Saturday, November 8, 2008

For children

ကေလးမ်က္စိ က်န္းမာေရး အစဥ္ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္
မ်က္စိက်န္းမာေရး သုေတသီက ကေလးသူငယ္တို႔၏ မ်က္စိက်န္းမာေရးကို အစဥ္အျမဲဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးသူငယ္တို႔သည္ ရုပ္ပံု၊ စာအုပ္၊ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းစသည္ တို႔ကိုၾကည့္႐ႈေသာအခါ၌ ၄င္း၏မ်က္စိသည္ေရွ႕တည့္တည့္ၾကည့္ပါသလား၊ ေစြေစြေစာင္းေစာင္း ၾကည့္ပါ သလား၊သို႔မဟုတ္ မ်က္စိကိုေမွး၍ၾကည့္ပါသလားစသည္တို႔ကို အကဲခတ္ေလ့လာရန္လိုပါသည္။ ယင္းသို႔ မူမမွန္ေသာ ျပဳမူမႈတစ္ခုခု ေတြ႔ရွိရပါက ေရာဂါကိုေမြးမထားဘဲ၊ ေရာဂါကိုပစ္မထားဘဲ မ်က္စိအထူးကု ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသ၊ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။သို႔မဟုတ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့လွ်င္ မ်က္စိအေျခအေန ပိုမိုဆိုး၀ါး သြားျပီး မ်က္စိကန္းတတ္၊မ်က္စိအလင္း ကြယ္တတ္သည္ဟုဆိုပါသည္။
ေကတီေအာင္သိန္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)


ျငိမ္ျငိမ္ေနတတ္ေသာ ကေလးမ်ားအား အားကစားလႈပ္ရွားမႈ အားေပးပါ။
မိမိေမြးဖြားထားေသာ သားသမီးမ်ားထဲတြင္ ကစားလြန္း၊ေဆာ့လြန္းေသာ ကေလးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မကစားလို၊မေဆာ့လို ျငိမ္ျငိမ္ေနတတ္ေသာ ကေလးမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ သုေတသီက ထိုျငိမ္ျငိမ္ေနတတ္ေသာ ကေလးမ်ားကို ပစ္မထားဘဲ ျငိမ္ျငိမ္ေနျပီး စာခ်ည္းကုန္းဖတ္ေနလွ်င္ က်န္းမာေရးထိခုိက္တတ္သည္ျဖစ္၍ ကေလးမ်ားအားကစား လႈပ္ရွားခ်င္လာေအာင္ အားေပးရပါမည္။ လိုအပ္လွ်င္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအဖို႔ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာ့ကစားျခင္း၊ အားကစားလႈပ္ရွားျခင္းျပဳလုပ္ေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ကေလးအသက္ ၃ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ ကြန္ဖူးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး သင္ၾကားေပးသင့္သည္ဟု ကေလးက်န္းမာေရး သုေတသီက ဆိုပါသည္။
ေကတီေအာင္သိန္း(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
Ref: C.S.T (Singapore), 14.7.08

ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ဆားသံုးစြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။
လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္၂၀ခန္႔ကပင္ ကေလးမ်ားတြင္ ေသြးတိုးျခင္းသည္ ႏွစ္ဆပိုလာေၾကာင္းႏွင့္ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဆားမ်ားစြာသံုးစြဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
မၾကာမီက ေလ့လာျပဳလုပ္မႈတစ္ခုအရကေလးမ်ားတြင္ ဆားသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးဖိအားကို ေလ်ာ့က်သြားေစကာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားေစမႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္သည္ဟု မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အသင့္စား အစားအစာသည္အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆားပမာဏအနည္းငယ္သာပါေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ရွာ၀ယ္ရန္ လြယ္ကူသြားျပီျဖစ္သည္။ ၆ႏွစ္အရြယ္ကေလးတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆား၃ဂရမ္ထက္ပိုမစားသံုးသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထမင္းတစ္နပ္အတြက္ ဆားသံုးစြဲမႈပမာဏကို ၁ဂရမ္အထိကန္႔သတ္ျပီးဟင္းခ်က္ရာတြင္ ဆားထည့္ျခင္းအေလ့ကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
မိဆု
Ref: Reader's Digest, Feb 2008.


သင့္ကေလးကို ခဏတျဖဳတ္ အနားေပးပါ။
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္ အားလပ္ရက္မ်ားမွာ မိဘမ်ားကသူတို႔ရဲ႕ မူၾကိဳႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းအရြယ္ ကေလးမ်ားကို အေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတ ပိုတိုးေစဖို႔ျပင္ပသင္တန္းမ်ားသို႔ အလုအယက္ပို႔ေဆာင္တတ္ ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဓိကေမးစရာေမးခြန္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူၾကီးေတြက ကေလးရဲ႕ ၾကီးထြား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေႏွာက္ယွက္ဟန္႔တားမႈျပဳေနသလားဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ကေလးငယ္ထိန္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေနတဲ့ မွလက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥလင္ဟန္းအလိုအရ ကေလးတစ္ဦးက သင္တန္းမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစျခင္းက ကေလးရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုရွာေဖြသိရွိမႈ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စူးစမ္းေလ့လာမႈအတြက္ အခ်ိန္ကိုဖယ္ရွားပစ္ရာ ေရာက္ႏိုင္ပါ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခုစလံုးက ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမွာ အေရးၾကီးဆံုး ကိရိယာတန္ဆာပလာပဲျဖစ္တယ္။


ကေလးေတြအေပၚ အလြန္အကြၽံအစီအစဥ္ေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ေစတာက အနာဂတ္မွာ ကေလးေတြရဲ႕ "ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈ" အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ဇယားမ်ား ေနာက္သို႔ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အေလ့အထေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ရခက္တတ္ပါတယ္။

စင္ကာပူရွိ ကြၽမ္းက်င္သူအမ်ားစုက စာေပသင္ၾကားမႈႏွင့္ မဆိုင္တဲ့ သင္တန္းမ်ား၊ ကေလးေတြ စိတ္၀င္ စားေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ့္ အက၊အဆို၊စကိတ္စီးစတဲ့ သင္တန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ပါတယ္လို႔ အၾကံေပးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူအားလံုး တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူထားတာကေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ အားလပ္ခ်ိန္ကို အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳတဲ့ နည္းလမ္းက သူတို႔ရဲ႕မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနျခင္းပါတဲ့။
ဦးလွျမင့္ (ဂႏၶမာ)
Ref: Motherhood/ July 08


ကေလးတစ္ေယာက္ ဘာေၾကာင့္လိမ္ေျပာရသလဲ
မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္လာျပီး ရုိးသားမႈသည္ လြန္စာအေရးၾကီးသည္ဟု သိရွိလာရမယ့္ အရြယ္မွာ မိမိတို႔ကေလးသည္ ေက်ာင္းတြင္ လိမ္လည္တတ္ေသာ ကေလးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိလုိုက္ရပါက မ်ားစြာထိတ္လန္႔သြားၾကပါတယ္။

တကယ့္အျဖစ္မွန္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးထဲက အားနည္းမႈကိုဖံုးကြယ္လိုတဲ့အခါ သာမန္ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ပင္လွ်င္ လိမ္လည္ေျပာဆိုတတ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကေလးဟာသူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈရွိျပီး လံုျခံဳမႈလည္း ရွိမည္ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ လိမ္လည္ေျပာဆိုဖို႔ လိုအပ္တဲ့ခံစားမႈမ်ိဳး တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ သင့္ကေလးဟာ အျမဲတမ္းလိုလိုလိမ္လည္ေျပာဆိုေနတတ္တဲ့သူ ျဖစ္ေနရင္ သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္ေမးၾကည့္ရမွာကေတာ့ ကေလးသည္သူ႔စြမ္းရည္အေပၚမွာ မရပ္တည္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနတဲ့ ခံစားမႈဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကေလးငယ္မ်ား မၾကာခဏ ဒုကၡေရာက္ရေလ့ရွိတဲ့အရာကေတာ့ အျပိဳင္အဆိုင္အေျခအေန မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ျခင္းခံရေသာအေျခ အေနမ်ိဳးႏွင့္ ထိပ္ဆံုးေရာက္သူ၊ ေအာင္ျမင္မႈရရွိသူကိုသာ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုျခင္းျပဳလုပ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးဟာ အတန္းထဲမွာ သူမ်ားနည္းတူ မလိုက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခံစားရေကာင္းခံစားမိပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ သူ႔ရဲ႕ဆရာအေနျဖင့္ ျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးအဲဒီလိုျဖစ္ေနရျခင္းအေၾကာင္းရင္းဟာ သင္ကသူ႔ကို ဇြတ္အတင္းတြန္းပို႔ေနျပီး အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီအခါ ကေလးမ်ားအေနနဲ႔ သင္စိတ္ဆိုးမွာေၾကာက္လို႔ဆိုတဲ့ လမ္းမွားေသာၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္
လိမ္ေျပာရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

No comments: