Friday, November 22, 2013

ေရျမင့္ ၾကာတင့္ေစ ေရခန္းလို႔ ၾကာႏြမ္းတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစနဲ႔


သစ္ပင္တစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးရာမွာ သစ္ပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ဥယ်ာဥ္မွဴးရဲ႕ အရည္အခ်င္း အရ အျမစ္တြယ္ ရွင္သန္တာ၊ ဖူးငံုသီးပြင့္ တာေတြ ကြာျခား တတ္တယ္။ စနစ္က်တဲ့၊ ဝီရိ ယရိွတဲ့ ဥယ်ာဥ္မွဴးပ်ဳိးေထာင္ စိုက္ပ်ဳိး တဲ့ အသီးအပင္ေတြဟာ ေျမဖြတာ၊ ေျမဩဇာ ေကြ်းတာ၊ ေရေလာင္းေပါင္း သင္တာ၊ မလိုတဲ့ အကိုင္းအခက္ေတြ ကို ရွင္းလင္းေပး တာေတြေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာတတ္ တယ္။ အပြင့္အသီးေတြနဲ႔ ေဝဆာေန တတ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ အေရးအႀကီးဆံုးက ေရေသာက္ျမစ္ရွင္သန္အား ေကာင္းဖို႔ က အဓိကျဖစ္လိမ့္မယ္။ အျမစ္တြယ္ လာၿပီျဖစ္တဲ့ ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခု ဟာ သူ႔ရဲ႕အပင္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေရနဲ႔အာဟာရကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးလိမ့္မယ္။ ဒီက တစ္ဆင့္ တစ္ပင္လံုးကိုမွ်ေဝေပးၿပီး အဲဒီအပင္ ရွင္သန္ေစလိမ့္မယ္။ အျမစ္တြယ္မိမွ အျမစ္ဟာ အျမစ္ရဲ႕ အလုပ္ကို လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ အျမစ္က ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တဲ့အက်ဳိးတရား က အဲဒီအပင္ရဲ႕ ေကာင္းမႈ၊ ဆိုးမႈနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အျမစ္အားမေကာင္းရင္ အပင္ဟာ ႀကံဳလွီမယ္။ အျမစ္အား ေကာင္း ရွင္သန္ေနရင္ အဲဒီအပင္ ႀကီးထြားေစလိမ့္မယ္။

အလုပ္ေတြ အလြန္မ်ားတဲ့ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ံုေတြ၊ အလုပ္႐ံုေတြဟာ လည္း မိမိစက္႐ံု၊ မိမိအလုပ္႐ံုနဲ႔ လုပ္ငန္းက အလုပ္သမားေတြကို သစ္ပင္တစ္ပင္ရဲ႕ အျမစ္ေတြ အျဖစ္ သေဘာထား သင့္တယ္။ သစ္ပင္တစ္ ပင္ဟာ အျမစ္မတြယ္ရင္ မရွင္သန္ႏိုင္ သလို တြယ္မိတဲ့အျမစ္ဟာလည္း ရွင္သန္အားေကာင္းမႈနည္းရင္ အဲဒီ အပင္ ညိ§ဳးႏြမ္းလာမွာပဲ။ ဒီဥပမာကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေလးထားသင့္တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီတစ္ခု၊ လုပ္ငန္း တစ္ခုရဲ႕ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ၊ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြကို ေအာက္ေျခကအစ အထက္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ အလုပ္ သမားေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြ၊ မန္ေနဂ်ာ ေတြက ျပဌာန္း ပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ တစ္ေတြ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္း တာဝန္ကို ေက်ပြန္တာနဲ႔အမွ် လုပ္ငန္းဟာ အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး Innovative ျဖစ္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ အဲဒီသူေတြဟာ မတက္မႂကြ၊ ခိုကပ္၊ ျခစားေနၾကရင္ျဖင့္ အဲဒီကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ညိ§ဳးႏြမ္းသြားတဲ့ သစ္ပင္တစ္ပင္နဲ႔ တူပါလိမ့္မယ္။ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ (Performance) ေတြ က်လာတာနဲ႔အမွ် ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ အ႐ံႈး ေတြနဲ႔ လံုးေထြးေနေတာ့ မွာလည္း ေသခ်ာတယ္။
တကယ္ေတာ့ တာဝန္ရိွသူေတြ (သူေဌး သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္)ဟာ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းတြကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားတတ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္သမားေတြ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနရမွ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ ရည္ဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာလိမ့္မယ္။ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္ကေန အားလံုးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔ အမွ် လုပ္ငန္းဟာ ဒီေရလို တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာမွာ ျငင္းမရႏိုင္ဘူး။

ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ခ်င္းဟာ ထမင္း စားဖို႔အတြက္ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ေနရ တယ္ဆိုတာထက္ သူေရာ သူ႔မိသားစု ပါ ဘဝလံုၿခံဳဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဖို႔ အဲဒီ လုပ္ငန္း၊ အဲဒီစက္႐ံု အလုပ္႐ံုမွာ အလုပ္လုပ္ေန တယ္လို႔ ျမင္ႏိုင္ၾကရင္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွသာ သူလုပ္ေန တဲ့အလုပ္ဟာ သူ႔အလုပ္လို႔ျမင္လာၿပီး သူ႔ရဲ႕ ကာယအား၊ ဥာဏအားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ေတာ့မွာကိုး၊ သူ႔ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ ေပၚေပါက္လာ ေတာ့မွာကိုး။ သူ႔ကုမၸဏီ၊ သူ႔လုပ္ငန္းရွင္ တိုးတက္ခ်မ္းသာလာမႈဟာ သူ႔ရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္။ “ေရျမင့္ရင္ ၾကာတင့္}တယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း ကုမၸဏီ နဲ႔လုပ္ငန္းေတြတိုးတက္ၿပီး သူေဌး ပိုမိုႂကြယ္ဝလာတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ဘဝ ဟာလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာလိမ့္မယ္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ အာမခံခ်က္ေတြနဲ႔ ပိုမိုျပည့္စံုေနမွာ အမွန္ပဲ။ အဲဒီအလုပ္နဲ႔ သူ႔ဘဝအျမစ္ တြယ္သြားၿပီလို႔ နားလည္ေနမွာလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။ 

ဒီေတာ့ မိမိလုပ္ငန္းမွာ ရိွေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ မခိုမကပ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြရွင္သန္လာဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ (Performance) ေတြတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ အလုပ္ရွင္ ဟာ သူတို႔ကို အျမစ္တြယ္ခြင့္ရ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ အလုပ္မွာ ၿမဲေနေအာင္ ကူညီသင့္တယ္။ အလုပ္သမားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ မႈအတိုင္းအတာအရ ရာထူးတက္ ေပးတာ၊ သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ သင္တန္းေတြ၊ ေလ့လာေရးခရီးေတြလႊတ္တာ၊ အလ်ဥ္းသင့္သလို အလုပ္သမားေတြ ကို ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ၊ အားကစားပြဲေတြ လုပ္ေပးတာ၊ ခရီးသြားေစတာ၊ ကုမၸဏီေမြးေန႔ပြဲေတြ၊ ပ႐ိုမိုးရွင္း ေတြမွာ ပါဝင္ေစတာစသျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ သူတို႔ကို အျမစ္ တြယ္ေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

လူဆိုတာ စားဝတ္ေနေရး သတၱဝါဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ (သူ႔အသိုက္ အဝန္းအပါအဝင္) စားဝတ္ေနေရး သာမက ဘဝရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြပါ ရွင္သန္ခြင့္ရေနမွေတာ့ အဲဒီအလုပ္ခြင္ မွာ သူေပ်ာ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားဟာလည္း အေကာင္း ဆံုးရိွေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ ထပ္ေသ ခ်ာတာကေတာ့ သူဟာ အဲဒီအလုပ္၊ အဲဒီလုပ္ငန္းခြင္မွာ အျမစ္တြယ္ၿပီဆို တာပါပဲ။ ေစာေစာကေျပာခဲ့သလိုပါပဲ အျမစ္တြယ္သြားၿပီဆိုမွေတာ့ သူနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အပင္ႀကီးရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး သီးပြင့္ဖို႔ဆိုတာ မခက္ေတာ့ဘူးေလ။ 

 “က်ားေၾကာင့္ေတာလံုၿပီး ေတာ ေၾကာင့္က်ားလံုတယ္”ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒီေတာ ထဲမွာ ထင္းခုတ္ဝါးခုတ္သစ္ခုတ္တဲ့သူ ေတြ မသြားရဲမလာရဲဘူး။ ဒီေတာ့ ေတာဟာ ပိုမိုစည္ပင္ရွင္သန္ခြင့္ရသြား တယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ အဖ်က္ဆီးမခံရတဲ့ ေတာဟာ ပိုနက္လာတဲ့အတြက္ က်ားအဖို႔ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း က်က္စားခြင့္ရႏိုင္တယ္။ အျပန္အလွန္ သေဘာအရ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အက်ဳိးျပဳေနတတ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာ ကို ေျပာခ်င္တာပါ။ 

အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ဆိုတာ အဲဒါနဲ႔ဆင္တူတယ္။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေနတယ္။ တစ္ဦးရဲ႕ဆိုးမႈ၊ ေကာင္းမႈဟာ တျခား တစ္ဖက္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတဲ့လူေတြ ဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္း ေတြ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း မ်က္ႏွာျပဳသင့္ တယ္။ သူတို႔ကို ကိုယ့္ရဲ႕စက္႐ံု၊ အလုပ္ ႐ံု၊ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အျမစ္တြယ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ၊ အျမစ္တြယ္တဲ့ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ဳိးမွသာ ႀကီးထြား ရွင္သန္ၿပီး သီးႏိုင္ပြင့္ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ လား။

ထက္ေက်ာ္
By အခြင့္အလမ္း

No comments: