးဆြဲတင္ျပမႈကို မဟုတ္တ႐ုတ္ ေတြလို႔ အယူရွိေနၾကတဲ့ အစဥ္အလာ လက္ခံမႈေတြၾကား၊ ဝယ္ယူအားေပးဖို႔ မဆိုထားနဲ႔ လက္ခံ ႏိုင္မႈ မရွိေသးတဲ့ အေျခအေနၾကားမွာ စႏၵာခိုင္ဟာ အင္မတန္သတၲိရွိတဲ့ ေခတ္ေပၚပန္းခ်ီဆရာမ ပါပဲ။

ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္


စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ သေရာ္တဲ့ကာတြန္းေတြ ေပၚထြက္လာသလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလမွာ လည္း ကာတြန္းေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ ကာတြန္းဆရာေတြ ထဲမွာ ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ဟာ ေရွ႕တန္းေရာက္ပါ တယ္။ ၂၀၁၂ ေလာက္ကစၿပီး အြန္လိုင္းကေန ထင္ရွားလာတဲ့ ကာတြန္းဆရာဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆီးဂိမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးဆြဲတဲ့ ကာတြန္းလက္ရာ ေတြေၾကာင့္ ပိုမို ထင္ရွားလာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနအတြက္ အယ္ဒီတိုရီယယ္ ကာတြန္းေတြ အဆက္မျပတ္ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္ ကာတြန္းဆရာေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း တက္ျြကစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္ဖြား ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ ေဖာင္တိန္ကို ဖခင္ ေဒါက္တာျမင့္ထြန္းသိန္း (ထြန္း ထြန္း၊ ေဆးသိပၸံ) နဲ႔ မိခင္ ေဒၚနယ္လီမိုး (သူနာျပဳ ဆရာမႀကီး၊ ၿငိမ္း) တို႔က ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ရပ္ကြက္ နံရံကပ္စာေစာင္ ေတြမွာ ပါဝင္ေရးဆြဲရာက စတင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အာဏာ ရွင္ဆန္႔က်င္ေရး လံႈ႔ေဆာ္တဲ့ ေျမေအာက္စာေစာင္တခ်ိဳ႕မွာ ပါဝင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ လိုက္သြား ခဲ့တဲ့သူက စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခုလို ကာတြန္းေရး သူတေယာက္ျဖစ္လာၿပီး အယ္ဒီတိုရီရယ္ ကာတြန္း ေတြေရးဖို႔ ကမၻာေပၚက အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ မ်က္ျခည္မျပတ္ေအာင္ ျပဴးၿပဲၾကည့္ေနႏိုင္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဆာင္းဦးလိႈင္


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ပရိသတ္စိတ္အဝင္စားဆံုး ဂီတအႏုပညာရွင္ တေယာက္က ေဆာင္းဦးလိႈင္ပါ။ လူနားစြဲမယ့္ သီခ်င္းေအးေအးေလးေတြ ေရးဆိုသူ ေဆာင္းဦးလိႈင္အတြက္ ဒီႏွစ္အတြင္း အထူးေျပာစမွတ္ ျပဳရေလာက္ ေအာင္ ေရပန္းစားသြားတာက ႏိုင္ငံေရးသီခ်င္းပါ။ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္ေရးသီခ်င္း အျဖစ္ ေရးစပ္သီကံုး သီဆိုထားတဲ့ “ေမေမႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းဟာ အထူးေရပန္းစားၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ တဲ့ သီခ်င္းတပုဒ္ပါ။ သူ ေရးသားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက အဆိုေတာ္ နီနီခင္ေဇာ္သီဆိုထားတဲ့ “ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ တစံုတရာ” သီခ်င္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းကို ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့သီခ်င္းမို႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွာ ျပန္ေရပန္း စားခဲ့ပါတယ္။ နီနီခင္ေဇာ္အတြက္ ဂီတဆုေပးပြဲမွာ ဆုေတြအမ်ားႀကီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေစခဲ့တဲ့ သီခ်င္း တပုဒ္ပါ။ အဆိုေတာ္ ေဆာင္းဦးလိႈင္ဟာဆိုရင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတႏိုင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႔ ဆိုးဝါးစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ သဘာဝေရေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္တုန္းကလည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ခိုက္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြတဲ့အေနနဲ႔ ဂစ္တာတလက္နဲ႔ သီခ်င္းသီဆို အလွဴခံခဲ့ပါတယ္။ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သီခ်င္းမ်ားစြာ သီဆိုကာ လူႀကိဳက္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈနည္းသြားရာက ၂၀၁၅ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေျခလွမ္းသစ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာတာပါ။

ေဖြးေဖြး


သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာသက္တမ္း ၈ ႏွစ္နီးပါး ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေဖြးေဖြးဟာ လူငယ္ပရိသတ္ ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားပါတယ္။ ဆံပင္ကာလာ ဆံပင္ဒီဇိုင္းေတြကလည္း အၿမဲတမ္းဆန္းသစ္ ေနၿပီး ဖက္ရွင္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ေဖြးေဖြးရဲ႕ဖက္ရွင္ေတြက တေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္ဒမီကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ဆုကို လက္ပံဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကား ႀကီးနဲ႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ႐ံုတင္ခဲ့တဲ့ က်မက ႏွင္းဆီပါေမာင္ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ၤေခနဘသသု ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေလာကမွာ ေတာင္မွ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး တေမာင္ေမာင္နဲ႔ စေတးတပ္ေတြ တင္ရေလာက္ေအာင္ကို ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ပါ တယ္။ ပရိသတ္ကို ဖမ္းစားခဲ့တဲ့ ထားသခင္ ကာ႐ိုက္တာနဲ႔ ေဖြးေဖြးကို ဒုတိယအကယ္ဒမီဆု ရရွိမယ္လို႔ ထင္ေၾကးေပးခံထားရပါတယ္။ အဆိုေတာ္လုပ္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး ြငမူ ဘေညိ ဖြဲ႕ထားခဲ့ေပမယ့္ ေတးစီးရီး ဘက္ကို ေသခ်ာမလုပ္ျဖစ္ခဲ့ဘဲ ေမာ္ဒယ္လ္သ႐ုပ္ေဆာင္အေနနဲ႔သာ ရပ္တည္ခဲ့သူ ေဖြးေဖြးဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွာ ေဖြးေဖြးရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ေခတ္လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ႐ံုတင္ကားေတြထဲမွာ ဆရာ ရင္းျဖစ္သူ ဒါ႐ိုက္တာ ဝိုင္း ႐ိုက္ကူး ပံုေဖာ္တဲ့ က်ဴးပစ္ရဲ႕ေက်းကြ်န္မ်ား ဆိုတဲ့ အခ်စ္႐ုပ္ရွင္ ကလည္း လူငယ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈရခဲ့ပါ တယ္။

နီနီခင္ေဇာ္


ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားဖို႔ သီခ်င္းဆိုတာသာ မက ဗီဒီယိုပံုေဖာ္မႈနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ပညာပါ အေရး ပါလာတဲ့ ေခတ္ေပၚဂီတေဈးကြက္မွာ အဆိုေတာ္ နီနီခင္ေဇာ္ဟာ ေျပာစမွတ္ျပဳစရာေတြ ရွိတယ္။ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ Hit ျဖစ္ခဲ့သလို တပုဒ္ခ်င္း လည္း ေပါက္ေအာင္ အႏုပညာအားေကာင္းတဲ့ နီနီခင္ေဇာ္ဟာ ဒုတိယေျမာက္ တကိုယ္ေတာ္ ေတးစီးရီးေခြ “အနီေရာင္” အေခြကို ဒီႏွစ္ထဲ ထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီေခြထဲမွာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး သီခ်င္း “မလိုခ်င္ဘူး စစ္” ဟာ အြန္လိုင္း အသံုး ျပဳသူေတြၾကား အထူးေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ Music Video သီခ်င္းတပုဒ္ပါ။ ေတးေရး ကိုထက္နဲ႔ အဆိုေတာ္ ေဝလတို႔က ေရးစပ္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ေမာင္သာျမင့္ ႐ိုက္ကူးေပးထား တာပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ လူငယ္ေတြၾကားမွာ အရမ္းေပါက္ ခဲ့တဲ့ သီခ်င္းက “ဂယ္ဘဲ… ဂယ္ဘဲ” သီခ်င္း Music Video ပါ။ ဒီသီခ်င္းကို  ေတးေရး ဆလိုင္းက ေရးစပ္ေပး ထားၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ ေမာင္သာျမင့္ကပဲ ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။ နီနီခင္ေဇာ္ဟာ The Best of Melody World  သီခ်င္း ဆို ၿပိဳင္ပြဲကေနတဆင့္ အႏုပညာေလာကထဲ စတင္ဝင္ေရာက္ပါတယ္။ ပထမဆံုး တကိုယ္ ေတာ္ ေတးစီးရီးေခြအျဖစ္ “မာရီယို” မွာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အထူးအားေပးမႈကို ရရွိ ခဲ့ၿပီး အဲဒီအေခြမွာပါဝင္တဲ့ “ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္  တစံုတရာ”  သီခ်င္းက လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုး ေခတ္ေပၚ သီခ်င္းတပုဒ္ပါပဲ။

ေစာဖိုးခြား


ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တဦးတည္းေသာ ရက္ေဂး Reggae ဂီတသမား ေစာဖိုးခြားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဂီတနဲ႔ အစဥ္အၿမဲ ေဖာ္ထုတ္ေနသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။  Reggae  ဂီတကို ျမန္မာျပည္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူ အာ႐ံုစိုက္လာေစ တာ ေစာဖိုးခြားေၾကာင့္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြဟာ တဦးနဲ႔တဦး ခ်စ္ ၾကဖို႔၊ ကမၻာေျမႀကီးကိုခ်စ္ဖို႔၊ စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ အစရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ဖြဲ႕ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ “ခ်စ္ၾကပါ” ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕သီခ်င္းကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား လူႀကိဳက္မ်ားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တင္ဂီတပြဲေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ရာက လူအာ႐ံုစိုက္မႈ ရလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ မွာလည္း ေရွ႕တန္းက ပါဝင္လာပါတယ္။ လက္ပံတန္း ေရာက္ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို သီခ်င္းဆိုၿပီး ေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလမွာ ေနျပည္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ပါဝင္သီဆိုစဥ္က အစိုးရတာဝန္ရွိလူႀကီးေတြကို သီးသန္႔ ထူးထူးျခားျခား ဂါရဝျပဳတာမ်ိဳး မျပဳလုပ္ဘူးလို႔ေျပာတဲ့သူ႔ကို လူပိုသိေစ ခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ လိမ္လည္မႈေတြ ဆက္တိုက္က်ဴးလြန္ေနတဲ့ အစိုးရကို ေရလိုက္ငါးလိုက္ ဆက္ဆံၿပီး အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ပံုစံမ်ိဳး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အမွန္တရား အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသူေတြအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သင့္ ေၾကာင္း သူကေျပာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး တကိုယ္ေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ အခမဲ့ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ One Love Band နဲ႔ က်င္းပတဲ့ သူ႔ပြဲရဲ႕ အမည္ကေတာ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ျမန္မာ ျပည္” ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုရဲလြင္နဲ႔ ပန္းရဲ႕လမ္း


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး လမ္းေဘးမွာ ဂစ္တာတီး သီခ်င္းဆို အလွဴခံတဲ့ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပန္းရဲ႕လမ္း လူမႈကြန္ရက္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းရဲ႕လမ္းလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအားလံုး သိၾကပါတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္ေဘး ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ ေနသူေတြ၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံစားခဲ့ရသူေတြအျပင္၊ အကူအညီ လိုအပ္ေနတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ စသည္ ျဖင့္ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို သီခ်င္းဆိုအလွဴခံေပးၿပီး လိုအပ္ တဲ့ေနရာကို အကုန္လံုး ေပးလွဴခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ ခင္မင္တဲ့ သူငယ္ ခ်င္းေတြ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ စုစည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အသက္လည္း အႀကီးဆံုးျဖစ္၊ လူသိလည္းမ်ားတဲ့ မဇၩိမလိႈင္း ေတးဂီတအဖြဲ႕က ကိုရဲလြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္မႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း လူသိမ်ားလာသလို၊ ကိုရဲလြင္ ပါဝင္တဲ့အတြက္ ပန္းရဲ႕လမ္းဟာ အာဏာ ပိုင္မ်ားရဲ႕ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူခဲ့တယ္ လို႔ပန္းရဲ႕လမ္းအဖြဲ႕ကို စတင္ တည္ေထာင္စဥ္ ကတည္းက အားက်ိဳး မာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိုသားေထြး က ဆိုပါ တယ္။ အ႐ံႈးမေပးနဲ႔ မိငယ္၊ ပန္းခရမ္းျပာ စတဲ့ သီခ်င္းေတြဟာလည္း မဇၥ်ိမလိႈင္းနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္လူႀကီး ေတြတင္ မကဘဲ၊ ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာပါ အလြတ္ရတဲ့ သီခ်င္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ အတားအဆီးလုပ္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြဟာလည္း ကိုရဲလြင္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြ ျဖစ္ေနတာမ်ားတယ္လို႔ ကိုသား ေထြးက ထပ္ေျပာပါတယ္။

သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ အစပိုင္းမွာ တီရွပ္ထုတ္ၿပီး ေရာင္းတာ၊ သီခ်င္းေခြ ေလးေတြထုတ္ၿပီး ေရာင္းတာက ရတဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ခရီးစရိတ္လုပ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသိမ်ားလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕က ဖိတ္ ေခၚရင္ ဖိတ္ေခၚသူက ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္ခံေပးၿပီး ဖိတ္ေခၚလာတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ပန္းရဲ႕လမ္းဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ရဲ႕ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ အလွဴခံေပးခဲ့သလို၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ NLD  ေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြကိုသြားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပန္းရဲ႕လမ္း အဖြဲ႕ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အထူးေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ႀကီးၿပီျဖစ္တဲ့ ကိုရဲလြင္ကိုေတာ့ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပန္းရဲ႕လမ္းအဖြဲ႕ကို ခဏတျဖဳတ္ အနားယူၾကဖို႔ ေျပာေပမယ့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ပန္းရဲ႕လမ္းအဖြဲ႕ဟာ အနားမယူႏိုင္ေသးပါဘူး။ ရွမ္း ျပည္နယ္က စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး အစီအစဥ္ေတြ ျပန္စေနပါၿပီ။

No comments: